Тендер щодо залучення експертів та консультантів в рамках реалізації проекту «Сприяння інтеграції послуг для підлітків у систему первинної і вторинної ланки охорони здоров’я в Україні», фінансованого ЮНІСЕФ.

Тендер щодо залучення експертів та консультантів в рамках реалізації проекту «Сприяння інтеграції послуг для підлітків у систему первинної і вторинної ланки охорони здоров’я в Україні», фінансованого ЮНІСЕФ.

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує набір експертів та консультантів в рамках проекту «Сприяння інтеграції послуг для підлітків у систему первинної і вторинної ланки охорони здоров’я в Україні», фінансованого ЮНІСЕФ.

 

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. УФГЗ та «Право на здоров’я» з 2008 року запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ВІЛ серед жінок, дівчат та підлітків з вразливих груп; розробку та запровадження моделей комплексної допомоги, які включають соціальні та медичні послуги для ВІЛ-позитивних підлітків та молоді і підлітків та молоді груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ.

 

Інформація про проект:

Проект реалізується за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

 

Мета проекту:

Сприяння інтеграції послуг для підлітків, до вторинної та первинної ланок охорони здоров’я з особливим фокусом на сексуальному, репродуктивному та психічному здоров’ї.

 

Очікувані результати проекту:

 

1.Перегляд питання підліткового здоров’я на законодавчому рівні в контексті реформи системи охорони здоров’я з основним фокусом на послуги з виявлення, профілактики та лікування ВІЛ.

2.Покращення доступу до якісних послуг, дружніх до підлітків, особливо тих, що стосуються профілактики та лікування ВІЛ, із застосуванням інноваційних підходів та забезпеченням континууму та якості послуг на первинній та вторинній ланці.

3.Забезпечення можливості для підлітків і молоді, особливо найбільш вразливих і тих, що живуть з ВІЛ, для участі у розвитку та створенні регіональних, національних та обласних ініціативах в галузі охорони здоров’я.

 

В рамках проекту буде розроблено та впроваджено он-лайн курс «Здоров’я підлітків» для медичних працівників первинної ланки та розмістити тренінг на сайті УЦГЗ.

 

 

Технічні завдання для експертів та консультантів.

 

Експерт/координатор:

 

 • Координація розробки концепту та структури онлайн-курсу «Здоров’я підлітків» (зокрема, програма циклу, тематика модулів, зміст тем, завдання і очікувані результати навчання за темами, формат лекцій за темами);
 • Узгодження структури онлайн-курсу з УФГЗ, ЮНІСЕФ, МОЗ,УЦГЗ;
 • Визначення експертів, які будуть розробляти матеріали он-лайн курсу «Здоров’я підлітків» та узгодження кандидатур ;
 • Організація роботи групи експертів по розробці структури онлайн-курсу;
 • Організація проведення регулярних (1 раз на 2 тижні) робочих зустрічей групи експертів за участі представників УФГЗ з метою контролю процесу розробки матеріалів;
 • Організація проведення фокус-групи з експертами та медичними працівниками первинної ланки для погодження тематики, обговорення технічних питань(тривалості лекцій, змісту контенту тощо);
 • Розробка та фіналізація матеріалів онлайн-курсу «Здоров’я підлітків»
 • Визначення лекторів та доопрацювання матеріалів курсу «Здоров’я підлітків», які будуть завантажені на онлайн-платформу (включаючи тести, випадки, задачі, ситуаційний аналіз тощо);
 • Взаємодія з представниками МОЗ , УЦГЗ , УФГЗ та ЮНІСЕФ щодо питань впровадження он-лайн-курсу «Здоров’я підлітків»;
 • Затвердження розроблених матеріалів з УФГЗ та ЮНІСЕФ;
 • Організація відео-запису он-лайн-курсу «Здоров’я підлітків»;
 • Розміщення он-лайн-курсу «Здоров’я підлітків» на сайті ЦГЗ.

 

Очікувані результати роботи :

 

1.Концепт та структура онлайн-курсу «Здоров’я підлітків» розроблено;

 1. Фокус-групу з експертами та медичними працівниками первинної ланки для погодження тематики, обговорення технічних питань проведено;

3.Матеріали он-курсу «Здоров’я підлітків» підготовлено;

 1. Відео-запис он-лайн курсу «Здоров’я підлітків» проведено;
 2. Он-лайн курс «Здоров’я підлітків» завантажено на платформу УЦГЗ.

 

Експерти :

 

1.Участь у розробці концепту та структури онлайн-курсу «Здоров’я підлітків»;

2.Участь у проведенні фокус-групи з експертами та медичними працівниками первинної ланки для погодження тематики, обговорення технічних питань;

3.Участь у розробці та фіналізації матеріалів он-лайн-курсу «Здоров’я підлітків»;

4.Участь у доопрацюванні матеріалів курсу «Здоров’я підлітків», які будуть завантажені на он-лайн-платформу;

5.Участь у проведенні відео-запису он-лайн-курсу «Здоров’я підлітків».

 

Важливо :

Експерт/координатор розробляє он-лайн курс «Здоров’я підлітків» під керівництвом та контролем з боку УФГЗ.

Затвердження та фіналізація курсу буде відбуватися за погодженням УФГЗ та ЮНІСЕФ.

Також УФГЗ має право проводити проміжний контроль за виконанням робіт та їх відповідності визначеним завданням.

 

Термін виконання  роботи:  серпень-жовтень 2019 року.

 

Для участі у конкурсі просимо подати резюме із викладеним досвідом роботи та лінками на попередні аналогічні роботи .

Із кожним експертом буде проведена особиста співбесіда, за результатами якої буде визначено розмір оплати послуг.

 

Резюме надсилайте координатору проекту Оксані Савенко, на електронну пошту

oksana.savenko@healthright.org з копією на асистента проекту Маргариту Григор’єву, на електронну пошту marharyta.hryhorieva@healthright.org до 19 серпня 2019 року.