Вакансія фінансового консультанта по субгрантам

Вакансія фінансового консультанта по субгрантам

ТЕХНІЧНІ ЗАВДАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПРОЕКТУ

 

«Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні»

Проект реалізується за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА:

 

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво-важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та «Право на здоров’я» запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ґендерно зумовленого та домашнього насильства; сприяння розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЕКТ:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямований на посилення національної системи попередження та реагування на ґендерно зумовлене насильство на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення умов в яких більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства зверталися б по допомогу та мали доступ до якісних послуг з особливою увагою на потерпілих, сприяючи поширенню ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві.

ЦІЛЬ ПРОЕКТУ:

Проект та його імплементація спрямовані на досягнення трьох взаємопов’язаних цілей:

 • Подальший розвиток соціального та інституційного середовища, що сприятиме досягненню «нульової» терпимості до насильства та викорінення насильства по відношенню до жінок в Україні;
 • Забезпечення умов для того, щоб більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства мали доступ до якісних послуг орієнтованих на потерпілих;
 • Сприяння розбудові сильної державної участі (з боку Уряду України) в існуючому механізмі та програмах реагування на ґендерно зумовлене насильство для забезпечення сталості послуг.

 

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ: Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Харківська, Херсонська, Миколаївська та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНСУЛЬТАНТА ПО СУБГРАНТАМ

 

Термін роботи: грудень 2019 р.

Донор:  Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Зайнятість: повна.

 

Основні цілі:

Оперативний супровід та асистування виконавцям проекту в його реалізації.

 

Основні функції:

 1. Збір пакету фінансових документів, необхідних для перерахування траншів.
 2. Підготовка форм звітності по субгрантам та надання консультацій
  субгрантерам щодо їх заповнення.
 3. Забезпечення інформування субгрантерів щодо форм звітності; проведення моніторингових та пре-моніторингових візитів та ін.
 4. Забезпечення своєчасного збору фінансових звітів від субгрантерів (в електронному та паперовому вигляді).
 5. Забезпечення своєчасного збору та моніторинг первинних звітних документів від субгрантерів (в електронному та паперовому вигляді).
 6. Перевірку проміжних квартальних фінансових звітів субгрантерів на предмет наявності недоліків та порушень щодо виконання вимог чинного Законодавства, умов грантової угоди та цільового характеру використання коштів.
 7. Проведення та складання актів-звірок з субгрантерами.
 8. Підготовку звіту про результати перевірки та повідомлення субгрантерів про них.
 9. Контроль за виконанням субгрантером зазначених у звіті рекомендацій, виправленням недоліків.
 10. Здійснення консультативної підтримки субгрантерів щодо всіх аспектів фінансового управління грантами.
 11. Організацію архіву фінансових документів субгрантерів.
 12. Здійснення візитів фінансового моніторингу та візитів в організації субгрантери.
 13. Визначення спільно з програмними фахівцями потреб організацій субгрантерів у технічній допомозі.
 14. Виконання інших доручень дотичних до діяльності відділу.

 

 

Кваліфікаційні вимоги: робота з первинною документацією, списання, знання роботи в клієнт-банку, впевнений користувач 1С, Excel, бажане знання англійської. Навички: комунікування, досягнення цілей, вміння працювати у команді.

 

Резюме просимо надсилати до 14 травня 2019 р. на адресу olga.veselovska@healthright.org. У супровідному листі вкажіть свою мотивацію, відповідний професійний досвід, очікуваний розмір винагороди.