Тендер щодо залучення експертів та консультантів для проведення оцінки результатів проекту в рамках реалізації проекту «Сприяння інтеграції послуг для підлітків у систему первинної і вторинної ланки охорони здоров’я в Україні», фінансованого ЮНІСЕФ.

Тендер щодо залучення експертів та консультантів для проведення оцінки результатів проекту в рамках реалізації проекту «Сприяння інтеграції послуг для підлітків у систему первинної і вторинної ланки охорони здоров’я в Україні», фінансованого ЮНІСЕФ.

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує набір експертів та консультантів в рамках проекту «Сприяння інтеграції послуг для підлітків у систему первинної і вторинної ланки охорони здоров’я в Україні», фінансованого ЮНІСЕФ.

 

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. УФГЗ та «Право на здоров’я» з 2008 року запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ВІЛ серед жінок, дівчат та підлітків з вразливих груп; розробку та запровадження моделей комплексної допомоги, які включають соціальні та медичні послуги для ВІЛ-позитивних підлітків та молоді і підлітків та молоді груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ.

 

Інформація про проект:

Проект реалізується за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні.

 

Мета проекту:

Сприяння інтеграції послуг для підлітків, до вторинної та первинної ланок охорони здоров’я з особливим фокусом на сексуальному, репродуктивному та психічному здоров’ї.

 

Очікувані результати проекту:

 

1.Перегляд питання підліткового здоров’я на законодавчому рівні в контексті реформи системи охорони здоров’я з основним фокусом на послуги з виявлення, профілактики та лікування ВІЛ.

2.Покращення доступу до якісних послуг, дружніх до підлітків, особливо тих, що стосуються профілактики та лікування ВІЛ, із застосуванням інноваційних підходів та забезпеченням континууму та якості послуг на первинній та вторинній ланці.

3.Забезпечення можливості для підлітків і молоді, особливо найбільш вразливих і тих, що живуть з ВІЛ, для участі у розвитку та створенні регіональних, національних та обласних ініціативах в галузі охорони здоров’я.

 

В рамках проекту буде розроблено та впроваджено он-лайн курс «Здоров’я підлітків» для медичних працівників первинної ланки та розмістити тренінг на сайті УЦГЗ.

 

 

Технічне завдання на проведення оцінки результатів проекту ««Сприяння інтеграції послуг для підлітків у систему первинної і вторинної ланки охорони здоров’я в Україні».

 

 1. Мета оцінки

Загальною метою проведення оцінки є документування та подальший аналіз активностей та заходів у рамках проекту, спрямованих на покращення доступу підлітків до медичних послуг, особливо пов’язаних з профілактикою ВІЛ, збереженням психічного, сексуального та репродуктивного здоров’я, через впровадження інноваційних підходів, забезпечення безперервності та якості допомоги, навчання медичних працівників тощо, а також проведення оцінки ефективності обраних та реалізованих стратегій і підходів .та надання рекомендацій щодо підвищення ефективності подальшого впровадження сервісів, дружніх до молоді.

 1. Задачі оцінки

Очікується, що під час оцінки будуть виконані наступні завдання:

-проведення інтерв’ю з представниками організацій, що імплементують в рамках проекту нові моделі роботи з підлітками, розробниками навчальної програми для медичних працівників, тренерами та організаторами проекту для оцінки міри виконання завдань проекту. Експерти з оцінки мають з’ясувати, які із впроваджених моделей надання медичних послуг є дійсно доступними і доброзичливими для підлітків, такими, що відповідають їх потребам, наскільки впроваджені моделі роботи є прийнятними і сталими в умовах медичної реформи, визначити їх основні переваги і перешкоди для подальшої діяльності, спрямованої на збереження здоров’я підлітків;

-документування активностей в рамках проекту;

-участь у проведенні моніторингових візитів, засідань робочих груп та інших активностях у рамках проекту;

-детальний аналіз активностей та заходів у рамках, реалізованих у рамках проекту;

-оцінка ефективності реалізації проекту.

Список запитань оцінки не має обмежуватися наведеними вище та може, за бажанням оцінщиків, включати інші запитання, необхідні для задач оцінки.

 1. Методологія оцінки

Очікується, що експерти з оцінки будуть використовувати наступні інструменти для збору та аналізу даних:

 • Аналіз проектних документів і звітів;
 • Інтерв’ю з прямими та непрямими зацікавленими сторонами;
 • Інтерв’ю з підлітками;
 • Інтерв’ю з персоналом Клінік дружніх до молоді;
 • Консультаційні наради;
 • Моніторингові візити;
 • Анкетування.

Методи оцінки не мають обмежуватися наведеними вище та можуть, за бажанням оцінщиків, включати інші запитання, необхідні для виконання завдань оцінки.

 1. Географічне покриття

Проект реалізується на національному рівні (м. Киів) та у пілотних регіонах (мм. Львів, Київ, Одеса, Полтава). Експерти з оцінки більшість активностей здійснюватимуть у пілотних регіонах.

 1. Очікувані результати

Звіт за результатами оцінки, який повинен  включати в себе наступні питання:

 • оцінку стратегії, обраної для реалізації проекту: наскільки вона практична, ефективна та можлива для застосування до задач проекту, а також можливість її реплікації в інших регіонах;
 • аналіз ефективності досягнутих результатів щодо реалізації навчального та інформаційного компонентів проекту;
 • оцінку оновленої моделі надання медичних послуг, які пілотувались на базі КДМ у мм. Київ, Львів, Одеса,
 • оцінку залучення підлітків у проект, їх участь в процесах прийняття рішень, які стосуються питань політики в сфері здоров’я підлітків, досягнень і уроків, винесених завдяки участі в проекті;
 • пропозиції/рекомендації щодо можливих змін до стратегії реалізації навчального та інформаційного компонентів проекту з метою підвищення їх ефективності та досягнутих результатів.

Звіт за результатами оцінки має бути написаний та представлений в паперовому та електронному форматах (українською мовою). Попередній звіт має бути наданий до 15 грудня 2019 року.

 1. Вимоги до експертів з оцінки

Експертами можуть виступати як окремі фізичні особи або групи осіб, так і юридичні особи, які мають відповідний досвід оцінки медико-соціальних проектів і програм.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Досвід в оцінці проектів міжнародної технічної допомоги;
 • Досвід проведення соціальних досліджень із використанням соціологічних методів;
 • Досвід в проведенні оцінок проектів, пов’язаних із підлітковим здоров’ям.

Важливо!

 

Оцінка проводиться під координацією з боку УФГЗ.

Затвердження та фіналізація оцінки буде відбуватися за погодженням УФГЗ та ЮНІСЕФ.

УФГЗ має право проводити проміжний контроль за виконанням робіт по проведенню оцінки та їх відповідності визначеним завданням.

 

Термін виконання  роботи:  жовтень-грудень 2019 року.

 

Пропозиції з описом досвіду (прийнятним є формат резюме), планом проведення та дизайном оцінки просимо надати до 10 жовтня 2019 року.

 

 1. Умови участі у конкурсі

 

Для участі у конкурсі просимо подати резюме із викладеним досвідом роботи та лінками на попередні аналогічні роботи .

Із кожним експертом буде проведена особиста співбесіда, за результатами якої буде визначено розмір оплати послуг.

 

Резюме надсилайте координатору проекту Оксані Савенко, на електронну пошту

oksana.savenko@healthright.org з обов’язковою копією на асистента проекту Маргариту Григор’єву, на електронну пошту marharyta.hryhorieva@healthright.org до 10 жовтня 2019 року.