Вакансія асистент проекту

Вакансія асистент проекту

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства та насильства по відношенню до хлопчиків, дівчат, жінок та чоловіків в східних регіонах України», який фінансує дитячий фонд ООН, ЮНІСЕФ впроваджується УФГЗ в Донецькій та Луганській області. Проект спрямований на підтримку діяльності та інституалізацію 15 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги Донецької та Луганської області, які надають соціально-психологічні послуги потерпілим від гендерно-зумовленого, домашнього насильства.

Термін проекту: червень  – грудень 2018 р., з можливим продовженням у 2019 р.

Локація: м. Київ.

Основні цілі: оперативний супровід та асистування координатору та виконавців проекту для його ефективної реалізації та досягнення коротко та довгострокових цілей проекту.

 Основні функції:

 1. Оперативна підтримка, зворотній зв’язок (листування, написання інструкцій роботи з МБ, уточнення, підтримка зворотнього зв’язку по усуненню проблемних питань) з мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги.
 2. Підготовка угоди для надавачів соціально-психологічних послуг мобільних бригад. Перевірка, прийом, сортування, подання до підпису, розсилка, у разі надходження змін створення нових угод, внесення відповідних даних.
 3. Моніторинг та прийом документів щодо нових надавачів послуг. Організація співбесід кандидатів в нові члени МБ. Формування пакету документів та подання їх до бухгалтерії.
 4. Збір та аналіз історій кейсів виявлених МБ та фото членів МБ, їх редакція, сортування та подання донору і для розміщення на сайтах.
 5. Формування, моніторинг та оновлення списків членів мобільних бригад та їх контактів.
 6. Розробка інструкцій щодо надання соціально-психологічних послуг або інших процедур.
 7. Узагальнення та підготовки загальних звітів за результатами аналізу щоденного обліку роботи надавачів послуг мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 8. Створення та ведення кодів надавачів соціально-психологічних послуг мобільних бригад в електронній базі даних.
 9. Організація та проведення моніторингових візитів до місць локацій мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 10. Надсилання звітної інформації всім партнерам проекту та мобільним бригадам щодо їх діяльності, виявлення випадків насильства, надання соціально-психологічної допомоги та реалізації проекту.
 11. Підготовка угод/меморандумів щодо співпраці та реалізації проекту в усіх регіонах його реалізації.
 12. Перевірка, сортування та архівування отриманої конфіденційної інформації щодо клієнтів мобільних бригад соціально-психологічної.
 13. Заповнення та підтримка web-ресурсів організації інформацією, що стосується проекту.
 14. Моніторинг web-ресурсів організації щодо інформації, яка стосується реалізації проекту.

 Інші функції:

 1. Розміщення оголошень щодо заходів реалізації проекту на web ресурси УФГЗ.
 2. Підготовка та написання листів з партнерами реалізації проекту.
 3. Аналіз потреб мобільних бригад щодо інформаційних матеріалів та рекламної продукції.
 4. Редагування макетів інформаційних матеріалів.
 5. Моніторинг та редагування презентацій мобільних бригад.

Звітування:

 1. Подання звітної інформації 5 W кластеру з питань захисту донору проекту (щоквартально до 5 числа поточного місяця за звітний квартальний період).
 2. Збір та аналіз звітів щоденного обліку роботи МБ, графіків виїздів, журналу обліку нових клієнтів та інформованих згод клієнтів. Підготовка щомісячного звіту щодо діяльності МБ (щомісячно до 20 числа наступного місяця).

Резюме та супровідний лист надсилати на halyna.skipalska@healthright.org із зазначенням посади до 19 червня 2018 р.