Вакансія IT-менеджера з оцінки та аналізу даних он-лайн форм від мобільних бригад

Вакансія IT-менеджера з оцінки та аналізу даних он-лайн форм від мобільних бригад

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства та насильства по відношенню до хлопчиків, дівчат, жінок та чоловіків в східних регіонах України», який фінансує дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ впроваджується УФГЗ в Донецькій та Луганській області. Проект спрямований на підтримку діяльності та інституалізацію 15 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги Донецької та Луганської області, які надають соціально-психологічні послуги потерпілим від гендерно-зумовленого, домашнього насильства.

Термін проекту: червень 2018 р. – грудень 2018 р., з можливим продовженням у 2019 р.

Зайнятість: часткова.

Робота віддалено.

Основні цілі: технічний нагляд та загальне адміністрування UN IMS он-лайн форм первинної оцінки випадку мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, розробка та впровадження системи аналізу ефективності роботи мобільних бригад.

 Основні функції:

 1. Адміністрування он-лайн програми KoBo Toolbox щодо внесення анкет по випадках ґендерно зумовленого, в т.ч. домашнього насильства.
 2. Перегляд та включення в програму KoBo Toolbox додаткових індикаторів та фільтрів, що стосуються дітей відповідно до діючого законодавства, а також автоматичного визначення місць надання послуг (включаючи переінсталяцію програми, навчання працівників).
 3. Моніторинг, аналіз надходжень в он-лайн програму KoBo Toolbox вхідних форм 15 мобільних бригади (надходження, редакція, пошук технічних помилок у введенні).
 4. Підтримка щоденного зворотнього зв’язку з 15 мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги, у випадках виявлення технічних помилок та проблем з надсиланням он-лайн форм.
 5. Щомісячне узагальнення даних вхідної он-лайн форми первинної оцінки випадку насильства кожної мобільної бригади та загальної по всіх регіонах реалізації проекту за такими індикаторами:

5.1. Загальна кількість випадків насильства;

5.2. Кількість випадків ґендерно зумовленого насильства/кількість домашнього насильства;

5.3. Загальна кількість випадків по видах насильства/інциденту (зґвалтування, сексуальне насильство, фізичне, психологічне, сексуальне, економічне);

5.4. Стать клієнта (жінка/чоловік);

5.5. Статус переміщення під час інциденту (ВПО, місцевий житель, іноземний громадянин, біженець, особа без громадянства, особа, яка шукає притулку);

5.6. Основний рід підозрюваного кривдника у випадках ґендерно зумовленого насильства (Працівник ОВС, Військовослужбовець (ЗСУ/ Нацгвардія/ добровольчі формування), Недержавний озброєний елемент, Державний службовець, Працівник медичного закладу, Працівник освіти, Персонал ООН, Персонал НУО (неурядової організації), Релігійний діяч, Спеціаліст, Різноробочий, Бізнесмен/бізнесвумен, Волонтер, Безробітний(-а), Невідомо, Демобілізований);

5.7. Хто направив клієнта (самостійне звернення, заклад охорони здоров’я, заклад психосоціальної допомоги, органи внутрішніх справ, заклад соціального захисту, навчальний заклад, кризовий центр/притулок, громадська організація, міжнародна неурядова / урядова організація);

5.8. Загальна кількість перенаправлень, а саме куди перенаправлено клієнта (медичний заклад,  заклад психосоціальної допомоги, органи внутрішніх справ, заклад соціального захисту, навчальний заклад, кризовий центр/притулок, громадська організація).

5.9. Проведена робота з клієнтом: хто направив клієнта, куди перенаправили, в яких випадках кривдник демобілізований, з якого виду насильства клієнт розпочав розслідування справи, чи бажає клієнт розслідувати справу, про яке насильство повідомляли ще комусь, випадки торгівлі людьми та викрадення дітей.

5.10. Інформація про підозрюваного кривдника, а саме за розподілом: стать кривдника, вікові групи, основний рід занять кривдника, кількість кривдників під час скоєння насильства, чи був кривдник демобілізований.

 1. Моніторинг, щомісячне узагальнення даних вхідної он-лайн форми первинної оцінки випадку та підготовка діаграм щодо виявлення та надання соціально-психологічної допомоги дітям, а саме за такими критеріями:

6.1. Загальна кількість випадків насильства щодо дітей; загальна кількість випадків насильства щодо дітей, відносно яких отримано інформовану згоду; кількість потерпілих дітей за віковими групами; стать постраждалої особи;

6.2. Кількість потерпілих від насильства дітей по видах насильства/інциденту (зґвалтування, сексуальне насильство, фізичне, психологічне, сексуальне, економічне);

6.3. Кількість потерпілих від насильства дітей з інвалідністю;

6.4. Стосунки підозрюваного із постраждалою особою.

 1. Узагальнення  інформації по 2-х регіонах реалізації проекту, по кожній області окремо з узагальненою інформацією усіх бригад даного регіону. Підготовка та створення діаграм з інформацією щодо виявлених випадків ґендерно зумовленого, в т.ч. домашнього насильства з метою поширення серед державних партнерів та донорів:

7.1. Загальна кількість виявлених випадків ґендерно зумовленого, в т.ч. домашнього насильства (інформація 15 мобільних бригад, інформація  мобільних бригад по регіонах);

7.2. Кількість випадків ґендерно зумовленого насильства/кількість домашнього насильства;

7.3. Загальна кількість випадків  по видах насильства/інциденту (зґвалтування, сексуальне насильство, фізичне, психологічне, сексуальне, економічне);

7.4. Загальна кількість перенаправлень, а саме куди перенаправлено клієнта (медичний заклад,  заклад психосоціальної допомоги, органи внутрішніх справ, заклад соціального захисту, навчальний заклад, кризовий центр/притулок, громадська організація).

7.5. Підготовка та створення діаграм за звітний період та на вимогу донора, УФГЗ англійською мовою.

 1. Вдосконалення он-лайн форми, запис оновленої програми на сервер, подання пропозицій виконавцям проекту.
 2. Щомісячна підготовка рекомендацій для бухгалтерії щодо переліку наданих послуг 45 членами мобільних бригад.
 3. Аналіз та підготовка діаграм на основі анкет до та після тренінгів.

Інші функції:

 • Постійна технічна підтримка 15 мобільних бригад з питань роботи планшету, компютерів та надходження он-лайн форм первинної оцінки випадку.
 • Створення електронних адрес для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та притулків, у разі потреби.
 • Участь у робочих зустрічах, круглих столах, конференціях, тренінгах з протидії насильству щодо жінок, з метою представлення результатів роботи за он-лайн формою первинної оцінки випадку та з метою навчання надавачів послуг щодо користування системою.

 Звітування:

 • Підготовка щомісячних звітів щодо роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги за даними он-лайн форм первинної оцінки випадку для УФГЗ та засновника УФГЗ (до 5 числа наступного  місяця за звітний період).
 • Підготовка щомісячних звітів щодо оперативності надходження он-лайн форм первинної оцінки випадку від членів мобільних бригад соціально психологічної допомоги та аналіз їх активності (двічі на місяць 12 числа поточного  місяця та 31 числа поточного місяця за звітний період).
 • Підготовка двомовних (українською та англійською) діаграм за результатами даних он-лайн форм первинної оцінки випадку з розподілом інформації по регіонах та окремо по бригадах (до 5 числа наступного місяця за звітний період) за затвердженими УФГЗ та донором формами.

ВИМОГИ:

 • Вища освіта в сфері IT-технологій.
 • Обов’язковий досвід роботи від 3-х років в міжнародних чи українських IT-компаніях, а також соціальних проектах (державних чи громадських організаціях) з питань моніторингу та оцінки он-лайн систем ведення обліку клієнтів.
 • Сильні організаційні навички, увага до деталей та здатність вкладатися в терміни. Хороші навички підготовки документів й досвід написання аналітичних звітів.
 • Самостійність, уміння працювати в команді, відповідальність, працелюбність і хороші комунікативні навички.
 • Вільне володіння українською та англійською мовою.

Резюме та супровідний лист із зазначенням посади надсилати на halyna.skipalska@healthright.org до 19 червня 2018 р.