Вакансія НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА / НАЦІОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ

Вакансія НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА / НАЦІОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ

Шукаємо НАЦІОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА / НАЦІОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА ПРОЕКТУ.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОЕКТУ «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

 

Проект реалізується за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та «Право на здоров’я» запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ґендерно зумовленого та домашнього насильства; сприяння розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямований на посилення національної системи попередження та реагування на ґендерно зумовлене насильство на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення умов, в яких більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства зверталися б по допомогу та мали доступ до якісних послуг з особливою увагою на потерпілих, сприяючи поширенню ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві.

ЦІЛЬ ПРОЕКТУ:

Проект та його імплементація спрямовані на досягнення трьох взаємопов’язаних цілей:

 • Подальший розвиток соціального та інституційного середовища, що сприятиме досягненню «нульової» терпимості до насильства та викорінення насильства по відношенню до жінок в Україні;
 • Забезпечення умов для того, щоб більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства мали доступ до якісних послуг, орієнтованих на потерпілих;
 • Сприяння розбудові сильної державної участі (з боку Уряду України) в існуючому механізмі та програмах реагування на ґендерно зумовлене насильство для забезпечення сталості послуг.

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ: Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Херсонська, Миколаївська та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

 

Технічне завдання національного консультанта / національного координатора ПРОЕКТУ

 

Посада: Національний консультант/національний координатор проекту.

Термін роботи: серпень – грудень 2018 р., з можливим продовженням в 2019 р.

Донор: Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Зайнятість: повна.

Основні цілі: національна координація реалізації проекту на національному рівні та в 11 регіонах України відповідно до вимог та стандартів УФГЗ та ФН ООН в Україні, цілей проекту.

Основні функції:

 1. Координація реалізації проекту відповідно до затвердженого донором імплементаційного плану та бюджету проекту.
 2. Координація, організація та проведення робочих зустрічей з представниками відповідних ЦОВВ, місцевої влади, партнерських організацій, ФН ООН та усіма учасниками програми  з метою представлення проекту та його реалізації.
 3. Моніторинг реалізації проекту, забезпечення компліментарності усіх складових проекту: мобільні бригади, притулки, інституалізація, законодавчі ініціативи, тренінги та підвищення спроможності надавачів послуг, тощо.
 4. Підготовка робочого плану реалізації проекту, координація підготовки плану з експертами та залученими на напрямки фахівцями.
 5. Здійснення фінансового контролю виконання проекту.
 6. Координація роботи консультанта з координації роботи мобільних бригад та консультанта з роботи притулків з питань забезпечення, створення та функціонування мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, притулків для потерпілих від насильства, організації проведення заходів в рамках реалізації проекту.
 7. Координація діяльності, пов’язаної з передачею відпрацьованих моделей на фінансування з місцевого бюджету після закінчення проекту, а саме питань інституалізації мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та притулків для жінок, потерпілих від насильства.
 8. Здійснення моніторингу, збору та аналізу даних, регулярна звітність, включаючи, квартальні та річні звіти, звіти на вимогу, із реалізації проекту перед виконавчим директором, Фондом народонаселення ООН та Міністерством соціальної політики.
 9. Здійснення моніторингових візитів в місця локації мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та притулків з метою забезпечення ефективної реалізації проекту, підготовка звітів та рекомендацій для донорів, партнерів та керівництва УФГЗ на основі проведених візитів.
 10. Координація та підготовка відповідних нормативно-правових та звітних актів в рамках реалізації проекту.
 11. Участь в пошуку додаткового фінансування для проекту, допомога в розробці та написанні заявок спільно з УФГЗ та Фондом народонаселення ООН; участь в робочих зустрічах з метою розробки нових напрямків роботи в рамках програми.
 12. Представлення проекту та інтересів організації на регіональному та національному рівні, в партнерських організаціях, місцевих державних установах і ГО на міському та регіональному рівнях.
 13. Ведення всієї документації англійською та українською мовами.

Інші функції:

 1. Координація та написання оголошень щодо заходів реалізації проекту та підготовка інформації для тендерів в рамках реалізації проекту.
 2. Листування з ФН ООН, Міністерством соціальної політики України, обласними адміністраціями, державними установами, партнерами проекту з метою погодження заходів та активностей проекту.
 3. Участь у робочих зустрічах, сабкластерах, круглих столах, конференціях, тренінгах з питань реалізації проекту, з метою представлення його реалізації та адвокатування.

Звітування:

 1. Підготовка/ревізія імплементаційних планів реалізації проекту до 30 числа останнього квартального місця (щоквартально).
 2. Підготовка щомісячних звітів щодо реалізації проекту для УФГЗ та засновника УФГЗ (до 10 числа наступного місяця за звітний період) та фонду народонаселення ООН, Мінсоцполітики.
 3. Підготовка до 30 числа останнього квартального місця квартального звіту щодо реалізації проекту за формою фонду народонаселення ООН, в тому числі використаних коштів, наданих субгрантів, діяльності притулків, проведених заходів, результатів проведених супервізій та тренінгів, моніторингових візитів тощо.
 4. Підготовка щомісячних звітів та рекомендацій щодо результатів здійснених моніторингових візитів (до 25 числа поточного місяця за звітний період).
 5. Розробка та надання пропозицій керівництву УФГЗ, Фонду народонаселення ООН, Мінсоцполітики (до 10 числа кожного місяця) щодо покращення реалізації складових проекту: мобільні бригади, притулки, законодавство, інституалізація в частині досягнення коротко та довгострокових цілей проекту.

Резюме та супровідний лист англійською (!) мовою надсилайте, будь ласка, до 07 серпня 2018 року на електронну адресу: halyna.skipalska@healthright.org