Search Results for:

 • -

Оголошуємо пошук консультанта на проведення гендерного аналізу документів, які регулюють державну політику у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку та впровадження моделі діяльності поліції, орієнтованої на потреби громади, та громадської безпеки.

Організація та проведення дослідження буде здійснюватися в рамках проекту «Сприяння безпеці громади та запобіганню гендерно обумовленому насильству у громадських місцях на сході Україні», який впроваджується Українською фундацією громадського здоров’я в рамках проектів Структури ООН Жінки  на сході України за фінансування урядів Норвегії та Данії, а також Об’єднаної програми ООН Жінки, Програми розвитку ООН, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Фонду народонаселення ООН “Підтримка Євросоюзу на Сході України – відновлення, встановлення миру та управління”, що фінансується Європейським Союзом.

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ/СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Інформація про проект:

Проект спрямований на мобілізацію жінок, дівчат, чоловіків та хлопців на рівні громад з метою просування шанобливих ненасильницьких відносин, забезпечення гендерної рівності, безпеки  жінок в громадських місцях та зміцнення потенціалу правоохоронних органів у запобіганні гендерно обумовленому насильству. Проект реалізується в трьох областях України (Донецька, Запорізька, Луганська), на рівні 29 окремих об’єднаних територіальних громад.

Мета роботи консультанта:

Вибір консультанта – постачальника послуг у сфері організації та проведення досліджень.

Період надання послуг:

З 25 липня 2019 року по 25 вересня 2019 року.

Послуги:

 1. Розробка методології гендерного аналізу за погодження із замовником.
 2. Визначення статусу ряду нормативних документів МВС, які регулюють державну політику у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку та впровадження моделі діяльності поліції, орієнтованої на потреби громади, та громадської безпеки [1], та узгодження з замовником списку документів та інструментів обраних для аналізу.
 3. Проведення аналізу документів враховуючи гендерні аспекти.
 4. Підготовка аналітичного звіту з рекомендаціями стосовно необхідних змін у законодавчих та стратегічних документах і змін/розробки нових нормативно-правових документів (українською та англійською мовами).

 Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг – фізичні особи-підприємці, які:

 1. Мають юридичну, соціологічну або іншу дотичну освіту.
 2. Володіють англійською мовою.
 3. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 4. Не є платниками ПДВ.

Зацікавлених в участі у тендері запрошуємо надіслати до 10 липня 2019 р.  на адресу Halyna.Skipalska@healthright.org резюме та мотиваційний лист. В темі листа потрібно зазначити: Гендерний аналіз.

 1. Проект Стратегії розвитку Національної поліції на період до 2023 року

https://www.npu.gov.ua/assets/userfiles/files/proekt-npa/2019.04.08_Strategiya_NPU_do_2023.pdf

Закон України Про Національну поліцію від 2 липня 2015 року № 580-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n296

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ» № 507 від 22.05.2019

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-oglyadu-t220519


 • -

Тендер на переклад та адаптацію інструментів для використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я

Переклад та адаптація інструментів та розробка методичних рекомендацій для використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я буде здійснюватися в рамках проекту «Впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) в Україні» на виконання Плану заходів із впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я дітей і підлітків, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1008-р.

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді..

Інформація про проект:

Проект спрямований на створення інструментів навчання та використання Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я в Україні з метою впровадження принципів МКФ та МКФ-ДП в практичну діяльність спеціалістів, що займаються послугами реабілітації та раннього розвитку. МКФ є універсальним міжнародним інструментом, розробленим Всесвітньою організацією охорони здоров’я, який забезпечує загальні правила для кодування широкого спектру інформації, пов’язаної зі здоров’ям і використовує стандартизовану спільну мову, що дозволяє спілкуватися про здоров’я та охорону здоров’я по всьому світу в різних дисциплінах та галузях науки.

Мета тендеру:

Вибір консультанта – постачальника послуг з перекладу, редагування, культуральної та мовної адаптації текстів міжнародних документів, пов`язаних з використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я.

Період надання послуг:

З 1 червня 2019 року по 30 червня 2019 року.

Послуги:

 1. Переклад на українську мову основних наборів МКФ (загальний набір, реабілітаційний набір, набір опорно-рухового апарату, серцево-легеневий набір, неврологічний набір та інші набори (усього 35)).
 2. Переклад на українську мову базових інструментів МКФ, що стосуються реабілітаційної практики.
 3. Переклад на українську мову та редагування інструменту електронного навчання з використання МКФ (7 розділів).
 4. Розробка методичних рекомендацій щодо використання МКФ і базових інструментів МКФ у реабілітації.
 5. Розробка методичних рекомендацій щодо використання МКФ і базових інструментів МКФ у ранньому розвитку.

Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг – фізичні особи-підприємці, які:

 1. Мають досвід з перекладу та редагування текстів міжнародних документів, пов`язаних з використанням Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я.
 2. Мають вищу медичну освіту та стаж не менше ніж 5 років.
 3. Мають наукові праці з питань охорони здоров`я.
 4. Мають досвід розробки навчальних програм.
 5. Володіють англійською мовою.
 6. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 7. Не є платниками ПДВ.

 • -

Вакансія фінансового консультанта по субгрантам

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОЕКТУ

 

«Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

Проект реалізується за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА:

 

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво-важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та «Право на здоров’я» запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ґендерно зумовленого та домашнього насильства; сприяння розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямований на посилення національної системи попередження та реагування на ґендерно зумовлене насильство на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення умов в яких більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства зверталися б по допомогу та мали доступ до якісних послуг з особливою увагою на потерпілих, сприяючи поширенню ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві.

ЦІЛЬ ПРОЕКТУ:

Проект та його імплементація спрямовані на досягнення трьох взаємопов’язаних цілей:

 • Подальший розвиток соціального та інституційного середовища, що сприятиме досягненню «нульової» терпимості до насильства та викорінення насильства по відношенню до жінок в Україні;
 • Забезпечення умов для того, щоб більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства мали доступ до якісних послуг орієнтованих на потерпілих;
 • Сприяння розбудові сильної державної участі (з боку Уряду України) в існуючому механізмі та програмах реагування на ґендерно зумовлене насильство для забезпечення сталості послуг.

 

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ: Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Херсонська, Миколаївська та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА ПО СУБГРАНТАМ

 

Термін роботи: грудень 2019 р.

Донор:  Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Зайнятість: повна.

 

Основні цілі:

Оперативний супровід та асистування виконавцям проекту в його реалізації.

 

Основні функції:

 1. Збір пакету фінансових документів, необхідних для перерахування траншів.
 2. Підготовка форм звітності по субгрантам та надання консультацій
  субгрантерам щодо їх заповнення.
 3. Забезпечення інформування субгрантерів щодо форм звітності; проведення моніторингових та пре-моніторингових візитів та ін.
 4. Забезпечення своєчасного збору фінансових звітів від субгрантерів (в електронному та паперовому вигляді).
 5. Забезпечення своєчасного збору та моніторинг первинних звітних документів від субгрантерів (в електронному та паперовому вигляді).
 6. Перевірку проміжних квартальних фінансових звітів субгрантерів на предмет наявності недоліків та порушень щодо виконання вимог чинного Законодавства, умов грантової угоди та цільового характеру використання коштів.
 7. Проведення та складання актів-звірок з субгрантерами.
 8. Підготовку звіту про результати перевірки та повідомлення субгрантерів про них.
 9. Контроль за виконанням субгрантером зазначених у звіті рекомендацій, виправленням недоліків.
 10. Здійснення консультативної підтримки субгрантерів щодо всіх аспектів фінансового управління грантами.
 11. Організацію архіву фінансових документів субгрантерів.
 12. Здійснення візитів фінансового моніторингу та візитів в організації субгрантери.
 13. Визначення спільно з програмними фахівцями потреб організацій субгрантерів у технічній допомозі.
 14. Виконання інших доручень дотичних до діяльності відділу.

 

 

Кваліфікаційні вимоги: робота з первинною документацією, списання, знання роботи в клієнт-банку, впевнений користувач 1С, Excel, бажане знання англійської. Навички: комунікування, досягнення цілей, вміння працювати у команді.

 

Резюме просимо надсилати до 14 травня 2019 р. на адресу olga.veselovska@healthright.org. У супровідному листі вкажіть свою мотивацію, відповідний професійний досвід, очікуваний розмір винагороди.


 • -

Оголошуємо конкурс на посаду координатора проекту

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує конкурс на посаду координатора проекту із забезпечення роботи 12 мобільних бригад, які працюють в Донецькій та Луганській областях, в рамках реалізації проекту  «Комплексний підхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства та насильства по відношенню до хлопчиків, дівчат, жінок та чоловіків в східних регіонах України», який фінансує Дитячий фонд ООН в Україні (UNICEF).

 

Інформація про замовника: МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійний фонд, заснований міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

 

З жовтня 2015 року Українська фундація громадського здоров’я в співпраці з Фондом народонаселення ООН, Міністерством соціальної політики України, місцевими центрами соціальних служб створила та підтримує роботу 39 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у 9 регіонах України (Дніпропетровська, Запорізька, Харківській та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, Київська, Херсонська, Вінницька області та м. Одеса). За роботи з жовтня 2015 року, мобільні бригади виявили та надали допомогу понад 27 000 жінок та членів їх сімей, тільки в 5 Східних регіонах, де реалізувався проект за підтримки Фонду народонаселення ООН.

 

Інформація про проект: Проект «Комплексний підхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства та насильства по відношенню до хлопчиків, дівчат, жінок та чоловіків в східних регіонах України» впроваджується в Донецькій та Луганській області. Проект, фінансований ЮНІСЕФ спрямований на підтримку діяльності 12 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги Донецької та Луганської області, які надають соціально-психологічні послуги потерпілим від насильства. Основні завдання проекту: 1) забезпечення включення цільової групи діти в роботу мобільних бригад психо-соціальної допомоги, які працюють в Донецькій та Луганській областях; 2) проведення тренінгів та навчань для членів мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та інших надавачів послуг в регіонах проекту щодо надання послуг дітям , які постраждали від насильства; 3) покращити та забезпечити якісне та комплексне надання соціальних послуг місцевими органами дітям, які постраждали від насильства.

 

Зайнятість: 8 год на день, 40 годин на тиждень.

 

Місце роботи: м. Київ.

 

Термін реалізації проекту: 15 березня 2019 р. – 20 січня 2020 р.

 

Основні цілі: загальна координація роботи 12 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в Донецькій та Луганській областях, відповідно до методик УФГЗ та її засновника HealthRight International (Право на здоров`я), покращення UN IMS форми, планування та забезпечення проведення тренінгів та навчань для надавачів послуг в регіонах проекту, реалізація заходів проекту з метою інституалізації мобільних бригад.

 

Основні функції:

 1. Організація та проведення робочих зустрічей з представниками місцевої влади та партнерських організацій з метою забезпечення роботи мобільних бригад, включення цільової групи діти, а також інституалізації бригад.
 2. Моніторинг місцевих організацій та вивчення їх спроможності щодо надання послуг в рамках проекту в результаті перенаправлення від мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 3. Підготовка та погодження, забезпечення підписання угод з місцевими партнерами (державними та місцевими) для забезпечення роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 4. Забезпечення, спільно з місцевими партнерами, набору нових надавачів соціально-психологічних послуг у члени мобільної бригади соціально-психологічної допомоги (в тому числі проведення інтерв’ю за потреби), у випадку звільнення персоналу.
 5. Оновлення та впровадження системи оцінки ефективності роботи членів мобільних бригад (UN IMS форм) та підготовка і надання рекомендацій донорам, партнерам, керівництву УФГЗ щодо заміни членів мобільних бригад, удосконалення форми.
 6. Підготовка плану реалізації проекту в частині роботи мобільних бригад. Підготовка бюджету проекту в частині роботи мобільних бригад та підвищення їх кваліфікації, закупки обладнання, моніторингу та аналізу роботи бригад, за потреби. Надання пропозицій керівництву та донорам в частині підготовки робочих планів та бюджету, заходів.
 7. Здійснення моніторингових візитів з метою оцінки ефективності роботи мобільних бригад, підготовка звітів та рекомендацій для донорів, партнерів та керівництва УФГЗ на основі проведених візитів.
 8. Координація формування угод щодо надання соціально-психологічних послуг надавачами соціально-психологічних послуг (їх написання, стан виконання, перевірка, візування). Перевірка звітів надавачів послуг щодо забезпечення утримання мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у всіх регіонах реалізації проекту.
 9. Консультування та підтримка зворотнього зв’язку з мобільними бригадами щодо планування виїздів, надання соціально-психологічної допомоги, заповнення відповідної звітної документації, охоплення клієнтів послугами.
 10. Координація з ІТ-спеціалістом подання бригадами та заповнення відповідної звітної документації та вхідної он-лайн форми первинної оцінки випадку  членів  мобільних бригад, надання рекомендацій керівництву, партнерам та донорам. Аналіз результатів вхідних он-лайн форм  мобільних бригад соціально-психологічної допомоги з метою забезпечення ефективності та контролю надання соціально-психологічних послуг.
 11. Координація підготовки історій клієнтів, фото членами мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для розміщення в ЗМІ, звітах, чи на вимогу донора. Забезпечення візібіліти проекту.
 12. Координація з супервізорами результатів проведених психологічних супервізій мобільних бригад. Аналіз супервізійних звітів, поданих супервізорами, розробка рекомендацій. Надання рекомендацій партнерам, донорам та керівництву УФГЗ щодо покращення роботи бригад.
 13. Консультування щодо інституалізації мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та притулків для жінок, потерпілих від насильства.
 14. Формування технічного завдання та координація здійснення закупівлі обладання для забезпечення мобільних бригад у відповідності до потреб бригад та цілей проекту.
 15. Координація та планування проведення тренінгів та навчань в рамках проекту та інших заходів відповідно до робочого плану проекту.

 

Інші функції:

 1. Написання оголошень щодо заходів реалізації проекту та підготовка інформації для тендерів в частині діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 2. Листування з державними установами, партнерами проекту, членами мобільних бригад.

 

Звітування:

 1. Підготовка щомісячних звітів щодо роботи мобільних бригад (якісних, кількісних показників) для УФГЗ та засновника УФГЗ (до 10 числа наступного місяця за звітний період, правлінню УФГЗ щоквартально), донорів.
 2. Підготовка щомісячних звітів та рекомендацій щодо здійснених моніторингових візитів та проаналізованих он-лайн форм, проведених для бригад тренінгів, вебінарів та супервізій (до 10 числа наступного місяця за звітний період).

 

Вимоги:

 • Вища освіта в соціальній сфері, громадському здоров’ї, громадському адмініструванні, юридичній сфері.
 • Мінімум 3 роки досвіду роботи в міжнародних проектах технічної допомоги
 • Досвід менеджменту проектів з ООН структурами, ЄС, або USAID.
 • Вільне володіння англійською мовою.

Резюме англійською мовою просимо надсилати до 8 травня 2019 р. на адресу halyna.skipalska@healthright.org. У супровідному листі вкажіть свою мотивацію, відповідний професійний досвід, очікуваний розмір винагороди.


 • -

Тендер на організацію та проведення 25 тренінгів протягом 10 травня-10 червня 2019 року в рамках проекту «Впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) в Україні»

Організація та проведення тренінгів буде здійснюватися МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» спільно з Міністерством охорони здоров’я України, за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, ґендерно зумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Інформація про проект:

Проект «Впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) в Україні» реалізується з метою підтримка МОЗ у впровадженні МКФ в Україні шляхом підвищення компетенції працівників сфери охорони здоров’я і розробки методичних рекомендацій та інструментів для навчання фахівців сфери охорони здоров’я з питань, пов’язаних з МКФ.  Тривалість проекту – 6 місяців. Проект реалізується спільно з Міністерством охорони здоров’я України.

Конкретними завданнями проекту є:

– навчання 625 лікарів використанню Міжнародної класифікації функціонування (МКФ) в Україні;

– розробляння українськомовних освітніх матеріалів і методичних рекомендацій щодо впровадження і використання МКФ;

– створення системи критеріїв для реабілітаційних послуг через адаптацію шкали оцінки МКФ та таблиці втручань МКФ для українських спеціалістів у сфері охорони здоров’я.

Мета тендеру:

Вибір постачальника послуг з організації та проведення 25  тренінгів з питань впровадження МКФ, протягом 10 травня – 10 червня 2019 року:

Пропозиції якого відповідатимуть вимогам щодо якості та цінової політики МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», які складатимуться з забезпечення:

 1. Організація проживання для тренера:

Одеса, Чернігів, Полтава, Кропивницький, Херсон, Тернопіль, Ужгород, Луцьк, Черкаси, Рівне, Сєвєродонецьк

2. Канцтовари – папка картонна звичайна 625 шт, ручка 625 шт., блокнот 625 шт., бейдж 625 шт., блокнот для фліпчарту – 25 шт., маркери(4 кольори в уп.) – 25 уп.

3. Забезпечення 25 учасникам 2 каво-перервами та 1 обідом/день

Київ 2 тренінги, Одеса, Чернігів, Полтава, Кропивницький, Херсон, Тернопіль, Ужгород, Луцьк, Черкаси, Рівне, Сєвєродонецьк, Львів, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Чернівці, Івано-Франківськ, Житомир, Хмельницький, Вінниця, Суми, Краматорськ

 1. Друк роздаткових матеріалів – 625 стор. ч/б, 625 стор. колір
 2. Організація проїзду тренера

Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг, компанії, фізичні особи підприємці, приватні підприємці, які:

 1. Мають успішний досвід організації заходів на території України.
 2. Офіційно зареєстровані та діють на території України.

Вимоги до форми тендерної пропозиції (має включати наступні пункти):

 • Обґрунтований бюджет (в гривні).

Прохання до зацікавлених в участі та співпраці з МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» в рамках зазначеної ініціативи, надсилати пропозиції щодо проведення тренінгів до 6 травня 2019 року на адресу tetiana.alve@healthright.org, тел.: (044) 279-70-92. Контактна особа – Тетяна Альве.


 • -

Допис виконавчої директорки УФГЗ/директорки представництва HealthRight International в Україні Галини Скіпальської в інтернет-виданні

Видання “Українська правда” опублікувало колонку Галини Скіпальської “Ще один тест для кандидатів у президенти”: https://www.pravda.com.ua/columns/2019/04/17/7212518/. Запрошуємо вас долучитись до обговорення!


 • -

ОГОЛОШЕННЯ ТЕНДЕРУ З РОЗРОБКИ ТРЕНІНГОВОГО МОДУЛЮ З ПИТАНЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ НАСИЛЬСТВА ЩОДО ЖІНОК НА ТЕМУ: «НАРКОЗАЛЕЖНІСТЬ ТА НАСИЛЬСТВО» У РАМКАХ ПРОЕКТУ «НАСИЛЬСТВУ НЕМАЄ ВИПРАВДАННЯ: РОЗШИРЕННЯ ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК, ЯКІ ВЖИВАЮТЬ НАРКОТИКИ»

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією HealthRightInternational (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво-важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та HealthRightInternational (Право на здоров’я) впроваджують проекти, спрямовані на протидію ґендерно зумовленому та домашньому насильству; розвиток місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ:

Проект «Насильству немає виправдання: розширення прав та можливостей жінок, які вживають наркотики» реалізується за підтримки МФ «Відродження» і спрямовано на вирішення проблеми забезпечення доступу жінок, які зіштовхнулися з подвійною проблемою наркозалежності та насильства, до послуг з профілактики та реагування на випадки насильства, з урахуванням потреб даної цільової групи – через розробку спеціального додаткового тренінгового модулю «Наркозалежність і насильство» до Програми підготовки тренерів та фахівців патрульної поліції, дільничних інспекторів міліції, офіцерів ювенальної превенції та працівників служб «Поліна» з питань попередження домашнього насильства (далі – ДН) та насильства за ознакою статі (далі – НЗС) щодо жінок. Окремою складовою проекту є проведення дослідження щодо аналізу залежності між скоєним злочином, ДН та НЗС, вживанням наркотичних речовин серед засуджених жінок, яке буде проводитися на базі Чернігівської та Качанівської виправних колоній.

 

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ: підконтрольні Україні території Донецької та Луганської областей.

МЕТА ТЕНДЕРУ:

Вибір консультанта – постачальника послуг у сфері розробки навчальних, тренінгових модулів/ посібників

 

Термін виконання робіт: травень 2019 – червень 2019

 

 

Основні функції надавача послуг:

 1. Розробка анкети для оцінки знань працівників МВС з питань наркозалежності та насильства, проведення анкетування визначеної кількості працівників МВС Донецької та Луганської областей, аналіз отриманої кількості анкет.
 2. Розробка тренінгового модулю відповідно до тематики, зазначеної в оголошенні.
 3. Узгодження змісту тренінгового модулю із МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», Міністерством внутрішніх справ України та МФ Відродження.
 4. Узгодження тренінгового модулю з керівництвом МВС та МФ Відродження, представниками / цями НУО, що опікуються правами жінок, що зіштовхнулися з подвійною проблематикою наркозалежності та насильства.
 5. Подання замовнику завершену версію тренінгового модулю, після врахування всіх коментарів та зауважень.
 6. Подати Замовнику звіт за результатами виконаних робіт.

 

 

Очікувана звітність: за результатами виконаних робіт. Остаточний звіт подається не пізніше 01 липня 2019 року

 

Оцінка ефективності: Результати роботи постачальника послуг будуть оцінені за такими критеріями, як своєчасність, відповідальність, ініціативність, комунікація, точність та якість наданих послуг.  Оцінювання буде проведено керівником проекту, що також стане основою для виплати консультанту винагороди за надані послуги.

 

Вимоги до кандидатів:

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг – фізичні особи-підприємці, які:

 • Мають вищу освіту з соціальних наук, психології, медицини, педагогіки або подібних;
 • Мають не менше 3 років досвіду щодо розробки посібників/ тренінгових модулів у соціальній сфері;
 • Досвідчені у підготовці звітів за результатами проведеної роботи;
 • Готові співпрацювати із Замовником та партнерськими НУО на всіх етапах розробки тренінгового модулю;
 • Мають офіційну реєстрацію на території України;
 • Не є платниками ПДВ.

 

Останній термін подання заявок:  30 квітня 2019 року.

 

Зацікавлених в участі у тендері запрошуємо надіслати пропозиції до 30 квітня 2019 р.  на адресу  olha.luchynska@healthright.org . Просимо подати фінансову пропозицію, CV та супровідний лист. В темі листа потрібно зазначити: Тендер – Розробка тренінгового модулю. Контактна особа – Ольга Лучинська.

 

Додаткова інформація:

Причини відхилення заявок не повідомляються.

 

Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.

 

Заявки, оформлені з порушенням зазначених вимог, розглядатися не будуть.


 • -

Оголошуємо тендер на проведення якісної оцінки комунікації/ зв’язків представників громад із співробітниками правоохоронних органів з питань запобігання / протидії гендерно зумовленого насильства

Організація та проведення оцінки буде здійснюватися в рамках проекту «Сприяння безпеці громади та запобіганню гендерно обумовленому насильству у громадських місцях на сході Україні», який впроваджується Українською фундацією громадського здоров’я в рамках проектів Структури ООН Жінки  на сході України за фінансування урядів Норвегії та Данії, а також Об’єднаної програми ООН Жінки, Програми розвитку ООН, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Фонду народонаселення ООН “Підтримка Євросоюзу на Сході України – відновлення, встановлення миру та управління”, що фінансується Європейським Союзом.

 

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ/СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

 

Інформація про проект:

Проект спрямований на мобілізацію жінок, дівчат, чоловіків та хлопців на рівні громад з метою просування шанобливих ненасильницьких відносин, забезпечення гендерної рівності, безпеки  жінок в громадських місцях та зміцнення потенціалу правоохоронних органів у запобіганні гендерно обумовленому насильству. Проект реалізується в трьох областях України (Донецька, Запорізька, Луганська), на рівні 29 окремих об’єднаних територіальних громад.

 

Мета тендеру:

Вибір консультанта – постачальника послуг у сфері організації та проведення якісних оцінок/досліджень.

Період надання послуг:

З 30 квітня 2019 року по 30 вересня 2019 року.

Послуги:

 1. Розробка методології якісної оцінки комунікацій/ зв’язків представників громад із співробітниками правоохоронних органів з питань запобігання / протидії гендерно зумовленого насильства для розробки навчальних матеріалів для працівників правоохоронних органів.
 2. Підготовка і узгодження з замовником протоколу та інструментарію оцінки англійською та українською мовами, а саме анкети для опитування експертів і гайди для проведення фокус груп.
 3. Організація та проведення польового етапу оцінки у громадах у трьох східних областях України – Запорізька, Донецька, Луганська.
 4. Організація та проведення фокус груп з місцевими організаціями, жіночими групами, активістами у сфері запобігання гендерному насильству та іншими зацікавленими сторонами.
 5. Організація та проведення гнучких інтерв’ю з експертами (з правоохоронних органів, місцевих представників/представниць ГО, які працюють у сфері запобігання гендерному насильству, представників медичних, освітніх закладів, соціальних служб тощо та з іншими зацікавленими особами).
 6. Обробка та аналіз даних.
 7. Підготовка української та англійської версії аналітичного звіту, робота з коментарями замовника, узгодження із замовником.
 8. Представлення результатів якісної оцінки зацікавленим сторонам для інформування та підтримки розробки навчальних матеріалів для працівників правоохоронних органів.

Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг – фізичні особи-підприємці, які:

 1. Мають досвід організації  та проведення соціальних досліджень, не менше 5 років.
 2. Мають освіту з соціології, соціальної психології, або іншу дотичну.
 3. Володіють англійською мовою.
 4. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 5. Не є платниками ПДВ.

Зацікавлених в участі у тендері запрошуємо надіслати до 20 квітня 2019 р.  на адресу Halyna.Skipalska@healthright.org CV, технічну та фінансову пропозицію. В темі листа потрібно зазначити: Тендер – Якісна оцінка.

 

Додаткова інформація:

Причини відхилення заявок не повідомляються. Матеріали, подані на конкурс, не повертаються. Заявки, оформлені з порушенням зазначених вимог, розглядатися не будуть.

 


 • -

Пошук консультанта в МБФ “Українська фундація громадського здоров’я”

Міжнародний благодійний фонд “Українська фундація громадського здоров’я” шукає консультанта  в рамках проекту «Сприяння безпеці громад та запобігання насильству в громадських місцях у східній Україні», в рамках проектів Структури ООН Жінки на сході України за фінансування урядів Норвегії та Данії, а також Об’єднаної програми ООН Жінки, Програми розвитку ООН, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Фонду народонаселення ООН «Підтримка Євросоюзу на Сході України – відновлення, встановлення миру та управління», що фінансується Європейським Союзом.

 

Мета роботи консультанта: розробка інструментарію та проведення оцінки базового та розвинутого потенціалу серед патрульних, дільничних поліцейських, ювенальної превенції з питань взаємодії поліції з громадськістю та запобігання та реагування на ґендерно зумовлене, у т.ч. домашнє насильство, у співпраці з МВС та відповідно до оновленого законодавства.

 

Результати роботи консультанта будуть використані для розробки відповідних навчальних програм, які будуть враховувати потреби працівників поліції у навчанні, новий закон та план розвитку МВС.

 

Робота включає:

 • Розробку анкети та проведення зрізу знань для планування навчання та визначення навчальних потреб цільової групи.
 • Розробку анкети та вивчення рівня знань після проведених в рамках проекту навчань.

 

Просимо надсилати свої резюме з кошторисом до 19  квітня 2019 р. на адресу Halyna.Skipalska@healthright.org.


 • -

HealthRight International seeks ASSOCIATE PROGRAMS DIRECTOR (APD) based in Kyiv.

The detailed JD and requirements:

POSITION DESCRIPTION

 

TITLE:                                    Associate Programs Director (APD)

REPORTS TO:                     Country Director

BASED IN:                           Kyiv (with frequent travel to project areas across the country)

CLASSIFICATION:             Full Time Employee

 

ORGANIZATIONAL OVERVIEW:

HealthRight International is an international charitable organization acting in the sphere of public health and human rights protection to provide ongoing access to medical and social services for marginalized populations. HealthRight International has worked in Ukraine since 2005 and acts as a representative office of a foreign non-governmental organization. We work with local communities and partner organizations to create an efficient system of providing services to those in difficult living circumstances. To build local capacity, we hold training for service providers and involve authorities in empowerment and advocacy efforts. The projects implemented by HealthRight International serve to solve medical and social problems exacerbated by human rights violations. In 2008, HealthRight International founded the International Charitable Foundation “Ukrainian Foundation for Public Health” (UFPH).

 

PRIMARY ROLE: Reporting to the Country Director, the Director of Programs provides technical guidance and leadership and oversee the overall design, planning, implementation, management and evaluation of HealthRight’s and UFPH’s projects, sites and services in Ukraine. The APD will be dedicated to ensuring the country projects are strengthening local social services and healthcare systems, expanding opportunities for accessing services and raising the quality of life of marginalized communities. This position reports directly to the HealthRight Ukraine’s Country Director (Kyiv), is a member of the country Senior Management Team (SMT) and works collaboratively with the technical and leadership team at the HQ in NYC. S/he will deputize the Country Director in his/her absence and will be based in Kyiv with frequent travels to all other HealthRight and UFPH program locations across the country.

 

MAJOR RESPONSIBILITIES

Operations Management

 • Provide technical leadership and oversight for HealthRight and UFPH projects’ implementation in Ukraine to ensure quality of programming and monitor program reporting for all country projects as required by HealthRight, donors and partners.
 • Coordinate activities on transferring proven models to be funded form local budgets after project completion.
 • Maintain compliance with all project donors, government and HealthRight’s finance, logistics, procurement, and personnel policies.
 • Provide technical guidance on the design, implementation, monitoring, evaluation and dissemination of new research projects.

Team leadership

 • Directly line manage all key Project Coordinators.
 • Work with the Country Director to ensure best human resource practices in managing, mentoring and building a highly motivated and supported program teams.
 • In partnership with the Country Director, ensure efficient cross-functional synergies to facilitate first rated integrated management of HealthRight programs, budgets, human resources and relationships.
 • Methodologically and practically support implementation by project and site coordinators and managers of interdisciplinary case management methodology in providing socio-medical help to projects’ target populations; monitor efficiency of provided help.

Program Leadership

 • Maintain positive, effective working relationships with HealthRight in Ukraine staff, project partners, including local governmental partners or community-based organisations (CBOs), oblast state administrations, Ministry of Social Policy (MoSP), Ministry of Health (MoH), Ministry of Justice (MoJ), Ministry of Interior (MoI), as well as other implementing agencies in the regions of Ukraine in collaboration with the Country Director.
 • Work closely with UN agencies in Ukraine and other potential donors to develop agreements and work plans and foster collaboration for programs in line with policies and priorities set by the Ukrainian Government and HealthRight donors.
 • Work with the Country Director on new business development (concept notes, proposals etc), program quality, and technical depth based on best practices, context, effectiveness, and sustainability of impact.

Communications and Advocacy

 • Identify opportunities to share HealthRight Ukraine’s program successes, including data, with local and national partners regularly (i.e. journal manuscripts, meetings, etc.)
 • Represent HealthRight Ukraine and UFPH in national-level working groups, UN subclusters, government coordination boards, and donor events.
 • Spearhead documentation of program learnings and best practices to generate evidence for policy advocacy. Prepare reports and publications.

 

REQUIRED EXPERIENCE:

 • Social or Health education (MD), master/specialist degree in management or health strongly preferred.
 • Minimum of 6 years of experience working with international NGOs implementing public health programs in Ukraine, including experience managing social programs or public health programs in communities.
 • Prior experience leading service projects in HIV, AIDS, GBV response or psychological help an added advantage.
 • Commitment to HealthRight mission and values.
 • An innovative self-starter able to operate independently and to seek and incorporate guidance and feedback.

 

REQUIRED SKILLS:

 • Proven ability to manage projects, multitasking.
 • Demonstrated ability and track record of partnering with donors, government agencies, NGOs, communities and health development partners.
 • Excellent written and verbal communication skills, with demonstrated experience of writing strong project and technical reports.
 • Excellent conceptual and analytical skills.
 • Proven experience of functioning as an effective team player in a matrixed management culture.
 • A self-starter with demonstrated creativity and flexibility in problem-solving
 • Prior experience of developing and managing project budgets.
 • Proven skills in generating technical data and evidence base inform programming quality and policy advocacy.
 • Excellent project cycle management skills and experience.
 • Ability to focus on details while keeping an eye on the bigger picture and results-based project delivery.
 • Commitment to learning from project challenges and successes.
 • Fluency in spoken and written English.
 • Demonstrated experience building, mentoring and developing a happy, motivated and productive team.

Resumes w/cover letter & references should be sent to Halyna.Skipalska@healthright.org

by April 15, 2019.