Search Results for:

 • -

HealthRight International шукає заступника програмного директора в Києві

Вимоги: громадянин України з вищою освітою, 6+ років досвіду роботи в міжнародних організаціях у галузі ВІЛ, допомоги вразливим групам населення або захисту прав жінок, відмінні навички лідерства та керівної роботи, обізнаність у сфері надання соціальних послуг та послуг з охорони здоров’я, високий рівень навичок планування та міжособистісного спілкування, грамотне письмове мовлення.

Повний опис посадових обов’язків англійською мовою див. тут: HR_Associate Programs Director_Position Description.

Просимо надсилати резюме, мотиваційні листи, рекомендації та дані про бажаний рівень заробітної плати електронною поштою на адресу halyna.skipalska@healthright.org. Дедлайн – 29 жовтня 2018 р.

 


 • -

Вакансія АСИСТЕНТА ПРОЕКТУ щодо роботи мобільних бригад

Шукаємо АСИСТЕНТА ПРОЕКТУ щодо роботи мобільних бригад.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОЕКТУ «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

 

Проект реалізується за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво-важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та «Право на здоров’я» запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ґендерно зумовленого та домашнього насильства; сприяння розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямований на посилення національної системи попередження та реагування на ґендерно зумовлене насильство на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення умов в яких більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства зверталися б по допомогу та мали доступ до якісних послуг з особливою увагою на потерпілих, сприяючи поширенню ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві.

ЦІЛЬ ПРОЕКТУ:

Проект та його імплементація спрямовані на досягнення трьох взаємопов’язаних цілей:

 • Подальший розвиток соціального та інституційного середовища, що сприятиме досягненню «нульової» терпимості до насильства та викорінення насильства по відношенню до жінок в Україні;
 • Забезпечення умов для того, щоб більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства мали доступ до якісних послуг орієнтованих на потерпілих;
 • Сприяння розбудові сильної державної участі (з боку Уряду України) в існуючому механізмі та програмах реагування на ґендерно зумовлене насильство для забезпечення сталості послуг.

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ: Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Херсонська, Миколаївська та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТА ПРОЕКТУ щодо роботи мобільних бригад

 

Термін роботи: вересень – березень 2019 р., з можливим продовженням.

Донор:   Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Зайнятість: повна.

Основні цілі:

Оперативний супровід та асистування виконавців проекту в його реалізації.

Основні функції:

 1. Оперативна підтримка, зворотній зв’язок (листування, написання інструкцій роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, уточнення, підтримка зворотнього зв’язку по усуненню проблемних питань) з мобільними бригадами.
 2. Підготовка угод для надавачів соціально-психологічних послуг мобільних бригад. Перевірка, прийом, сортування, подання до підпису, розсилка, у разі надходження змін підготовка нових угод, внесення відповідних даних.
 3. Моніторинг та прийом документів щодо нових надавачів послуг. Організація співбесід кандидатів в нові члени мобільних бригад. Формування пакету документів та подання їх до бухгалтерії.
 4. Збір та аналіз історій кейсів виявлених мобільними бригадами та надісланих фото, їх редакція, дотримання конфіденційності, наявність інформованих згод, сортування та подання до ФН ООН, а також для розміщення на сайтах.
 5. Формування та моніторинг списків членів мобільних бригад та їх контактів.
 6. Розробка інструкцій щодо надання соціально-психологічних послуг або інших процедур.
 7. Узагальнення та підготовка загальних звітів за результатами аналізу щоденного обліку роботи надавачів послуг мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 8. Створення та ведення кодів надавачів соціально-психологічних послуг мобільних бригад в електронній базі даних.
 9. Організація та проведення для виконавців проекту моніторингових візитів до місць локацій мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 10. Надсилання звітної інформації всім партнерам проекту та мобільним бригадам щодо виявлення випадків насильства та реалізації проекту.
 11. Підготовка угод/меморандумів щодо співпраці та реалізації проекту в усіх регіонах його реалізації.
 12. Перевірка, сортування та архівування отриманої конфіденційної інформації щодо клієнтів мобільних бригад соціально-психологічної.
 13. Заповнення та підтримка web-ресурсів організації інформацією, що стосується проекту.
 14. Моніторинг web-ресурсів організації щодо інформації, яка стосується реалізації проекту.
 15. Ведення всієї документації англійською та українською мовами.

Інші функції:

16. Підготовка, написання листів та підтримка зворотнього зв’язку з партнерами реалізації проекту.

17. Аналіз потреб мобільних бригад щодо інформаційних матеріалів та рекламної продукції.

18. Редагування макетів інформаційних матеріалів. Підготовка супровідних листів.

19. Розповсюдження моніторингових звітів роботи мобільних бригад серед мобільних бригад та партнерів проекту.

20. Моніторинг та редагування презентацій мобільних бригад.

Звітування:

21. Подання звітної інформації 5 W кластеру з питань захисту донору проекту (щоквартально до 5 числа поточного місяця за звітний квартальний період).

22. Збір та аналіз, візування звітів щоденного обліку роботи мобільних бригад, графіків виїздів, журналу обліку нових клієнтів та інформованих згод клієнтів (щомісячно до 30 числа поточного місяця за звітний період).

Вимоги до кандидатів:

 • вища освіта (рівень магістра/бакалавра) у відповідних сферах;
 • відмінне володіння англійською мовою як письмовою, так і усною (рівень Advanced або Proficiency);
 • міжособистісні навички та вміння працювати в команді для досягнення організаційних цілей.

Резюме та супровідний лист АНГЛІЙСЬКОЮ (!) мовою із зазначенням посади надсилати на halyna.skipalska@healthright.org до 24 вересня 2018 р.


 • -

Мінсоцполітики та МБФ „Українська фундація громадського здоров’я” уклали меморандум про співпрацю

7 вересня 2018 року    підписано Меморандум про співпрацю та партнерство між Міністерством соціальної політики України, Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я»,  Представництвом HealthRight International  «Право на здоров’я» в Україні.

 

Метою даного Меморандуму є співпраця у проведенні спільних заходів та реалізації програм у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, запровадження ефективної та сталої системи надання соціальних послуг, доступності до соціальних послуг вразливих верств населення, в тому числі учасникам бойових дій та членам їх сімей, зміцнення співпраці між державними та неурядовими  організаціями.

Задля досягнення мети Меморандуму сторони співпрацюватимуть у наступних напрямках:

 • Побудови системи ефективного реагування на факти домашнього насильства та насильства за ознакою статі шляхом запровадження механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 • Надання допомоги та захисту постраждалим особам, зокрема через мережу спеціалізованих служб (мобільні бригади, притулки для постраждалих);
 • Надання допомоги, здійснення соціального захисту та соціальної роботи з  дівчатами, жінками, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах; подолання безпритульності і бездоглядності; профілактики соціально-негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;
 • Надання допомоги та побудова комплексної соціальної, психологічної та юридичної системи допомоги для учасників бойових дій та членів їх сімей (з особливим фокусом на тих, хто зазнав катування та був визволений з полону).
 • Організація та здійснення навчання, а також заходів щодо підвищення рівня професійної компетентності надавачів соціально-психологічних послуг з тематики, окресленої метою Меморандуму.

 

Довідково.

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – це благодійна організація, яка була заснована  в 2008 році всесвітньою організацією HealthRight International (Право на здоров’я), яка працює у сфері охорони громадського здоров’я та захисту прав людини.

З 2015 року МБФ «Українська фундація громадського здоров`я» співпрацює з Міністерством соціальної політики України та спільно пілотує модель мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, які виявляють і надають екстрену та планову соціально-психологічну допомогу постраждалим від ґендерно зумовленого та домашнього насильства в 11 регіонах України.

Проект впроваджується в партнерстві з Фондом ООН в галузі народонаселення та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

У співпраці з місцевими партнерами створено та діють 46 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у вищезазначених регіонах.

Одним із напрямків роботи, які активно впроваджує Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я», є побудова  системи якісного надання послуг постраждалим від домашнього насильства, у т.ч. через створення притулків  для жінок, постраждалих від домашнього насильства.

Першим значним досвідом було створення у 2013 році Соціальної квартири для вагітних жінок та молодих матерів з дітьми у м. Києві. Цей досвід був відпрацьований і поширений при створенні  притулків для жінок, постраждалих від домашнього насильства.

На сьогодні у тісній співпраці з місцевими партнерами за підтримки Фонду ООН в галузі народонаселення та  Міністерства соцiальної політики України створено  та підтримується діяльність 7 притулків для жінок, постраждалих від домашнього насильства у м. Харків, м. Кривий Ріг, м. Бердянськ, м. Слов’янськ, м. Маріуполь, а також у Лозівському районі Харківської області та Вінницькому районі Вінницької області.

З 2015 року впроваджується проект «Допомога потерпілим від катувань в Україні» за підтримки Фонду добровільних внесків для жертв катувань. В рамках проекту надаються комплексні соціально-психологічні послуги, юридична підтримка, доступ до медичної реабілітації для осіб, які пережили катування, були в полоні та членам їх родин в м. Київ та м. Дніпро на базі двох Клінік з прав людини.

 


 • -

Кабінет Міністрів України затвердив постанови «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» та «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі».

Кабінет Міністрів України затвердив постанови «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» та «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі».

Це значний крок для впровадження законодавства щодо протидії домашньому насильству та створення спеціалізованих служб для постраждалих від домашнього насильства: притулків та мобільних бригад для соціально-психологічної допомоги.

Також це дає можливість  впроваджувати в національне законодавство міжнародні стандарти у сфері надання допомоги жертвам насильства.

На сьогодні в Україні діють 46 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в 11 регіонах України, функціонування яких забезпечує МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» за підтримки Міністерства соціальної політики України, Фонду ООН у галузі народонаселення, місцевих партнерів. Почала розвиватись мережа притулків для жінок, постраждалих від насильства. Протягом 2017 року у 6 регіонах України уже створені та функціонують 7 таких притулків.

Крім того, ухвалено постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі”.

Основною метою запровадження порядку взаємодії є узгодження заходів реагування на випадки насильства та надання дієвої допомоги постраждалим особам, які реалізують різні суб’єкти, розроблення та виконання програм для кривдників і постраждалих осіб.

Прийняття вищезазначених документів – це результат консолідованої роботи представників державних, громадських та міжнародних  організацій і черговий крок до впровадження нового законодавства щодо протидії домашньому насильству.

 


 • -

ОГОЛОШЕННЯ про проведення тендеру

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» (далі – «Організатор») оголошує тендер на проведення аудиту фінансової звітності  та  податкового обліку на предмет дотримання вимог податкового законодавства  за  2017 рік

 

 

Термін постачання товарів, виконання робіт та надання послуг:

до 30 вересня 2018 року.

 

До складу послуги обов’язково повинні входити наступні позиції:

 1. Аудит фінансової звітності за 2017 рік
 2. Аудит цільового використання коштів за 2017 рік

 

Посадові особи Організатора, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Альве Тетяна, адміністративний менеджер

01001, м. Київ, вул. Станіславського, буд. 3, оф. 7.

Роб.тел. (044) 278-23-58,

        e-mail:    tetiana.alve@healthright.org

 

 

Правила оформлення тендерної пропозиції учасника:

 1. Учасники мають подавати пропозиції у письмовому вигляді особисто або поштою.
 2. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.
 3. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання тендерних пропозицій, то конверт з такою тендерною пропозицією не розкривається і повертається організацією на адресу відправника.

 

Тендерні пропозиції приймаються за адресою:

Україна, 01001, м. Київ, вул. Станіславського, буд. 3, оф. 7.

Приймання пропозицій, які подаються учасниками особисто, здійснюється з понеділка по п’ятницю, з 10 год.00 хв. до 17 год.00 хв. за київським часом.

 

Кінцевий термін приймання тендерних пропозицій від учасників:

«31» серпня  2018 року, до 17 год.00 хв. за київським часом.


 • -

Вакансія НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА / НАЦІОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ

Шукаємо НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА / НАЦІОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОЕКТУ «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

 

Проект реалізується за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та «Право на здоров’я» запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ґендерно зумовленого та домашнього насильства; сприяння розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямований на посилення національної системи попередження та реагування на ґендерно зумовлене насильство на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення умов, в яких більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства зверталися б по допомогу та мали доступ до якісних послуг з особливою увагою на потерпілих, сприяючи поширенню ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві.

ЦІЛЬ ПРОЕКТУ:

Проект та його імплементація спрямовані на досягнення трьох взаємопов’язаних цілей:

 • Подальший розвиток соціального та інституційного середовища, що сприятиме досягненню «нульової» терпимості до насильства та викорінення насильства по відношенню до жінок в Україні;
 • Забезпечення умов для того, щоб більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства мали доступ до якісних послуг, орієнтованих на потерпілих;
 • Сприяння розбудові сильної державної участі (з боку Уряду України) в існуючому механізмі та програмах реагування на ґендерно зумовлене насильство для забезпечення сталості послуг.

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ: Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Херсонська, Миколаївська та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

 

Технічне завдання національного консультанта / національного координатора ПРОЕКТУ

 

Посада: Національний консультант/національний координатор проекту.

Термін роботи: серпень – грудень 2018 р., з можливим продовженням в 2019 р.

Донор: Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Зайнятість: повна.

Основні цілі: національна координація реалізації проекту на національному рівні та в 11 регіонах України відповідно до вимог та стандартів УФГЗ та ФН ООН в Україні, цілей проекту.

Основні функції:

 1. Координація реалізації проекту відповідно до затвердженого донором імплементаційного плану та бюджету проекту.
 2. Координація, організація та проведення робочих зустрічей з представниками відповідних ЦОВВ, місцевої влади, партнерських організацій, ФН ООН та усіма учасниками програми  з метою представлення проекту та його реалізації.
 3. Моніторинг реалізації проекту, забезпечення компліментарності усіх складових проекту: мобільні бригади, притулки, інституалізація, законодавчі ініціативи, тренінги та підвищення спроможності надавачів послуг, тощо.
 4. Підготовка робочого плану реалізації проекту, координація підготовки плану з експертами та залученими на напрямки фахівцями.
 5. Здійснення фінансового контролю виконання проекту.
 6. Координація роботи консультанта з координації роботи мобільних бригад та консультанта з роботи притулків з питань забезпечення, створення та функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, притулків для потерпілих від насильства, організації проведення заходів в рамках реалізації проекту.
 7. Координація діяльності, пов’язаної з передачею відпрацьованих моделей на фінансування з місцевого бюджету після закінчення проекту, а саме питань інституалізації мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та притулків для жінок, потерпілих від насильства.
 8. Здійснення моніторингу, збору та аналізу даних, регулярна звітність, включаючи, квартальні та річні звіти, звіти на вимогу, із реалізації проекту перед виконавчим директором, Фондом народонаселення ООН та Міністерством соціальної політики.
 9. Здійснення моніторингових візитів в місця локації мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та притулків з метою забезпечення ефективної реалізації проекту, підготовка звітів та рекомендацій для донорів, партнерів та керівництва УФГЗ на основі проведених візитів.
 10. Координація та підготовка відповідних нормативно-правових та звітних актів в рамках реалізації проекту.
 11. Участь в пошуку додаткового фінансування для проекту, допомога в розробці та написанні заявок спільно з УФГЗ та Фондом народонаселення ООН; участь в робочих зустрічах з метою розробки нових напрямків роботи в рамках програми.
 12. Представлення проекту та інтересів організації на регіональному та національному рівні, в партнерських організаціях, місцевих державних установах і ГО на міському та регіональному рівнях.
 13. Ведення всієї документації англійською та українською мовами.

Інші функції:

 1. Координація та написання оголошень щодо заходів реалізації проекту та підготовка інформації для тендерів в рамках реалізації проекту.
 2. Листування з ФН ООН, Міністерством соціальної політики України, обласними адміністраціями, державними установами, партнерами проекту з метою погодження заходів та активностей проекту.
 3. Участь у робочих зустрічах, сабкластерах, круглих столах, конференціях, тренінгах з питань реалізації проекту, з метою представлення його реалізації та адвокатування.

Звітування:

 1. Підготовка/ревізія імплементаційних планів реалізації проекту до 30 числа останнього квартального місця (щоквартально).
 2. Підготовка щомісячних звітів щодо реалізації проекту для УФГЗ та засновника УФГЗ (до 10 числа наступного місяця за звітний період) та фонду народонаселення ООН, Мінсоцполітики.
 3. Підготовка до 30 числа останнього квартального місця квартального звіту щодо реалізації проекту за формою фонду народонаселення ООН, в тому числі використаних коштів, наданих субгрантів, діяльності притулків, проведених заходів, результатів проведених супервізій та тренінгів, моніторингових візитів тощо.
 4. Підготовка щомісячних звітів та рекомендацій щодо результатів здійснених моніторингових візитів (до 25 числа поточного місяця за звітний період).
 5. Розробка та надання пропозицій керівництву УФГЗ, Фонду народонаселення ООН, Мінсоцполітики (до 10 числа кожного місяця) щодо покращення реалізації складових проекту: мобільні бригади, притулки, законодавство, інституалізація в частині досягнення коротко та довгострокових цілей проекту.

Резюме та супровідний лист англійською (!) мовою надсилайте, будь ласка, до 07 серпня 2018 року на електронну адресу: halyna.skipalska@healthright.org


 • -

Відеоролик по зустрічах в громадах з питань протидії ґендерно зумовленому насильству та формуванню безпеки жінок у громаді

В рамках спільного проекту ООН Жінки та ПРООН  “Відновлення управління та сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах України” за підтримки ЄС  Українська фундація громадського здоров’я  провела 20 міжвідомчих зустрічей в громадах з питань безпеки та протидії ґендерно зумовленому насильству в Донецькій та Луганській областях. Зустрічі об’єднали представників місцевої влади, поліції, надавачів соціальних та психологічних послуг, жінок лідерок. Участь у зустрічах взяло 355 учасників.

Зустрічі були важливими та інформативними, вони активізували громади, учасники ділилися своїм досвідом та обговорили проблему ґендерно зумовленого, у тому числі домашнього, насильства  та безпеки жінок у громаді, їх ризиків, потреб у послугах, узгодження  можливої схеми перенаправлення, а також можливості формування ґендерно-інклюзивних планів для покращення безпеки у громаді.

Ми прагнемо, щоб в Україні була вироблена нульова толерантність до насильства, за жодних обставин насильство не може бути виправдано.

За результатами зустрічей ми створили відео

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u09Gb6C7UjETBA2mnbgIHO1TZXcuXasm

 


 • -

Тендер на підготовку посібника «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги як спеціалізована служба підтримки для осіб, постраждалих від насильства»

Підготовка посібника буде здійснюватися в рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні», який фінансує Фонд народонаселення ООН в Україні. МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» запроваджує соціальну складову даного проекту. 

 

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією HealthRight International  (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

 

Інформація про проект:

Проект реалізується в 10 регіонах, спрямований на розширення охоплення послугами, та доступності до соціально-психологічних послуг постраждалих від ґендерного насильства. Проект реалізується в партнерстві та за підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні.

 

Географія проекту: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Київська, Одеська, Вінницька, Херсонська, Львівська та підконтрольні території Україні Донецької та Луганської області. 

 

Мета тендеру:

Вибір постачальника послуг з підготовки посібника «Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги як спеціалізована служба для підтримки осіб, постраждалих від насильства».

 

Завдання:

 1. Розробити посібник відповідно до змісту, що наведений нижче.
 2. Узгодити зміст посібника із МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», Міністерством соціальної політики України та ФНООН.
 3. Узгодити посібник з цетрами соціальних служб, представниками діючих в рамках проекту мобільних бригад.

 

Зміст посібника

Тема
Абревіатура
Вступне слово
Розділ. 1. Стан ситуації в Україні щодо запобігання та протидії домашньому насильству
1.1.             Міжнародно-правові акти щодо попередження домашнього насильства
1.2.             Нормативно-правове забезпечення щодо запобігання та протидії домашньому насильству в Україні
1.3.             Визначення понять та термінів
1.4.             Досвід УФГЗ, ФН ООН, ЮНІСЕФ щодо діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в роботі з постраждалими від насильства
Розділ.2. Соціально-психологічні причини домашнього насильства
2.1. Психологічні чинники, які впливають на насильство
2.2. Психологічні особливості особи, яка пережила (переживає) насильство
2.3. Психологічні особливості особи, яка вчиняє домашнє насильство
2.4. Категорії осіб, які мають ризик опинитись в ситуації насильства
Розділ. 3. Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги
3.1.  Що таке мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Мета та її основні завдання
3.2. Склад мобільної бригади та зміст діяльності її членів
3.3. Алгоритм роботи мобільної бригади соціально-психологічної допомоги
3.4. Протокол безпеки мобільної бригади
3.5. Фінансування та утримання мобільної бригади соціально-психологічної допомоги
Розділ.4. Форми роботи членів мобільної бригади соціально-психологічної допомоги з постраждалими від насильства
4.1. Виявлення постраждалих від насильства.
4.2. Індивідуальна робота. Діагностика та індивідуальне консультування
4.3. Групова робота
4.4. Телефонне консультування та дистанційний супровід
4.5. Складання плану безпеки для особи постраждалої від насильства
4.6. Ведення випадку
4.7. Можливості громади та перенаправлення щодо отримання допомоги
Розділ. 5. Підготовка , навчання, супервізії для членів мобільних бригад соціально-психологічної допомоги
Використана література

 

Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг, фізичні особи підприємці, приватні підприємці, які:

 1. Мають відповідний досвід з підготовки посібників за даною тематикою.
 2. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 3. Не є платниками ПДВ.

 

Вимоги до форми тендерної пропозиції (має включати наступні пункти):

 • Інформація про організацію, надавача послуг, або резюме виконавця із зазначенням досвіду.
 • Цінова пропозиція.

 

Прохання до зацікавлених в участі та співпраці з МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» в рамках зазначеної ініціативи, надсилати пропозиції до 30 липня 2018 року на адресу nataliia.tsvietkova@healthright.org, тел.: (044) 278-23-58.

Контактна особа – Наталія Цвєткова, координатор по роботі мобільних бригад.


 • -

Тендер на виготовлення брендованої продукції для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в Миколаївській та Одеськіій областях в рамках проекту фінансованого Фондом народонаселення ООН в Україні.

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує конкурс на закупівлю брендованої продукції (палаток, сумок брендованих, сумок для ноутбуків, літніх та демісезонних жилетів, зимових курток та зимових в’язаних наборів:шапка, шарф, рукавиці). Закупівля буде проведена в рамках проекту Фонду народонаселення ООН в Україні (UNFPA). МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» запроваджує соціальну складову даного проекту.

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійний фонд, заснований міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Інформація про проект:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» реалізується в 11 регіонах, спрямований на розширення охоплення послугами, та доступності до соціально-психологічних послуг постраждалих від ґендерного насильства. Проект реалізується за підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні та за сприяння Міністерства соціальної політики України.

Географія проекту: Дніпропетровська, Запорізька, Харківська, Київська, Одеська, Миколаївська, Вінницька, Херсонська, Львівська області та підконтрольні території Україні Донецької та Луганської області.

Мета тендеру:

Вибір постачальника товару, який буде відповідати вимогам якості та ціновій політиці МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», а саме:

Жилет– в кількості 15 штук кожного виду.

1 ВИД: Тканина «Ода», блискавка, кишеня прозора для бейджу.

2 ВИД: Габардин, блискавка, кишеня прозора для бейджу.

Нанесення – шовкодрук 6+2 кольори

Брендування жилетів-  напис на спині «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА», логотипи спереду ФНООН та МБФ «Українська фундація громадського здоров’я».

Зимова куртка з брендуванням – в кількості 15 штук. Колір – темно синій. Куртка з утеплювачем та щільної тканини, стійкої до вітрів. Брендування куртки-  напис на спині «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА», логотипи спереду ФНООН та МБФ «Українська фундація громадського здоров’я». Розміри С,М.

Брендований зимовий в’язаний набір (шарф, шапка та рукавиці) – 15 наборів. Колір – темно сірий. На шапку та шарф пришитий логотип ФНООН та МБФ «Українська фундація громадського здоров’я». Розміри універсальні.

Сумка з брендуванням звичайна– в кількості 150 штук. Матеріал-мішковина, колір-беж. Брендування сумки- логотипи ФНООН та МБФ «Українська фундація громадського здоров’я».

Сумка для ноутбука з брендуванням – в кількості 5 штук. Колір – темно синій, матеріал- поліестер. Брендування сумки- напис на передній частині «СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА», логотипи зверху над надписом ФНООН та МБФ «Українська фундація громадського здоров’я».

Брендовані палатки –  в кількості 5 штук.

 

 

Загальні умови участі у тендері:

До участі в тендері запрошуються постачальники товару, компанії, фізичні особи підприємці, приватні підприємці, які:

 1. Мають успішний досвід виготовленого даного товару на території України.
 2. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 3. Не є платниками ПДВ.

Вимоги до форми тендерної пропозиції (має включати наступні пункти):

 • Інформація про постачальника.
 • Технічні характеристики товару.
 • Рахунок (в гривні).

Прохання до зацікавлених в участі та співпраці з МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» в рамках зазначеної ініціативи, надсилати пропозиції до 20 липня 2018 року на адресу tetiana.alve@healthright.org , тел.: (044) 278-23-58.

Контактна особа – Тетяна Альве.


 • -

Всеукраїнська акції “Прості речі катують” до міжнародного дня підтримки потерпілих від катувань

Сьогодні в Міжнародний день підтримки жертв катувань взяли участь в всеукраїнський акції “Прості речі катують”.

Катування чи нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження чи покарання, є порушенням основних, життевоважливих прав людини, якими є право на життя, свободу та особисту недоторканність, право на повагу честі й гідності. Катування застосовують не лише, щоб підірвати фізичне та духовне здоров’я окремих людей, але і пригнобити гідність, зломити волю цих людей. Незважаючи на те, що міжнародні норми та міжнародне гуманітарне право забороняють катування за будь яких обставин, катування і жорстоке поводження практикуються у більшій половині країн світу. В Україні про випадки катування говорять, маючи на увазі місця несвободи, а також щодо тих, хто пережили полон, через конфлікт та окупацію на Сході.

Катування, про які ми знаєм, з якими ми працюємо, відбуваються не лише в СІЗО, тюрмах, психоневрологічних інтернатах, а й в зоні проведення АТО. Більшість наших клієнтів потребують довготривалої медичної реабілітації та соціального, психологічного супроводу, які не забезпечується зі сторони держави, а громадські організації, волонтерські рухи лише частково покривають ці потреби в послугах. Значна кількість потерпілих від катувань після лікування повертаються в міста та села України, з своїм траматичним досвідом, стигмою щодо розкриття статусу та підірваним здоров`я, втраченою вірою в себе.

Директор Представництва Halyna Skipalska наголосила, цією акцією хочемо показати, що катування відбуваються в Україні, що ті хто пережили катування та члени їх сімей залишаються сам на сам з отриманням доступу до лікування, психологічної та соціальної реабілітації, що саме через надання якісних соціально-психологічних послуг, забезпечення медичних послуг, притягнення до відповідальності винуватців, ми можемо допомогти цим людям.

З 2015 року HealthRight International (Право на здоров’я) в Україні в рамках роботи Клінік з прав людини в м. Київ та Дніпро надає комплексні соціально-психологічні, юридичні послуги та доступ до медичної реабілітації для потерпілих від катувань. Ми працюємо з військовими та цивільними, визволеним з полону та окупованих територій, учасниками бойових дій, в м. Києві та Дніпро. Ми супроводжуємо наших клієнтів віддалено і після повернення їх в свої міста та села. З 2015 року нашу допомогу отримали 330 потерпілих від катувань та 320 членів їх родин.

Потерпілі від катувань, визволені з полону, учасники бойових дій та члени їх родин можуть отримати безкоштовну, конфіденційну допомогу в Клініці з прав людини: м. Київ, вул. Краківська, 13, 098-175-32-35 та м. Дніпро, вул. Старокозацька, 52, 067-631-35-04