Search Results for:

 • -

Оголошуємо вакансію асистента проектів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, метою діяльності якої є забезпечення доступу до життєво важливих медичних та психосоціальних послуг для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах в Україні. Проекти організації спрямовані на допомогу потерпілим від порушення прав людини (насильства та катувань), жінкам та молоді, які пережили насильство, мають ВІЛ-позитивний статус або ризиковану поведінку щодо ВІЛ, внутрішньо перемішеним жінкам та сім’ям з дітьми. УФГЗ заснована 2008 року міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) для розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив та забезпечення стійкості проектів.

Основні завдання надавача послуг:

Оперативний супровід та асистування виконавчому директору та координаторам для їх ефективної реалізації та досягнення коротко та довгострокових цілей проекту.

Основні обов’язки асистента:

 1. Оперативна підтримка, зворотній зв’язок (листування, написання інструкцій, уточнення, підтримка зворотнього зв’язку по усуненню проблемних питань) з виконавцями проекту.
 2. Підготовка угод для надавачів соціально-психологічних послуг. Перевірка, прийом, сортування, подання до підпису, розсилка, у разі надходження змін підготовка нових угод, внесення відповідних даних.
 3. Організація заходів: тренінгів, круглих столів, прес-брифінгів, конференцій, та інше (підготовка листів, програм, списків учасників, матеріалів, сертифікатів, узгодження з партнерами та запрошеними).
 4. Моніторинг та прийом документів щодо нових надавачів послуг в рамках реалізації проектів. Організація співбесід. Формування пакету документів кандидатів та подання їх до бухгалтерії.
 5. Збір та аналіз історій кейсів, виявлених надавачами соціально-психологічних послуг, та надісланих фото, їх редакція, дотримання конфіденційності, наявність інформованих згод, сортування та подання стейкхолдерам, а також для розміщення на сайтах.
 6. Формування та моніторинг списків надавачів соціально-психологічних послуг та їх контактів.
 7. Розробка інструкцій щодо надання соціально-психологічних послуг або інших процедур.
 8. Узагальнення та підготовка загальних звітів за результатами аналізу надання послуг надавачів соціально-психологічних послуг.
 9. Створення та ведення кодів надавачів соціально-психологічних послуг в електронній базі даних.
 10. Організація та проведення для виконавців проекту моніторингових візитів до місць локацій надавачів соціально-психологічних послуг.
 11. Надсилання звітної інформації всім партнерам проекту щодо  виявлення випадків насильства та реалізації проекту.
 12. Підготовка угод/меморандумів щодо співпраці та реалізації проекту в усіх регіонах його реалізації.
 13. Перевірка, сортування та архівування отриманої конфіденційної  інформації щодо клієнтів надавачів соціально-психологічних послуг.
 14. Заповнення та підтримка web-ресурсів організації інформацією що стосується проекту.
 15. Моніторинг web-ресурсів організації щодо інформації, яка стосується реалізації проекту.

Інші функції:

 1. Підготовка, написання листів та підтримка зворотнього зв’язку з партнерами реалізації проекту.
 2. Аналіз потреб надавачів соціально-психологічних послуг щодо інформаційних матеріалів та рекламної продукції.
 3. Редагування макетів інформаційних матеріалів. Підготовка супровідних листів.
 4. Розповсюдження моніторингових звітів серед партнерів проекту.
 5. Моніторинг та редагування презентацій.

Звітування:

 1. Подання звітної інформації 5 W кластеру з питань захисту донору проекту (щоквартально до 5 числа поточного місяця за звітний квартальний період).
 2. Збір та аналіз, візування звітів щоденного обліку роботи надавачів соціально-психологічних послуг, графіків виїздів, журналу обліку нових клієнтів та інформованих згод клієнтів (щомісячно до 30 числа поточного місяця за звітний період).

Вимоги до кандидатів:

 • вища освіта (рівень магістра/бакалавра) у відповідних сферах;
 • відмінне володіння англійською мовою як письмовою, так і усною (рівень Advanced або Proficiency);
 • міжособистісні навички та вміння працювати в команді для досягнення організаційних цілей.

 

Резюме та супровідний лист АНГЛІЙСЬКОЮ (!) мовою із зазначенням посади надсилати на oksana.nesterova@healthright.org до 26 грудня 2018 р.

 

 


 • -

Конкурс щодо залучення експертів та консультантів в рамках реалізації проекту «Сприяння інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги в рамках поточної реформи системи охорони здоров’я в Україні», фінансованого ЮНІСЕФ.

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує набір експертів та консультантів в рамках проекту «Сприяння інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги в рамках поточної реформи системи охорони здоров’я в Україні», фінансованого ЮНІСЕФ.

 

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. УФГЗ та «Право на здоров’я» з 2008 року запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ВІЛ серед жінок, дівчат та підлітків з вразливих груп; розробку та запровадження моделей комплексної допомоги, які включають соціальні та медичні послуги для ВІЛ-позитивних підлітків та молоді і підлітків та молоді груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ.

 

Інформація про проект:

Проект реалізується за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

Терміни реалізації проекту:  листопад 2017 – грудень 2018 (подовжено до січня 2019 року)

 

Мета проекту – підтримка Міністерства охорони здоров’я в інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги для покращення підліткового здоров’я в Україні.

Основні завдання проекту:

 1. Технічна підтримка МОЗ щодо Координації Робочої групи МОЗ з питань здоров’я підлітків та сприяння розробці мінімального пакету послуг, орієнтованих на підлітків, а також ефективного механізму перенаправлення в обраних регіонах.
 2. Розбудова спроможності працівників системи первинної медико-санітарної допомоги двох проектних регіонів з надання послуг орієнтованих на потреби підлітків.
 3. Підвищення попиту на послуги, орієнтовані на підлітків, в двох проектних регіонах через залучення головних зацікавлених сторін з різних галузей, зокрема підлітків.

 

 

 

 

 

 

Технічні завдання для експертів та консультантів.

 

Експерт/координатор заходів проекту від МОЗ:

 • Координація заходів проекту від МОЗ;
 • Організація роботи Робочої групи МОЗ з питань здоров’я підлітків, виконання обов’язків «секретаря Робочої групи»;
 • Взаємодія з різними фахівцями МОЗ щодо питань проекту;
 • Організаційне забезпечення діяльності Робочої групи МОЗ, підготовка необхідних матеріалів та документів;
 • Участь в активностях проекту;
 • Підготовка дидактичних матеріалів для вчителів з предмету «Основи здоров’я», розділ «Загальні поняття про громадське здоров’я».
 • Участь у засіданнях різних Робочих груп, круглих столах, конференціях з питань, дотичних до теми проекту;

 

 

 Експерт/координатор з розробки, апробування та сприяння затвердженню основних протоколів щодо медичних послуг для підлітків (на національному та регіональному рівнях) від МОЗ:

 • Інформування проекту про нормативно-правові акти, які приймаються в ході медичної реформи.
 • Консультування членів Робочої групи МОЗ з питань здоров’я підлітків та пілотні регіони з питань реформи педіатричної служби та сімейної медицини, роз’яснення щодо новоприйнятих нормативно-правових актів МОЗ з питань діяльності сімейного лікаря,
 • Експертна оцінка аналізу законодавства щодо надання медичних послуг підліткам тощо.
 • Підготовка курсу «Репродуктивне здоров’я» для системи загальної середньої освіти та узгодження його із Міносвіти.
 • Участь в активностях проекту;
 • Участь в робочих нарадах, засіданнях проекту.

 

 

Експерти/консультанти з питань розробки керівництва з перенаправлення до медичних послуг для підлітків, з питань розробки навчальної програми:

 

 • За результатами пілотування підготувати зміни та доповнення до наказу МОЗ від 19.03.18 № 504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» з питань поліпшення послуг для підлітків;
 • Обговорити підготовлені зміни із пілотними регіонами.
 • Участь в активностях проекту.
 • Участь у засіданнях Робочої групі МОЗ, інших нарадах та зустрічах.

 

 

 

 

Термін виконання  роботи: січень 2019

 

Для участі у конкурсі просимо подати резюме із викладеним досвідом роботи. Із кожним експертом буде проведена особиста співбесіда, за результатами якої буде визначено розмір оплати послуг.

 

 

Резюме надсилайте на електронну пошту halyna.skipalska@healthright.org  до 28 грудня 2018 року.

 


 • -

Тендер на проведення аудиту фінансової звітності

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» (далі – «Організатор») оголошує тендер на проведення аудиту фінансової звітності  та  податкового обліку на предмет дотримання вимог податкового законодавства  за  2018 рік

 

 

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг:

до 31 грудня 2018 року.

 

До складу послуги обов’язково повинні входити наступні позиції:

 1. Аудит фінансової звітності за 2018 рік
 2. Аудит податкового обліку на предмет дотримання вимог податкового законодавства за 2018 року

 

Посадові особи Організатора, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Альве Тетяна, адміністративний менеджер

01024, м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 3, оф.13.

Роб.тел. (044) 279 6092,

        e-mail:    tetiana.alve@healthright.org

 

 

Правила оформлення тендерної пропозиції учасника:

 1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або поштою.
 2. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.
 3. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання тендерних пропозицій, то конверт з такою тендерною пропозицією не розкривається і повертається організацією на адресу відправника.

 

Тендерні пропозиції приймаються за адресою:

Україна, 01024, м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 3, оф.13.

Приймання пропозицій, які подаються учасниками особисто, здійснюється з понеділка по п’ятницю, з 10 год.00 хв. до 17 год.00 хв. за київським часом.

 

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:

«20» грудня  2018 року, до 17 год.00 хв. за київським часом.


 • -

Відкрито вакансію координатора проекту «Впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ)», який ми починаєм за підтримки Швейцарського бюро зі співробітництва

Відкрито вакансію координатора проекту «Впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ)».

 Проект реалізується за підтримки  Швейцарського бюро зі співробітництва у співпраці з Міністерством охорони здоров`я України.

 

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво-важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року.

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ:

З метою підтримки розвитку ефективної системи реабілітації на основі сучасних підходів до функціональних можливостей та прав людей з інвалідністю, Уряд України зробив наступні кроки:

 • Постановою Кабінету Міністрів № 1008 від 27.12.2017 було затверджено Урядовий план дій з впровадження в Україні Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ).
 • Наказом Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) з № 981 від 23.05.2018 було затверджено переклад МКФ в Україні.

Даний проект направлений на надання підтримки МОЗ у впровадженні МКФ в Україні шляхом навчання працівників сфери охорони здоров’я особливостям використання МКФ у лікуванні та реабілітації, а також у сприянні змінам у відношенні до людей з інвалідністю.

Діяльність в рамках проекту передбачає наступні заходи, які будуть впроваджені у тісній співпраці з МОЗ та Департаментами охорони здоров’я в усіх областях України:

 

 1. Створення групи національних тренерів з МКФ:

1.1. Відбір учасників для триденного тренінгу для тренерів;

1.2. Розробка програмного та навчального матеріалу для триденного курсу тренінгу для тренерів у співпраці з дослідницьким відділом МКФ, міжнародним експертом.

1.3. Проведення тренінгу для 75 обраних кандидатів у тренери з усієї України щодо використанням МКФ у співпраці з дослідницьким відділом МКФ.

 

 1. Створення можливості використання набутих знань щодо МКФ серед спеціалістів охорони здоров’я на регіональному рівні:

2.1. Розробка графіків для проведення тренінгів у регіонах для лікарів та інших фахівців охорони здоров’я;

2.2. Відбір учасників на дводенні тренінги;

2.3. Проведення 25 дводенних тренінгів по всій Україні для 550 лікарів та інших фахівців охорони здоров’я.[1]

 Розробка навчальних матеріалів українською мовою, адаптація форм оцінки та втручання відповідно до МКФ, задля їх використання фахівцями охорони здоров’я, людьми з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю на принципах доказової медицини:

 

3.1. Розробка української версії інструментарію електронного навчання та його використання представниками системи охорони здоров’я та широкої громадськості через веб-сайт;

3.2. Розробка української версії дисплея МКФ-оцінки – переклади основних наборів МКФ (загальний набір, реабілітаційні заходи, мінімальний набір факторів навколишнього середовища, неврологічні умови, розсіяний склероз, серцево-судинні та дихальні стани, рак, психічне здоров’я, інші стани здоров’я) та форми втручання як основи для реабілітаційних послуг в Україні;

3.3. Розробка методичних рекомендації щодо використання МКФ у реабілітації та наданні медичної допомоги на ранніх стадіях.

 ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ: 25 регіонів України.

Термін виконання робіт: грудень 2018 р. – травень 2019 р.

Основні цілі: координація реалізації проекту відповідно до вимог та стандартів УФГЗ та донора, цілей проекту.

Основні функції надавача послуг:

 • Координація реалізації проекту на національному рівні, а також регіональному, включаючи оформлення необхідних договорів і забезпечення ефективної реалізації проекту, в тому числі послуг, що надаються в рамках проекту організаціями партнерами.
 • Координація реалізації проекту з виконавчим директором УФГЗ, МОЗ, іншими партнерами на місцевому та національному рівні.
 • Здійснення фінансового контролю виконання проекту.
 • Координація розробки (адаптації) і впровадження тренінгових програм, координація роботи тренерів на місяцях.
 • Методична і практична підтримка учасників тренінгів.
 • Участь в пошуку додаткового фінансування для проектів УФГЗ і його засновника, допомога в розробці та написанні заявок для донорів.
 • Представлення проекту та інтересів УФГЗ і засновника фонду на регіональному та національному рівні, в партнерських організаціях, місцевих державних установах і ГО на міському та регіональному рівнях.

 Шукаємо КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ, який буде впроваджуватись Українською фундацією громадського здоров`я за підтримки Швейцарського бюро із співробітництва. Проект спрямовано на надання підтримки МОЗ у впровадженні МКФ в Україні шляхом навчання працівників сфери охорони здоров’я особливостям використання МКФ у лікуванні та реабілітації, а також у сприянні змінам у відношенні до людей з інвалідністю.

Вимоги до кандидатів:

 • Обов’язковий 3+ років досвід роботи в міжнародних чи українських організаціях (державних чи громадських організаціях) щодо управління проектами/програмами;
 • Відповідна вища освіта, бажано у медичній чи соціальній сфері;
 • Управлінські навички;
 • Хороші навички підготовки документів й досвід написання звітів для керівництва, донорів;
 • Володіння англійською мовою є перевагою;
 • Самостійність, хороші усні та письмові комунікативні навички, відповідальність, працелюбність.

 

Резюме та супровідний лист із зазначенням посади надсилати на halyna.skipalska@healthright.org до 29 листопада 2018 р.

[1] Науково-дослідний відділ МКФ є партнером Центру співпраці ВООЗ щодо Сімейства міжнародних класифікацій (ВООЗ-СМК). Він працює над розробкою, розповсюдженням та просуванням стандартів МКФ у всьому світі. Науково-дослідний відділ МКФ розробив інструменти МКФ та провів тренінги з використання МКФ при оцінці та реабілітації; здійснює консультації з МОЗ з різних питань щодо впровадження МКФ, включаючи аналіз впровадження МКФ у різних країнах. Тому дослідницький відділ МКФ має знання та досвід для розробки навчальних матеріалів для тренінгів для тренерів, та може надавати тренерів для цих заходів.

 

 


 • -

Оголошуємо вакансію координатора проекту “Профілактика, тестування та лікування ВІЛ у молоді і жінок у конфлікті з законом” (далі – англійською)

Project Coordinator for “HIV Prevention, Testing and Treatment for Youth and Women in Conflict with the Law in Ukraine” project supported by Elton John AIDS Foundation in HealthRight International Representative Office in Ukraine

HealthRight International Representative Office in Ukraine seeks a project coordinator

 • Position: project coordinator
 • Employment: full-time
 • Location: Kyiv

Deadline for submission: November 30, 2018.

Information about the organization

Since 2005, HealthRight International Representative Office in Ukraine has been working in Ukraine, providing access to vital health and psychosocial services for vulnerable populations. In 2008, HealthRight International founded local organization, Ukrainian Foundation for Public Health (UFPH), to build local capacity, support Ukrainian initiatives and ensure the sustainability of its projects. The targets groups with which HealthRight and UFPH work in Ukraine are:

 • vulnerable women and girls (HIV+, street-involved, experiencing difficult life circumstances or in penitentiary facilities);
 • adolescents and youth in conflict with the law (in probation, detention facilities and places of confinement);
 • survivors of gender-based violence and their partners;
 • survivors of torture among the Ukrainian military, civilians and internally displaced people (IDPs).

In 2017, HealthRight International and Ukrainian Foundation for Public Health provided services to 26,307 women, men and children.

Project description

“HIV prevention, testing and treatment for youth and women in conflict with the law in Ukraine” project is aimed at lowering the level of HIV spread among convicts (youth and women) and improving the access to HIV testing and treatment for persons in conflict with the law. The project’s objectives are: a) comprehensive social support, HIV prevention and testing for incarcerated, probationers and released women and youth, as well as those at-risk; b) reducing the number of cases connected with HIV infection risks and preventing recidivism in correction facilities; c) training and improving the capacity of service providers in HIV prevention and testing, as well as in recidivism risk reduction. The project is funded by Elton John AIDS Foundation.

Description of main duties

 • General coordination of the implementation of the project “HIV prevention, testing and treatment for youth and women in conflict with the law in Ukraine”, ensuring the implementation of the project Work Plan, including staff recruiting, implementation of the monitoring and assessment system, preparation of reports to the donor, building a referral network, implementing case management in the work of implementation cites, work with sub-grantees, planning of strengthening the project partners’ capacity etc.
 • General coordination and interaction with the State Enterprises “Probation Center” and “Healthcare Center of the State Criminal Executive Service”, project office of the Ministry of Justice of Ukraine, including event planning, collection of statistical information etc.
 • Strengthening the potential and efficiency of the sites created within the framework of the project.
 • Planning the training component of the project.
 • Extending the network of the organizations and specialists to detect and provide harmonized services to the project’s target group, strengthen the potential of the organizations providing services by implementing training programs under the methodology developed by HealthRight International and providing sustainability of the created models in Kyiv and other regions.
 • Coordinating the activities connected with transferring the proven models under the financing from local budgets after the projects have been closed.
 • Methodological and practical support of the interdisciplinary case management methodology implementation by the employees of project sites; monitoring of the efficiency of the support provided.
 • Ensuring the development of information products within the framework of the project, in particular, guidance manuals, leaflets, posters and web-site materials for the organization, coordinating the research carried out within the framework of the project.
 • Financial oversight of the project implementation by the project coordinators.
 • Participation in the search of additional funding for the organization’s projects, assistance in developing and writing applications for donors.
 • Representation of the organization’s projects and interests at the regional and national levels, in partner organizations, local governmental bodies and CSO at the local and regional levels.
 • Support of the activities of the organization’s Representative Office in Ukraine, as well as of the ICF “Ukrainian Foundation for Public Health”.

 

Required qualifications

 • 3+ years work experience in international or Ukrainian organizations (governmental or non-governmental) in project/program management is essential;
 • Proven experience and expertise in the matters of HIV prevention, testing and treatment of women and youth in conflict with the law, other risk groups;
 • Respective university degree, desirably in social or healthcare sphere;
 • Excellent managerial skills;
 • Good skills in document preparation and experience in drafting reports for management and donors;
 • Good command of English;
 • Independence, excellent oral and written communication skills, commitment, strong work ethic.

Please send your CV and motivation letter before November 30, 2018, at halyna.skipalska@healthright.org. In the motivation letter, please indicate your rationale for applying, your respective professional experience and expected salary.

 


 • -

Шукаємо асистента проектів

МБФ «Українська фундація громадського здоров`я» та «Право на здоров’я» (HealthRight International) шукає асистента проектів.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, метою діяльності якої є забезпечення доступу до життєво важливих медичних та психосоціальних послуг для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах в Україні. Проекти організації спрямовані на допомогу потерпілим від порушення прав людини (насильства та катувань), жінкам та молоді, які пережили насильство, мають ВІЛ-позитивний статус або ризиковану поведінку щодо ВІЛ, внутрішньо перемішеним жінкам та сім’ям з дітьми. УФГЗ заснована 2008 року міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) для розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив та забезпечення стійкості проектів.

 

Основні завдання надавача послуг:

Оперативний супровід та асистування виконавчому директору, координатору та виконавцям проектів для їх ефективної реалізації та досягнення коротко та довгострокових цілей проекту.

 

Основні обов’язки асистента:

 1. Оперативна підтримка, зворотній зв’язок (листування, написання інструкцій, уточнення, підтримка зворотнього зв’язку по усуненню проблемних питань) з виконавцями проекту.
 2. Підготовка угод для надавачів соціально-психологічних послуг. Перевірка, прийом, сортування, подання до підпису, розсилка, у разі надходження змін підготовка нових угод, внесення відповідних даних.
 3. Організація заходів: тренінгів, круглих столів, прес-брифінгів, конференцій, та інше (підготовка листів, програм, списків учасників, матеріалів, сертифікатів, узгодження з партнерами та запрошеними).
 4. Моніторинг та прийом документів щодо нових надавачів послуг в рамках реалізації проектів. Організація співбесід. Формування пакету документів кандидатів та подання їх до бухгалтерії.
 5. Збір та аналіз історій кейсів, виявлених надавачами соціально-психологічних послуг, та надісланих фото, їх редакція, дотримання конфіденційності, наявність інформованих згод, сортування та подання стейкхолдерам, а також для розміщення на сайтах.
 6. Формування та моніторинг списків надавачів соціально-психологічних послуг та їх контактів.
 7. Розробка інструкцій щодо надання соціально-психологічних послуг або інших процедур.
 8. Узагальнення та підготовка загальних звітів за результатами аналізу надання послуг надавачів соціально-психологічних послуг.
 9. Створення та ведення кодів надавачів соціально-психологічних послуг в електронній базі даних.
 10. Організація та проведення для виконавців проекту моніторингових візитів до місць локацій надавачів соціально-психологічних послуг.
 11. Надсилання звітної інформації всім партнерам проекту щодо  виявлення випадків насильства та реалізації проекту.
 12. Підготовка угод/меморандумів щодо співпраці та реалізації проекту в усіх регіонах його реалізації.
 13. Перевірка, сортування та архівування отриманої конфіденційної  інформації щодо клієнтів надавачів соціально-психологічних послуг.
 14. Заповнення та підтримка web-ресурсів організації інформацією що стосується проекту.
 15. Моніторинг web-ресурсів організації щодо інформації, яка стосується реалізації проекту.

 

Інші функції:

 1. Підготовка, написання листів та підтримка зворотнього зв’язку з партнерами реалізації проекту.
 2. Аналіз потреб надавачів соціально-психологічних послуг щодо інформаційних матеріалів та рекламної продукції.
 3. Редагування макетів інформаційних матеріалів. Підготовка супровідних листів.
 4. Розповсюдження моніторингових звітів серед партнерів проекту.
 5. Моніторинг та редагування презентацій.

 

 Звітування:

 1. Подання звітної інформації 5 W кластеру з питань захисту донору проекту (щоквартально до 5 числа поточного місяця за звітний квартальний період).
 2. Збір та аналіз, візування звітів щоденного обліку роботи надавачів соціально-психологічних послуг, графіків виїздів, журналу обліку нових клієнтів та інформованих згод клієнтів (щомісячно до 30 числа поточного місяця за звітний період).

 

Вимоги до кандидатів:

 • вища освіта (рівень магістра/бакалавра) у відповідних сферах;
 • відмінне володіння англійською мовою як письмовою, так і усною (рівень Advanced або Proficiency);
 • міжособистісні навички та вміння працювати в команді для досягнення організаційних цілей.

 

Резюме та супровідний лист АНГЛІЙСЬКОЮ (!) мовою із зазначенням посади надсилати на olga.veselovska@healthright.org до 26 листопада 2018 р.

 


 • -

Вакансія координатора проекту

Шукаємо КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ «Насильству немає виправдання: розширення прав та можливостей жінок, які вживають наркотики», який буде впроваджуватись Українською фундацією громадського здоров`я за підтримки МФ «Відродження». Проект спрямовано на вирішення проблеми забезпечення доступу жінок, які зіштовхнулися з подвійною проблемою наркозалежності та насильства, до послуг з профілактики та реагування на випадки насильства, з урахуванням потреб даної цільової групи – через розробку спеціального додаткового тренінгового модулю«Наркозалежність і насильство» до Програми підготовки тренерів та фахівців патрульної поліції, дільничних інспекторів міліції, офіцерів ювенальної превенції та працівників служб «Поліна» з питань попередження ДН та НЗС щодо жінок.
 
Деталі у технічному завданні.
Вимоги до кандидатів:
 • вища освіта (рівень магістра/бакалавра) у відповідних сферах;
 • досвід роботи на посаді координатора в проектах протидії ВІЛ, СНІД, ГЗН не менше 3-х років;
 • міжособистісні навички та вміння працювати в команді для досягнення організаційних цілей.
Резюме та супровідний лист із зазначенням посади надсилати на halyna.skipalska@healthright.org до 29 листопада 2018 р.

 • 0

Вакансія координатора проекту

Шукаємо КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ «Насильству немає виправдання: розширення прав та можливостей жінок, які вживають наркотики», який буде впроваджуватись Українською фундацією громадського здоров`я за підтримки МФ «Відродження». Проект спрямовано на вирішення проблеми забезпечення доступу жінок, які зіштовхнулися з подвійною проблемою наркозалежності та насильства, до послуг з профілактики та реагування на випадки насильства, з урахуванням потреб даної цільової групи – через розробку спеціального додаткового тренінгового модулю«Наркозалежність і насильство» до Програми підготовки тренерів та фахівців патрульної поліції, дільничних інспекторів міліції, офіцерів ювенальної превенції та працівників служб «Поліна» з питань попередження ДН та НЗС щодо жінок.
 
Деталі у технічному завданні.
Вимоги до кандидатів:
 • вища освіта (рівень магістра/бакалавра) у відповідних сферах;
 • досвід роботи на посаді координатора в проектах протидії ВІЛ, СНІД, ГЗН не менше 3-х років;
 • міжособистісні навички та вміння працювати в команді для досягнення організаційних цілей.
ToR Project CoordinatorРезюме та супровідний лист із зазначенням посади надсилати на halyna.skipalska@healthright.org до 29 листопада 2018 р.

 • 0

Вакансія асистента проектів

МБФ «Українська фундація громадського здоров`я» та «Право на здоров’я» (HealthRight International) шукає асистента проектів.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, метою діяльності якої є забезпечення доступу до життєво важливих медичних та психосоціальних послуг для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах в Україні. Проекти організації спрямовані на допомогу потерпілим від порушення прав людини (насильства та катувань), жінкам та молоді, які пережили насильство, мають ВІЛ-позитивний статус або ризиковану поведінку щодо ВІЛ, внутрішньо перемішеним жінкам та сім’ям з дітьми. УФГЗ заснована 2008 року міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) для розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив та забезпечення стійкості проектів.

 

Основні завдання надавача послуг:

Оперативний супровід та асистування виконавчому директору, координатору та виконавцям проектів для їх ефективної реалізації та досягнення коротко та довгострокових цілей проекту.

 

Основні обов’язки асистента:

 1. Оперативна підтримка, зворотній зв’язок (листування, написання інструкцій, уточнення, підтримка зворотнього зв’язку по усуненню проблемних питань) з виконавцями проекту.
 2. Підготовка угод для надавачів соціально-психологічних послуг. Перевірка, прийом, сортування, подання до підпису, розсилка, у разі надходження змін підготовка нових угод, внесення відповідних даних.
 3. Організація заходів: тренінгів, круглих столів, прес-брифінгів, конференцій, та інше (підготовка листів, програм, списків учасників, матеріалів, сертифікатів, узгодження з партнерами та запрошеними).
 4. Моніторинг та прийом документів щодо нових надавачів послуг в рамках реалізації проектів. Організація співбесід. Формування пакету документів кандидатів та подання їх до бухгалтерії.
 5. Збір та аналіз історій кейсів, виявлених надавачами соціально-психологічних послуг, та надісланих фото, їх редакція, дотримання конфіденційності, наявність інформованих згод, сортування та подання стейкхолдерам, а також для розміщення на сайтах.
 6. Формування та моніторинг списків надавачів соціально-психологічних послуг та їх контактів.
 7. Розробка інструкцій щодо надання соціально-психологічних послуг або інших процедур.
 8. Узагальнення та підготовка загальних звітів за результатами аналізу надання послуг надавачів соціально-психологічних послуг.
 9. Створення та ведення кодів надавачів соціально-психологічних послуг в електронній базі даних.
 10. Організація та проведення для виконавців проекту моніторингових візитів до місць локацій надавачів соціально-психологічних послуг.
 11. Надсилання звітної інформації всім партнерам проекту щодо  виявлення випадків насильства та реалізації проекту.
 12. Підготовка угод/меморандумів щодо співпраці та реалізації проекту в усіх регіонах його реалізації.
 13. Перевірка, сортування та архівування отриманої конфіденційної  інформації щодо клієнтів надавачів соціально-психологічних послуг.
 14. Заповнення та підтримка web-ресурсів організації інформацією що стосується проекту.
 15. Моніторинг web-ресурсів організації щодо інформації, яка стосується реалізації проекту.

 

Інші функції:

 1. Підготовка, написання листів та підтримка зворотнього зв’язку з партнерами реалізації проекту.
 2. Аналіз потреб надавачів соціально-психологічних послуг щодо інформаційних матеріалів та рекламної продукції.
 3. Редагування макетів інформаційних матеріалів. Підготовка супровідних листів.
 4. Розповсюдження моніторингових звітів серед партнерів проекту.
 5. Моніторинг та редагування презентацій.

 

 Звітування:

 1. Подання звітної інформації 5 W кластеру з питань захисту донору проекту (щоквартально до 5 числа поточного місяця за звітний квартальний період).
 2. Збір та аналіз, візування звітів щоденного обліку роботи надавачів соціально-психологічних послуг, графіків виїздів, журналу обліку нових клієнтів та інформованих згод клієнтів (щомісячно до 30 числа поточного місяця за звітний період).

 

Вимоги до кандидатів:

 • вища освіта (рівень магістра/бакалавра) у відповідних сферах;
 • відмінне володіння англійською мовою як письмовою, так і усною (рівень Advanced або Proficiency);
 • міжособистісні навички та вміння працювати в команді для досягнення організаційних цілей.

 

Резюме та супровідний лист АНГЛІЙСЬКОЮ (!) мовою із зазначенням посади надсилати на olga.veselovska@healthright.org до 26 листопада 2018 р.

 


 • -

Тендер на організацію та проведення вебінарів в період 28 листопада – 15 грудня 2018 року в місті Київ в рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

Організація та проведення вебінарів буде здійснюватися в рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні», який фінансує Фонд народонаселення ООН в Україні. МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» впроваджує соціальну складову даного проекту. 

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Інформація про проект:

Проект реалізується в 12 регіонах, спрямований на розширення охоплення послугами, та доступності до соціально-психологічних послуг постраждалих від ґендерного насильства.

Мета тендеру:

Вибір постачальника послуг у сфері інформаційних технологій, послуг з навчання та консультації працівників, виконавців проекту, мобільних бригад психо-соціальної допомоги та притулків, з організації та проведення 4-х  вебінарів в період 28 листопада – 15 грудня 2018 р. в м. Київ, пропозиції якого відповідатимуть вимогам щодо якості та ціни МБФ «Українська фундація громадського здоров’я». А також підбір та супровід, налаштування комп’ютерної техніки та устаткування, супровід та розробка програмного забезпечення з метою допомоги впровадження системи Інтернет та дистанційного навчання в роботу УФГЗ та надавачів соціальних та психологічних послуг. А саме:

 1. Збір інформації про технічні можливості обладнання та зв’язку, наявного в УФГЗ та в потенційних учасників вебінарів для проведення Інтернет навчання.
 2. Консультування, формування технічних вимог для УФГЗ та учасників щодо обладнання та зв’язку.
 3. Оренда та тестовий запуск обладнання та Інтернет платформи для проведення вебінару з охопленням від 150 учасників.
 4. Супровід та проведення 4-х вебінарів з  28 листопада по 15 грудня 2018 року з охопленням від 150 учасників.
 5. Надання консультацій УФГЗ, що стосуються сфери інформаційних технологій та запуску системи Інтернет навчання виконавців проекту УФГЗ.
 6. Консультування та навчання працівників УФГЗ щодо роботи з відповідним програмним забезпеченням та з апаратно – технічними засобами для проведення вебінарів.
 7. Оброблення (монтування) даних та розміщення вебінарів на youtube-канал УФГЗ.

Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг, компанії, фізичні особи підприємці, приватні підприємці, які:

 1. Мають успішний досвід організації  та проведення вебінарів на території України.
 2. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 3. Не є платниками ПДВ.

Вимоги до форми тендерної пропозиції (має включати наступні пункти):

 • Інформація про організацію.
 • Обґрунтований бюджет (в гривні) вебінарів у м. Київ.

Прохання до зацікавлених в участі та співпраці з міжнародною організацією МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» в рамках зазначеної ініціативи, надсилати пропозиції до 28 листопада 2018 року на адресу Tetiana.Alve@healthright.org, тел.: (044) 279 70 92.

Контактна особа – Тетяна Альве.

Додаткова інформація:

Причини відхилення заявок не повідомляються.

Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.

Заявки, оформлені з порушенням зазначених вимог, розглядатися не будуть.