ВАКАНСІЯ КОНСУЛЬТАНТА/КИ – КООРДИНАТОРА/КИ РОБОТИ БАРНАХУСІВ

ВАКАНСІЯ КОНСУЛЬТАНТА/КИ – КООРДИНАТОРА/КИ РОБОТИ БАРНАХУСІВ

Технічне завдання консультанта/КООРДИНАТОРА роботи БАРНАХУСІВ

«Впровадження моделі Барнахуса для захисту дітей-постраждалих від насильства»

Проєкт реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (UNICEF).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво-важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та  HealthRight International запроваджують в Україні проєкти, спрямовані на профілактику ґендерно-зумовленого та домашнього насильства; сприяння розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ: Проєкт «Впровадження моделі Барнахуса для захисту дітей-постраждалих від насильства» впроваджується в Вінницькій та ще двох областях України. Проєкт, фінансований ЮНІСЕФ, спрямований на підтримку впровадження моделі барнахусів в трьох областях України для надання дітям, які постраждали від насильства, правової інформації, консультування, психологічної підтримки, включаючи кризову, та медичне обстеження.

ЦІЛЬ ПРОЄКТУ: Впровадження, адвокатування та забезпечення функціонування моделі Барнахус в Вінницькій та ще двох областях, як «єдиного вікна» для  надання дітям, які постраждали від насильства та членам їх сімей, правової інформації, консультування, психологічної підтримки, включаючи кризову, та медичного обстеження.

ГЕОГРАФІЯ ПРОЄКТУ: Вінницька та ще дві області України.

Термін надання послуг: квітень 2021 р. – липень 2021 р. з можливістю продовження.

Донор: Дитячий фонд ООН в Україні (UNICEF).

Зайнятість: повна.

Основні цілі:

Організація та загальна координація роботи 3 барнахусів у Вінницькій та ще двох областях України, відповідно до найкращих практик УФГЗ та її засновника HealthRight International (Право на здоров`я), координація розробки документів, в т.ч. проєктів нормативно-правових актів, для забезпечення роботи барнахусів, планування та забезпечення проведення тренінгів та навчань для надавачів послуг в регіонах проекту, реалізація заходів проєкту з метою інституалізації барнахусів.

Основні функції:

 1. Координація реалізації проєкту відповідно до затвердженого донором імплементаційного плану та бюджету проекту.
 2. Координація, організація та проведення робочих зустрічей з представниками відповідних ЦОВВ, місцевої влади, партнерських організацій, Дитячим фондом ООН в Україні (UNICEF) та усіма учасниками з метою представлення проекту та його реалізації.
 3. Підготовка робочого плану реалізації проєкту, координація підготовки плану з експертами та залученими на напрямки фахівцями. Надання пропозицій керівництву та донорам в частині підготовки робочих планів та бюджету, заходів.
 4. Консультування та координація діяльності барнахусів, зокрема:
 • щодо організації та забезпечення функціонування барнахусів;
 • ведення документації в барнахусах;
 • використання найкращих практик роботи УФГЗ та UNICEF з клієнтами, методики «ведення випадку клієнта», постраждалого від насильства;
 • з питань міжвідомчої взаємодії, налагодження співпраці з суб’єктами, які працюють з постраждалими від насильства у місцях локації барнахусів;
 • надання барнахусам організаційно-правової методичної підтримки з питань побудови сталої моделі міжсекторальної взаємодії та інституалізації моделей.
 1. Координація формування угод щодо надання соціально-психологічних послуг надавачами соціально-психологічних послуг (їх написання, стан виконання, перевірка, візування). Перевірка звітів надавачів послуг у регіонах реалізації проєкту.
 2. Планування, організація та забезпечення проведення тренінгів та навчань для надавачів послуг в регіонах проєкту.
 3. Організація та проведення моніторингових візитів. Підготовка звітів та рекомендацій за результатами моніторингових візитів. Підготовка звітів УФГЗ про моніторингові візити.
 4. Координація з супервізорами результатів проведених психологічних супервізій фахівців барнахусів. Аналіз супервізійних звітів, поданих супервізорами, розробка рекомендацій. Надання рекомендацій партнерам, донорам та керівництву УФГЗ щодо покращення роботи барнахусів.
 5. Підтримка зворотнього зв’язку з фахівцями барнахусів (ділове листування, скайп-консультування, телефонне консультування).
 6. Аналіз діяльності барнахусів та підготовка звітів УФГЗ щодо імплементації проєктів з питань створення барнахусів та організації міжвідомчої взаємодії (щомісячно, щоквартально).
 7. Організація та проведення заходів щодо інституалізації барнахусів, а саме: співпраця з представниками профільних відомств на центральному рівні (участь у зустрічах, нарадах та обговореннях); організація та проведення круглих столів та зустрічей з представниками місцевої влади; участь у адвокаційних заходах; підготовка історій успіху та налагодження міжсекторальної взаємодії.
 8. Координація роботи залучених експертів щодо розробки документів, в т.ч. проєктів нормативно-правових актів, для забезпечення роботи барнахусів.
 9. Забезпечення розробки документів, в т.ч. проєктів нормативно-правових актів, для забезпечення роботи барнахусів.

Інші функції:

 1. Написання оголошень щодо заходів реалізації проєкту та підготовка інформації для тендерів в частині створення та забезпечення діяльності барнахусів.
 2. Листування з державними установами та відомствами, партнерами проєкту, фахівцями барнахусів.
 3. Участь у робочих зустрічах, сабкластерах, круглих столах, конференціях, тренінгах з протидії насильству щодо дітей, з метою представлення та популяризації роботи барнахусів.

Звітування:

 1. Підготовка/ревізія імплементаційних планів та фінансових результатів реалізації проєкту (щоквартально).
 2. Підготовка звітів/аналітики та внесення пропозицій (щоквартально) щодо роботи барнахусів для УФГЗ, засновника УФГЗ, Дитячого фонду ООН в Україні (UNICEF), профільних відомств за результатами: аналізу звітів супервізорів, проведених тренінгів, моніторингових візитів, адвокаційних заходів.
 3. Підготовка звітів та рекомендацій за результатами проведених моніторингових візитів та проаналізованих даних, проведених для барнахусів тренінгів, круглих столів та інших адвокаційних заходів.

Вимоги:

 • Вища освіта в соціальній сфері, юридичній сфері, громадському здоров’ї, громадському адмініструванні.
 • Мінімум 3 роки досвіду роботи в міжнародних проєктах технічної допомоги з фокусом на сім’ї, дітей, жінок.
 • Досвід менеджменту проектів з ООН структурами, ЄС.
 • Вільне володіння англійською мовою.

Як податися:

Кандидати, які відповідають вимогам, повинні надсилати резюме та супровідний лист АНГЛІЙСЬКОЮ (!) мовою із зазначенням посади, на пошту halyna.skipalska@healthright.org  до 14 квітня 2021 р. (тема листа “Coordinator – [your name]”).