Барнахус

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ КОМПЛЕКСНОГО РЕАГУВАННЯ ТА НАДАННЯ ПІДТРИМКИ ПОСТРАЖДАЛИМ ВІД ҐЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА (ҐЗН): ІНТЕГРАЦІЯ БАЗОВОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ НА СХОДІ ТА ПІВДНІ УКРАЇНИ
ЕКСТРЕНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ, ГУМАНІТАРНЕ ТА СОЦІАЛЬНЕ РЕАГУВАННЯ НА ПОТРЕБИ ЖІНОК ТА ДІТЕЙ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА В ПЕРІОД ВІЙНИ
ПОКРАЩЕННЯ ПРИХИЛЬНОСТІ ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ЖІНОК І ЖІНОК ІЗ ГРУПИ РИЗИКУ ДО ЛІКУВАННЯ ВІЛ ШЛЯХОМ КОМПЛЕКСНОЇ ЕКСТРЕНОЇ ПІДТРИМКИ ТА ДОГЛЯДУ ПІД ЧАС ГУМАНІТАРНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ
ЗАПОБІГАННЯ СЕКСУАЛЬНІЙ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА НАРУЗІ (ЗСЕН) В УКРАЇНІ
ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ БАРНАХУС ДЛЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВА
АДВОКАЦІЯ ТА ПІДТРИМКА МІЖГАЛУЗЕВОГО ПІДХОДУ ДЛЯ РОЗШИРЕННЯ ДОСТУПУ МОЛОДІ ТА ПІДЛІТКІВ ДО ПОСЛУГ З ПІДТРИМКИ ЗДОРОВ’Я У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
ІНТЕГРОВАНА ПІДТРИМКА ЧЕРЕЗ МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ МОБІЛЬНІ КОМАНДИ

ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ БАРНАХУС ДЛЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВА

ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ БАРНАХУС ДЛЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ-ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВА

Проєкт передбачає створення за моделлю Барнахус центрів/секторів захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства.

НА КОГО СПРЯМОВАНИЙ ПРОЄКТ

  • Діти віком до 18 років, які є потерпілими чи свідками в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з насильством.

ПРО ПРОЄКТ

Центр захисту та соціально-психологічної підтримки у процесі правосуддя дітей, які постраждали або стали свідками насильства (Барнахус) – це міждисциплінарний спеціалізований заклад, що створюється для проведення процесуальних дій з урахуванням відповідних положень Кримінального процесуального кодексу в дружньому до дитини середовищі та в умовах, які мінімізують наслідки її травматизації, а також надання комплексної соціальної, психологічної, правової, медичної інших видів допомоги і послуг дітям-потерпілим та свідкам у провадженнях щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з насильством.

Головною метою діяльності є:

✔️ уникнення повторної віктимізації дітей, які постраждали від насильства,
✔️ захист прав дітей,
✔️ комплексна оцінка ситуації,
✔️ надання дітям соціально-психологічної допомоги.

Ключова роль полягає в координації паралельних кримінальних справ, пов’язаних з благополуччям дитини. Завдяки йому формується особлива правова система, яка відповідає потребам дітей, які постраждали від насильства. При цьому враховується принцип, що потреби дітей в таких випадках повністю відрізняються від потреб дорослих, які опинилися в подібній ситуації.

У своїй діяльності Барнахус керується:

✔️ Конвенцією ООН про права дитини від 20 листопада 1989 р.,
✔️ Конвенцією Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства,
✔️ Європейською конвенцією про здійснення прав дітей,
✔️ Міжнародними стандартами щодо правосуддя дружнього до дитини та іншими міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України,
✔️ Конституцією та законами України,
✔️ постановами Верховної Ради України,
✔️ актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
✔️ рішеннями відповідних органів виконавчої влади,
✔️ іншими нормативно правовими актами.

ПОСЛУГИ В РАМКАХ ПРОЄКТУ

✔️ Здійснення кримінального провадження відповідно до потреб дітей, які постраждали або стали свідками у провадженнях щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних з насильством, у дружньому середовищі, яке знижуватиме рівень занепокоєння, запобігатиме психологічній травматизації та сприятиме реалізації завдань кримінального провадження.
✔️ Надання таким дітям комплексної соціальної, психологічної, правової, медичної допомоги.

КОНТАКТИ

За детальною інформацією щодо проєкту звертайтесь до координатора напрямку:

Ольга Лопушанська
olga.lopushanska@healthright.org

Інформація про проект

  • Термін дії 05.09.2020 - 30.07.2023
  • Донор UNICEF
  • Географія Вінницька обл., Тернопільська обл.,  м. Миколаїв, м. Київ, м. Одеса
  • Координатор Ольга Лопушанська

    Маєте питання?

    uk