Search Results for:

 • -

ВАКАНСІЯ АСИСТЕНТА

МБФ «Українська фундація громадського здоров`я» та «Право на здоров’я» (HealthRight International) шукає асистента проектів.

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, метою діяльності якої є забезпечення доступу до життєво важливих медичних та психосоціальних послуг для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах в Україні. Проекти організації спрямовані на допомогу потерпілим від порушення прав людини (насильства та катувань), жінкам та молоді, які пережили насильство, мають ВІЛ-позитивний статус або ризиковану поведінку щодо ВІЛ, внутрішньо перемішеним жінкам та сім’ям з дітьми. УФГЗ заснована 2008 року міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) для розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив та забезпечення стійкості проектів.

 

Основні завдання надавача послуг:

Оперативний супровід та асистування виконавчому директору, координатору та виконавцям проектів для їх ефективної реалізації та досягнення коротко та довгострокових цілей проекту.

 

Основні обов’язки асистента:

 1. Оперативна підтримка, зворотній зв’язок (листування, написання інструкцій, уточнення, підтримка зворотнього зв’язку по усуненню проблемних питань) з виконавцями проекту.
 2. Підготовка угод для надавачів соціально-психологічних послуг. Перевірка, прийом, сортування, подання до підпису, розсилка, у разі надходження змін підготовка нових угод, внесення відповідних даних.
 3. Організація заходів: тренінгів, круглих столів, прес-брифінгів, конференцій, та інше (підготовка листів, програм, списків учасників, матеріалів, сертифікатів, узгодження з партнерами та запрошеними).
 1. Моніторинг та прийом документів щодо нових надавачів послуг в рамках реалізації проектів. Організація співбесід. Формування пакету документів кандидатів та подання їх до бухгалтерії.
 2. Збір та аналіз історій кейсів, виявлених надавачами соціально-психологічних послуг, та надісланих фото, їх редакція, дотримання конфіденційності, наявність інформованих згод, сортування та подання стейкхолдерам, а також для розміщення на сайтах.
 3. Формування та моніторинг списків надавачів соціально-психологічних послуг та їх контактів.
 4. Розробка інструкцій щодо надання соціально-психологічних послуг або інших процедур.
 5. Узагальнення та підготовка загальних звітів за результатами аналізу надання послуг надавачів соціально-психологічних послуг.
 6. Створення та ведення кодів надавачів соціально-психологічних послуг в електронній базі даних.
 7. Організація та проведення для виконавців проекту моніторингових візитів до місць локацій надавачів соціально-психологічних послуг.
 8. Надсилання звітної інформації всім партнерам проекту щодо  виявлення випадків насильства та реалізації проекту.
 9. Підготовка угод/меморандумів щодо співпраці та реалізації проекту в усіх регіонах його реалізації.
 10. Перевірка, сортування та архівування отриманої конфіденційної  інформації щодо клієнтів надавачів соціально-психологічних послуг.
 11. Заповнення та підтримка web-ресурсів організації інформацією що стосується проекту.
 12. Моніторинг web-ресурсів організації щодо інформації, яка стосується реалізації проекту.

 

Інші функції:

 1. Підготовка, написання листів та підтримка зворотнього зв’язку з партнерами реалізації проекту.
 2. Аналіз потреб надавачів соціально-психологічних послуг щодо інформаційних матеріалів та рекламної продукції.
 3. Редагування макетів інформаційних матеріалів. Підготовка супровідних листів.
 4. Розповсюдження моніторингових звітів серед партнерів проекту.
 5. Моніторинг та редагування презентацій.

 

 

Звітування:

 1. Подання звітної інформації 5 W кластеру з питань захисту донору проекту (щоквартально до 5 числа поточного місяця за звітний квартальний період).
 2. Збір та аналіз, візування звітів щоденного обліку роботи надавачів соціально-психологічних послуг, графіків виїздів, журналу обліку нових клієнтів та інформованих згод клієнтів (щомісячно до 30 числа поточного місяця за звітний період).

 

Вимоги до кандидатів:

 • вища освіта (рівень магістра/бакалавра) у відповідних сферах;
 • відмінне володіння англійською мовою як письмовою, так і усною (рівень Advanced або Proficiency);
 • міжособистісні навички та вміння працювати в команді для досягнення організаційних цілей.

Резюме та супровідний лист АНГЛІЙСЬКОЮ (!) мовою із зазначенням посади надсилати на olga.veselovska@healthright.org до 26 листопада 2018 р.

 


 • -

ВАКАНСІЯ КОНСУЛЬТАНТА З PR ТА КОМУНІКАЦІЇ

МБФ «Українська фундація громадського здоров`я» та «Право на здоров’я» (HealthRight International) шукає консультанта з PR та комунікацій.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, метою діяльності якої є забезпечення доступу до життєво важливих медичних та психосоціальних послуг для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах в Україні. Проекти організації спрямовані на допомогу потерпілим від порушення прав людини (насильства та катувань), жінкам та молоді, які пережили насильство, мають ВІЛ-позитивний статус або ризиковану поведінку щодо ВІЛ, внутрішньо перемішеним жінкам та сім’ям з дітьми. УФГЗ заснована 2008 року міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) для розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив та забезпечення стійкості проектів.

 

Основні завдання надавача послуг:

PR, інформаційна підтримка проектів та програм організації МБФ «Українська фундація громадського здоров`я» та її засновника – «Право на здоров’я» (HealthRight International), планування та впровадження PR та інформаційних заходів з метою розвитку інформаційного компоненту організацій та окремих проектів.

 

Основні обов’язки консультанта з PR та комунікацій:

 • Розробка та впровдженя  PR та комунікаційної стратегії організації, проекту, координація її впровадження, включаючи розробку процедур та підходів до здійснення інформаційної підтримки проектів УФГЗ та «Право на здоров’я» в Україні відповідно до вимог організації, донорів та партнерів;
 • Координація реалізації PR та комунікаційної складової УФГЗ та «Право на здоров’я» всередині організації, з донорами та партнерами і виконавцями;
 • Інформаційний та медіа супровід проектів УФГЗ та «Право на здоров’я»;
 • Планування та організація  прес-конференцій та заходів для журналістів;
 • Підготовка прес-релізів, прес-анонсів, новин;
 • Організація коментарів та інтерв’ю експертів проектів УФГЗ та «Право на здоров’я» для ЗМІ (друкованих, інтернет, ТБ, радіо);
 • Підготовка інформаційних матеріалів для УФГЗ та «Право на здоров’я»: повідомлень, презентацій, буклетів, інфографіки, тощо щодо проектів організації, організації та її партнерів;
 • Супровід розміщення у ЗМІ інформації про діяльність проектів УФГЗ та «Право на здоров’я»;
 • Моніторинг висвітлення діяльності УФГЗ та «Право на здоров’я», їх проектів у ЗМІ;
 • Робота в соціальних мережах та розвиток сайту, сторінок організацій;
 • Побудова потенціалу співробітників організації у комунікаціях, “діджіталізація” організації, коучинг співробітників у презентації інформації щодо організації, її цінностей та діяльності;
 • Розробка та впровадження у використання організацією шаблонів різновидів публікацій у соціальних мережах та на сайті;
 • Робота з підрядниками для реалізаціїї окремих комунікаційних завдань, за потреби;
 • Перевірка відповідності комунікаційних продуктів та окремих повідомлень загальній стратегії та цінностям організації.

 

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта (рівень магістра/бакалавра) у відповідних сферах;
 • Бездоганна письмова та усна українська мова;
 • Відмінне володіння письмовою та усною англійською мовою (рівень Advanced або Proficient)
 • Досвід роботи на посаді журналіста, прес-секретаря, SMM-менеджера або схожих професій;
 • Досвід планування та проведення прес подій;
 • Вміння працювати із корпоративними та приватними сторінками в соціальних мережах; графічними фоторедакторами (вміння працювати із відеоредакторами – буде перевагою);
 • Досвід роботи з підрядниками у створенні візуальних матеріалів, відеоматеріалів, інфографіки, різнопланового контенту
 • Контакти із всеукраїнськими чи київськими ЗМІ буде перевагою.
 • Готовність до відряджень по Україні, в тому числі в Донецьку та Луганську область

 

Ми пропонуємо:

 • Стати частиною глобального руху з метою забезпечення права на здоров’я для всіх
 • Роботу у міжнародній організації
 • Гідну винагороду
 • Можливість реформувати та розвивати комунікаційну політику організації.

 

 

Резюме та супровідний лист англійською необхідно подавати на halyna.skipalska@healthright.org до 10 листопада 2018 р. Просимо надати посилання, за якими можна ознайомитися з результатами Вашої роботи.

 


 • -

МБФ «Українська фундація громадського здоров`я», міжнародна організація HealthRight International та Координаційний центр з правової допомоги підписали меморандум про співпрацю

Сьогодні, 1 листопада, МБФ «Українська фундація громадського здоров`я», міжнародна організація HealthRight International та Координаційний центр з правової допомоги підписали меморандум про співпрацю з метою забезпечення надання особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, брали участь в бойових діях під час проведення антитерористичної операції, членам їх сімей та особам, які перебували в полоні та пережили катування, безоплатної правової допомоги, сприяння захисту їх прав, реабілітації.
 
Безоплатна правова допомога – це правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.
 • Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на яку є усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, включає такі види правових послуг, як надання правової інформації;  консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
 • Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.
Система надання безоплатної правової допомоги в Україні – це мережа із 551 точок доступу до правових послуг: 23 регіональних, 96 місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 432 бюро правової допомоги у всіх регіонах України. Єдиний номер контакт-центру системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно в межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів).
З 2015 року, на базі МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», у співпраці з Міністерством соціальної політики України, МВС, за підтримки Фонду народонаселення ООН та ЮНІСЕФ, діють 49 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги уВінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Харківській, Херсонській областях. З 2015 року мобільні бригади виявили та надали допомогу понад 46 000 потерпілим від насильствав 12 областях. 90% потерпілих – це жінки.
 
З 2015 року HealthRight International та УФГЗ також надають комплексну підтримку військовим та цивільним особам на базі двох Клінік з прав людини в Києві та Дніпрі. У 2017 році послуги отримало 530 осіб, які постраждали від конфлікту, включаючи 197 осіб, які пережили катування, а також 135 членів їхніх родин.

 • -

Тендер на організацію та проведення трьох триденних тренінгів протягом грудня 2018 року в місті Києві в рамках проекту «Впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) в Україні»

Організація та проведення тренінгів буде здійснюватися МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» спільно з Міністерством охорони здоров’я України, за підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва (SDC).

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, ґендерно зумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Інформація про проект:

Проект «Впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) в Україні» реалізується з метою підтримка МОЗ у впровадженні МКФ в Україні шляхом підвищення компетенції працівників сфери охорони здоров’я і розробки методичних рекомендацій та інструментів для навчання фахівців сфери охорони здоров’я з питань, пов’язаних з МКФ.  Тривалість проекту – 6 місяців. Проект реалізується спільно з Міністерством охорони здоров’я України.

Конкретними завданнями проекту є:

– навчання 75 тренерів з питань впровадження МКФ в Україні;

– розробляння українськомовних освітніх матеріалів і методичних рекомендацій щодо впровадження і використання МКФ;

– створення системи критеріїв для реабілітаційних послуг через адаптацію шкали оцінки МКФ та таблиці втручань МКФ для українських спеціалістів у сфері охорони здоров’я.

Мета тендеру:

Вибір постачальника послуг з організації та проведення трьох триденних  тренінгів з питань впровадження МКФ, протягом грудня 2018 року:

 • 10-12 грудня, м. Київ
 • 13-15 грудня, м. Київ
 • 16-18 грудня, м. Київ

Пропозиції якого відповідатимуть вимогам щодо якості та цінової політики МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», які складатимуться з забезпечення:

 1. Друк роздаткових матеріалів.
 2. Забезпечення учасникам 2 каво-перервами та 1 обідом/день
 3. Орендою обладнання
 4. Поселення тренера
 5. Трансфер тренера (Аеропорт Бориспіль_Київ_Аеропорт Бориспіль)

Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг, компанії, фізичні особи підприємці, приватні підприємці, які:

 1. Мають успішний досвід організації заходів на території України.
 2. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 3. Не є платниками ПДВ.

Вимоги до форми тендерної пропозиції (має включати наступні пункти):

 • Обґрунтований бюджет (в гривні) одного тренінгу (як приклад).

Прохання до зацікавлених в участі та співпраці з МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» в рамках зазначеної ініціативи, надсилати пропозиції щодо проведення трьох триденних тренінгів до 1 грудня 2018 року на адресу tetiana.alve@healthright.org, тел.: (044) 279-70-92. Контактна особа – Тетяна Альве.


 • -

Тендер на організацію по забезпеченню діяльності мобільних бригад в Рівненській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Херсонській областях в рамках проекту фінансованого Фондом народонаселення ООН в Україні.

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує конкурс на організацію по забезпеченню діяльності мобільних бригад. Закупівля буде проведена в рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» фінансованого Фондом народонаселення ООН в Україні (UNFPA). МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» запроваджує соціальну складову даного проекту.

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійний фонд, заснований міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Інформація про проект:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» реалізується в 10 регіонах, спрямований на розширення охоплення послугами, та доступності до соціально-психологічних послуг постраждалих від ґендерного насильства. Проект реалізується за підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні та за сприяння Міністерства соціальної політики України.

Географія проекту: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Київська, Одеська, Вінницька, Херсонська, Львівська, Миколаївська та Рівненська області

Мета тендеру:

Вибір постачальника послуг з організації по забезпеченню діяльності мобільних бригад щомісяця починаючи з жовтня 2018 р. по 35 мобільним бригадам в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Вінницькій, Львівській, Київській, Одеській, Херсонській, який відповідатиме вимогам щодо якості та ціновій політиці МБФ «Українська фундація громадського здоров’я»,  розглядатимуться пропозиції постачальниками послуг , як приклад, розрахунок з організації по забезпеченню діяльності мобільних бригад в жовтні 2018р.,  який складатиметься з забезпечення:

 • забезпечення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги автотранспортом відповідно до їх потреб та замовлень Замовника – 5500 грн.;

Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг, компанії, фізичні особи підприємці, приватні підприємці, які:

 1. Мають успішний досвід з організацій по забезпеченню на території України.
 2. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 3. Не є платниками ПДВ.

Вимоги до форми тендерної пропозиції (має включати наступні пункти):

 • Інформація про організацію.
 • Обґрунтований бюджет (в гривні)  на жовтень 2018р. (як приклад).

Прохання до зацікавлених в участі та співпраці з МБФ «УФГЗ» в рамках зазначеної ініціативи, надсилати пропозиції до  28 жовтня 2018 року на адресу tetiana.alve@healthright.org , тел.: (044) 279-64-92.

Контактна особа – Тетяна Альве.


 • -

Тендер на організацію по забезпеченню діяльності мобільних бригад на підконтрольній Україні території Донецької та Луганської областях в рамках проекту фінансованого Фондом ООН в Україні (ЮНІСЕФ).

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує конкурс на організацію по забезпеченню діяльності мобільних бригад. Закупівля буде проведена в рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства по відношенню до хлопчиків, дівчат, жінок та чоловіків в східних регіонах України» фінансованого Фондом ООН в Україні (ЮНІСЕФ). МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» запроваджує соціальну складову даного проекту.

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійний фонд, заснований міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Інформація про проект:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства по відношенню до хлопчиків, дівчат, жінок та чоловіків в східних регіонах України»  реалізується в 2 регіонах, спрямований на розширення охоплення послугами, та доступності до соціально-психологічних послуг постраждалих від ґендерно зумовленого насильства. Проект реалізується за підтримки Фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ).

Географія проекту: Підконтрольні території України Донецької та Луганської областей

Мета тендеру:

Вибір постачальника послуг з організації по забезпеченню діяльності мобільних бригад щомісяця починаючи з жовтня 2018 р. по 12 мобільним бригадам, який відповідатиме вимогам щодо якості та ціновій політиці МБФ «Українська фундація громадського здоров’я»,  розглядатимуться пропозиції постачальниками послуг , як приклад, розрахунок з організації по забезпеченню діяльності мобільних бригад в жовтні 2018р.,  який складатиметься з забезпечення:

 • забезпечення мобільних бригад соціально-психологічної допомоги автотранспортом  відповідно до їх потреб та замовлень Замовника – 5500 грн.;

Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг, компанії, фізичні особи підприємці, приватні підприємці, які:

 1. Мають успішний досвід з організацій по забезпеченню на території України.
 2. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 3. Не є платниками ПДВ.

Вимоги до форми тендерної пропозиції (має включати наступні пункти):

 • Інформація про організацію.
 • Обґрунтований бюджет (в гривні)  на жовтень 2018р. (як приклад).

Прохання до зацікавлених в участі та співпраці з МБФ «УФГЗ» в рамках зазначеної ініціативи, надсилати пропозиції до  29 жовтня 2018 року на адресу tetiana.alve@healthright.org , тел.: (044) 279-64-92.

Контактна особа – Тетяна Альве.

 


 • -

Тендер на проведення аудиту фінансової звітності та податкового обліку на предмет дотримання вимог податкового законодавства за 2017 рік

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» (далі – «Організатор») оголошують тендер на проведення аудиту фінансової звітності  та  податкового обліку на предмет дотримання вимог податкового законодавства  за 2017 рік.

 

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг: не пізніше 30 листопада 2018 року.

 

До складу послуги обов’язково повинні входити наступні позиції:

Аудит фінансової звітності за 2017 рік.

Аудит цільового використання коштів за 2017 рік.

 

Посадові особи Організатора, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Альве Тетяна, адміністративний менеджер

Роб.тел. (044) 278-23-58, e-mail:    tetiana.alve@healthright.org

М. Київ, вул. Станіславського 3 оф.7.

 

Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді електронною поштою на адресу tetiana.alve@healthright.org . Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.

 

Пакет документів на подання:

– копія свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів;

– CV аудиторів, яких планують залучати до аудиторської перевірки;

– лист-зобов’язання, в якому зазначається цінова пропозиція, термін виконання завдання з аудиту, зобов’язання аудиторської фірми щодо забезпечення якості проведення аудиту, вимог незалежності та конфіденційності;

– перелік організацій, в яких здійснювали аудиторські перевірки.

 

 Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:

30 вересня 2018 року, до 17 год.00 хв. за київським часом.


 • -

Тендер щодо проведення аналізу ефективності впровадження пілотного пакету послуг підліткам, в 2 пілотних регіонах, в системі первинної медико-санітарної допомоги

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує конкурс щодо залучення Експерта на проведення аналізу ефективності впровадження пілотного пакету послуг підліткам, в 2 пілотних регіонах, в системі первинної медико-санітарної допомоги в рамках проекту «Сприяння інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги в рамках поточної реформи системи охорони здоров’я в Україні», фінансованого ЮНІСЕФ.

 

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. УФГЗ та «Право на здоров’я» з 2008 року запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ВІЛ серед жінок, дівчат та підлітків з вразливих груп; розробку та запровадження моделей комплексної допомоги, які включають соціальні та медичні послуги для ВІЛ-позитивних підлітків та молоді і підлітків та молоді груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ.

 

Інформація про проект:

Проект реалізується за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

Терміни реалізації проекту:  листопад 2017 – грудень 2018.

 

Мета проекту – підтримка Міністерства охорони здоров’я в інтеграції послуг, орієнтованих на підлітків, в систему первинної медико-санітарної допомоги для покращення підліткового здоров’я в Україні.

 

Основні завдання проекту:

 1. Технічна підтримка МОЗ щодо координації Робочої Групи МОЗ з питань здоров’я підлітків та сприяння розробці мінімального пакету послуг, орієнтованих на підлітків, а також ефективного механізму перенаправлення в обраних регіонах.
 2. Розбудова спроможності працівників системи первинної медико-санітарної допомоги двох проектних регіонів з надання послуг орієнтованих на потреби підлітків.
 3. Підвищення попиту на послуги, орієнтовані на підлітків, в двох проектних регіонах через залучення головних зацікавлених сторін з різних галузей, зокрема підлітків.

 

 

 

 

Мета проведення аналізу:

Розробити методику оцінки ефективності пілотного пакету медичних послуг, який впроваджується працівниками системи первинної медико-санітарної допомоги у межах проекту, та застосувати її на практиці.

Завдання аналізу:

 1. Розробити методику оцінки ефективності пілотного пакету медичних послуг, який впроваджується у рамках проекту, включаючи опис та обґрунтування методологічних підходів, інструментарій, інші необхідні документи, календарний план оцінки. Зокрема передбачається, що розроблена методика дозволить дати обґрунтовані відповіді на такі запитання:
 • Наскільки прийнятними та зручними для практичного застосування є методичні рекомендації та інструменти, розроблені в ході проекту та передані для використання медичним працівникам пілотних закладів охорони здоров’я.
 • Наскільки збільшились часові витрати медичних працівників на надання пілотного пакету послуг, у тому числі проаналізувати зміни часових витрат на окремі види послуг у лікарів і медичних сестер, чи суттєво змінилось їх трудове навантаження.
 • Чи вплинуло запровадження пілотного пакету послуг на ставлення медичних працівників до пацієнтів із числа підлітків, зацікавленість у наданні останнім медичних послуг, у т.ч. профілактичних, якщо так – як саме.
 • Чи змінився порядок роботи з підлітками у пілотних ЗОЗ, якщо так, то як саме.
 • Чи достатню підготовку пройшли медичні працівники пілотних ЗОЗ для запровадження пілотного пакету послуг.
 • Чи стало більш ефективним надання медичних послуг підліткам.
 1. Представити методику Замовнику та доопрацювати її з урахуванням обговорення. Інструментами для проведення оцінювання можуть стати інтерв’ю з медичними працівниками, хронометраж їх роботи, аналіз документів та інше.
 2. Провести збір емпіричних даних згідно затвердженою Замовником методикою, систематизувати та узагальнити дані, підготувати електронні масиви даних, у випадку кількісних даних – форматі SPSS, якісних – MS DOC.
 3. Підготувати технічний та стислий аналітичний звіт за результатами оцінки.

 

Термін виконання аналізу: жовтень 2018 – листопад 2018 р.

 

Остаточний варіант завдань буде обговорюватись з переможцем конкурсу з урахуванням часу та ресурсів, необхідних для підготовки, проведення аналізу та написання звіту та презентації. Результати аналізу, методологія, інструменти, звіт та презентація передаються у власність замовника.

 

Вимоги до оформлення заявки:

Заявки на участь в конкурсі для проведення дослідження приймаються від  експертів та надавачів послуг у вигляді пакету документів, який повинен містити наступне:

 

 • стислу програму проведення аналізу (план проведення, методологія);
 • бюджет (у гривнях);
 • резюме виконавця чи команди виконавців;
 • список робіт подібного змісту, проведених за останні три роки;
 • документ, що підтверджує фізичну або юридичну особу, ФОП.

 

УФГЗ гарантує дотримання авторських прав та конфіденційності щодо всіх об’єктів інтелектуальної власності, поданих у складі пропозицій.

 

Пакет документів надсилайте менеджеру проекту, Семенко Ірині на електронну пошту iryna.semenko@healthright.org до 28 вересня 2018 року.


 • -

Вакансія АСИСТЕНТА ПРОЕКТУ щодо роботи мобільних бригад

Шукаємо АСИСТЕНТА ПРОЕКТУ щодо роботи мобільних бригад.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОЕКТУ «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

 

Проект реалізується за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво-важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та «Право на здоров’я» запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ґендерно зумовленого та домашнього насильства; сприяння розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямований на посилення національної системи попередження та реагування на ґендерно зумовлене насильство на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення умов в яких більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства зверталися б по допомогу та мали доступ до якісних послуг з особливою увагою на потерпілих, сприяючи поширенню ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві.

ЦІЛЬ ПРОЕКТУ:

Проект та його імплементація спрямовані на досягнення трьох взаємопов’язаних цілей:

 • Подальший розвиток соціального та інституційного середовища, що сприятиме досягненню «нульової» терпимості до насильства та викорінення насильства по відношенню до жінок в Україні;
 • Забезпечення умов для того, щоб більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства мали доступ до якісних послуг орієнтованих на потерпілих;
 • Сприяння розбудові сильної державної участі (з боку Уряду України) в існуючому механізмі та програмах реагування на ґендерно зумовлене насильство для забезпечення сталості послуг.

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ: Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Херсонська, Миколаївська та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТА ПРОЕКТУ щодо роботи мобільних бригад

 

Термін роботи: вересень – березень 2019 р., з можливим продовженням.

Донор:   Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Зайнятість: повна.

Основні цілі:

Оперативний супровід та асистування виконавців проекту в його реалізації.

Основні функції:

 1. Оперативна підтримка, зворотній зв’язок (листування, написання інструкцій роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, уточнення, підтримка зворотнього зв’язку по усуненню проблемних питань) з мобільними бригадами.
 2. Підготовка угод для надавачів соціально-психологічних послуг мобільних бригад. Перевірка, прийом, сортування, подання до підпису, розсилка, у разі надходження змін підготовка нових угод, внесення відповідних даних.
 3. Моніторинг та прийом документів щодо нових надавачів послуг. Організація співбесід кандидатів в нові члени мобільних бригад. Формування пакету документів та подання їх до бухгалтерії.
 4. Збір та аналіз історій кейсів виявлених мобільними бригадами та надісланих фото, їх редакція, дотримання конфіденційності, наявність інформованих згод, сортування та подання до ФН ООН, а також для розміщення на сайтах.
 5. Формування та моніторинг списків членів мобільних бригад та їх контактів.
 6. Розробка інструкцій щодо надання соціально-психологічних послуг або інших процедур.
 7. Узагальнення та підготовка загальних звітів за результатами аналізу щоденного обліку роботи надавачів послуг мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 8. Створення та ведення кодів надавачів соціально-психологічних послуг мобільних бригад в електронній базі даних.
 9. Організація та проведення для виконавців проекту моніторингових візитів до місць локацій мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 10. Надсилання звітної інформації всім партнерам проекту та мобільним бригадам щодо виявлення випадків насильства та реалізації проекту.
 11. Підготовка угод/меморандумів щодо співпраці та реалізації проекту в усіх регіонах його реалізації.
 12. Перевірка, сортування та архівування отриманої конфіденційної інформації щодо клієнтів мобільних бригад соціально-психологічної.
 13. Заповнення та підтримка web-ресурсів організації інформацією, що стосується проекту.
 14. Моніторинг web-ресурсів організації щодо інформації, яка стосується реалізації проекту.
 15. Ведення всієї документації англійською та українською мовами.

Інші функції:

16. Підготовка, написання листів та підтримка зворотнього зв’язку з партнерами реалізації проекту.

17. Аналіз потреб мобільних бригад щодо інформаційних матеріалів та рекламної продукції.

18. Редагування макетів інформаційних матеріалів. Підготовка супровідних листів.

19. Розповсюдження моніторингових звітів роботи мобільних бригад серед мобільних бригад та партнерів проекту.

20. Моніторинг та редагування презентацій мобільних бригад.

Звітування:

21. Подання звітної інформації 5 W кластеру з питань захисту донору проекту (щоквартально до 5 числа поточного місяця за звітний квартальний період).

22. Збір та аналіз, візування звітів щоденного обліку роботи мобільних бригад, графіків виїздів, журналу обліку нових клієнтів та інформованих згод клієнтів (щомісячно до 30 числа поточного місяця за звітний період).

Вимоги до кандидатів:

 • вища освіта (рівень магістра/бакалавра) у відповідних сферах;
 • відмінне володіння англійською мовою як письмовою, так і усною (рівень Advanced або Proficiency);
 • міжособистісні навички та вміння працювати в команді для досягнення організаційних цілей.

Резюме та супровідний лист АНГЛІЙСЬКОЮ (!) мовою із зазначенням посади надсилати на halyna.skipalska@healthright.org до 24 вересня 2018 р.


 • -

Мінсоцполітики та МБФ „Українська фундація громадського здоров’я” уклали меморандум про співпрацю

7 вересня 2018 року    підписано Меморандум про співпрацю та партнерство між Міністерством соціальної політики України, Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я»,  Представництвом HealthRight International  «Право на здоров’я» в Україні.

 

Метою даного Меморандуму є співпраця у проведенні спільних заходів та реалізації програм у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, запровадження ефективної та сталої системи надання соціальних послуг, доступності до соціальних послуг вразливих верств населення, в тому числі учасникам бойових дій та членам їх сімей, зміцнення співпраці між державними та неурядовими  організаціями.

Задля досягнення мети Меморандуму сторони співпрацюватимуть у наступних напрямках:

 • Побудови системи ефективного реагування на факти домашнього насильства та насильства за ознакою статі шляхом запровадження механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 • Надання допомоги та захисту постраждалим особам, зокрема через мережу спеціалізованих служб (мобільні бригади, притулки для постраждалих);
 • Надання допомоги, здійснення соціального захисту та соціальної роботи з  дівчатами, жінками, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах; подолання безпритульності і бездоглядності; профілактики соціально-негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;
 • Надання допомоги та побудова комплексної соціальної, психологічної та юридичної системи допомоги для учасників бойових дій та членів їх сімей (з особливим фокусом на тих, хто зазнав катування та був визволений з полону).
 • Організація та здійснення навчання, а також заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності надавачів соціально-психологічних послуг з тематики, окресленої метою Меморандуму.

 

Довідково.

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – це благодійна організація, яка була заснована  в 2008 році всесвітньою організацією HealthRight International (Право на здоров’я), яка працює у сфері охорони громадського здоров’я та захисту прав людини.

З 2015 року МБФ «Українська фундація громадського здоров`я» співпрацює з Міністерством соціальної політики України та спільно пілотує модель мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, які виявляють і надають екстрену та планову соціально-психологічну допомогу постраждалим від ґендерно зумовленого та домашнього насильства в 11 регіонах України.

Проект впроваджується в партнерстві з Фондом ООН в галузі народонаселення та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

У співпраці з місцевими партнерами створено та діють 46 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у вищезазначених регіонах.

Одним із напрямків роботи, які активно впроваджує Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я», є побудова  системи якісного надання послуг постраждалим від домашнього насильства, у т.ч. через створення притулків  для жінок, постраждалих від домашнього насильства.

Першим значним досвідом було створення у 2013 році Соціальної квартири для вагітних жінок та молодих матерів з дітьми у м. Києві. Цей досвід був відпрацьований і поширений при створенні  притулків для жінок, постраждалих від домашнього насильства.

На сьогодні у тісній співпраці з місцевими партнерами за підтримки Фонду ООН в галузі народонаселення та  Міністерства соцiальної політики України створено  та підтримується діяльність 7 притулків для жінок, постраждалих від домашнього насильства у м. Харків, м. Кривий Ріг, м. Бердянськ, м. Слов’янськ, м. Маріуполь, а також у Лозівському районі Харківської області та Вінницькому районі Вінницької області.

З 2015 року впроваджується проект «Допомога потерпілим від катувань в Україні» за підтримки Фонду добровільних внесків для жертв катувань. В рамках проекту надаються комплексні соціально-психологічні послуги, юридична підтримка, доступ до медичної реабілітації для осіб, які пережили катування, були в полоні та членам їх родин в м. Київ та м. Дніпро на базі двох Клінік з прав людини.