ВАКАНСІЯ КОНСУЛЬТАНТА/КООРДИНАТОРА РОБОТИ БАРНАХУСІВ

ВАКАНСІЯ КОНСУЛЬТАНТА/КООРДИНАТОРА РОБОТИ БАРНАХУСІВ

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ КОНСУЛЬТАНТА/КООРДИНАТОРА РОБОТИ БАРНАХУСІВ

Термін надання послуг: вересень 2020 р. – травень 2021 р.
Донор: Дитячий фонд ООН в Україні (UNICEF).
Зайнятість: повна.

Основні цілі:
Організація та загальна координація роботи 2 барнахусів у Вінницькій та Дніпропетровській областях, відповідно до найкращих практик УФГЗ та її засновника HealthRight International (Право на здоров`я), координація розробки документів, в т.ч. проектів нормативно-правових актів, для забезпечення роботи барнахусів, планування та забезпечення проведення тренінгів та навчань для надавачів послуг в регіонах проекту, реалізація заходів проекту з метою інституалізації барнахусів.

Основні функції:
1. Координація реалізації проекту відповідно до затвердженого донором імплементаційного плану та бюджету проекту.
2. Координація, організація та проведення робочих зустрічей з представниками відповідних ЦОВВ, місцевої влади, партнерських організацій, Дитячим фондом ООН в Україні (UNICEF) та усіма учасниками з метою представлення проекту та його реалізації.
3. Підготовка робочого плану реалізації проекту, координація підготовки плану з експертами та залученими на напрямки фахівцями. Надання пропозицій керівництву та донорам в частині підготовки робочих планів та бюджету, заходів.
4. Консультування та координація діяльності барнахусів, зокрема:
– щодо організації та забезпечення функціонування барнахусів;
– ведення документації в барнахусах;
– використання найкращих практик роботи УФГЗ та UNICEF з клієнтами, методики «ведення випадку клієнта», постраждалого від насильства;
– з питань міжвідомчої взаємодії, налагодження співпраці з суб’єктами, які працюють з постраждалими від насильства у місцях локації барнахусів;
– надання барнахусам організаційно-правової методичної підтримки з питань побудови сталої моделі міжсекторальної взаємодії та інституалізації моделей.
5. Координація формування угод щодо надання соціально-психологічних послуг надавачами соціально-психологічних послуг (їх написання, стан виконання, перевірка, візування). Перевірка звітів надавачів послуг у регіонах реалізації проекту.
6. Планування, організація та забезпечення проведення тренінгів та навчань для надавачів послуг в регіонах проекту.
7. Організація та проведення моніторингових візитів. Підготовка звітів та рекомендацій за результатами моніторингових візитів. Підготовка звітів УФГЗ про моніторингові візити.
8. Координація з супервізорами результатів проведених психологічних супервізій фахівців барнахусів. Аналіз супервізійних звітів, поданих супервізорами, розробка рекомендацій. Надання рекомендацій партнерам, донорам та керівництву УФГЗ щодо покращення роботи барнахусів.
9. Підтримка зворотнього зв’язку з фахівцями барнахусів (ділове листування, скайп-консультування, телефонне консультування).
10. Аналіз діяльності барнахусів та підготовка звітів УФГЗ щодо імплементації проектів з питань створення барнахусів та організації міжвідомчої взаємодії (щомісячно, щоквартально).
11. Організація та проведення заходів щодо інституалізації барнахусів, а саме: співпраця з представниками профільних відомств на центральному рівні (участь у зустрічах, нарадах та обговореннях); організація та проведення круглих столів та зустрічей з представниками місцевої влади; участь у адвокаційних заходах; підготовка історій успіху та налагодження міжсекторальної взаємодії.
12. Координація роботи залучених експертів щодо розробки документів, в т.ч. проектів нормативно-правових актів, для забезпечення роботи барнахусів.
13. Забезпечення розробки документів, в т.ч. проектів нормативно-правових актів, для забезпечення роботи барнахусів.

Інші функції:
14. Написання оголошень щодо заходів реалізації проекту та підготовка інформації для тендерів в частині створення та забезпечення діяльності барнахусів.
15. Листування з державними установами та відомствами, партнерами проекту, фахівцями барнахусів.
16. Участь у робочих зустрічах, сабкластерах, круглих столах, конференціях, тренінгах з протидії насильству щодо дітей, з метою представлення та популяризації роботи барнахусів.

Звітування:
17. Підготовка/ревізія імплементаційних планів та фінансових результатів реалізації проекту (щоквартально).
18. Підготовка звітів/аналітики та внесення пропозицій (щоквартально) щодо роботи барнахусів для УФГЗ, засновника УФГЗ, Дитячого фонду ООН в Україні (UNICEF), профільних відомств за результатами: аналізу звітів супервізорів, проведених тренінгів, моніторингових візитів, адвокаційних заходів.
19. Підготовка звітів та рекомендацій за результатами проведених моніторингових візитів та проаналізованих даних, проведених для барнахусів тренінгів, круглих столів та інших адвокаційних заходів.

Вимоги:
• Вища освіта в соціальній сфері, юридичній сфері, громадському здоров’ї, громадському адмініструванні.
• Мінімум 3 роки досвіду роботи в міжнародних проектах технічної допомоги з фокусом на сім’ї, дітей, жінок
• Досвід менеджменту проектів з ООН структурами, ЄС.
• Вільне володіння англійською мовою.

Як податись:
Кандидати, які відповідають вимогам повинні надсилати резюме та супровідний лист АНГЛІЙСЬКОЮ (!) мовою із зазначенням посади, надсилати на halyna.skipalska@healthright.org до 22 вересня 2020 р. (тема листа “ Coordinator – [your name]”).