Тендер на організацію та проведення супервізійних заходів для членів мобільних бригад

Тендер на організацію та проведення супервізійних заходів для членів мобільних бригад

Тендер на організацію та проведення супервізійних заходів для членів мобільних бригад у період реалізації проєкту в Донецькій та Луганській областях за проєктом, спрямованим на протидію насильству щодо жінок, чоловіків, дівчаток та хлопчиків

Організація та проведення супервізійних заходів буде здійснюватися в рамках проєкту «Комплексний підхід до вирішення проблеми ґендерно зумовленого насильства та насильства проти хлопців, дівчат, чоловіків та жінок у східних регіонах України», який фінансується Дитячим фондом ООН (UNICEF). МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» впроваджує соціальну складову даного проєкту. 

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, ґендерно зумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Інформація про проєкт:

Проєкт «Комплексний підхід до вирішення проблеми ґендерно зумовленого насильства та насильства проти хлопців, дівчат, чоловіків та жінок у східних регіонах України», який фінансується Дитячим фондом ООН (UNICEF) реалізується в 2 регіонах, спрямований на розширення охоплення послугами, та доступності до соціально-психологічних послуг постраждалим від ґендерно зумовленого насильства, насильства стосовно дітей. Проєкт реалізується в партнерстві та за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (UNICEF).

Терміни реалізації проєкту: 01 лютого – 31 липня 2021 року.

Географія проєкту:  Донецька та Луганська області. 

Мета тендеру:

Вибір постачальника послуг з організації та проведення супервізійних заходів, пропозиції якого відповідатимуть вимогам щодо якості МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», які складатимуться з таких завдань:

 1. Професійне зростання та підвищення професійної компетентності спеціалістів діючих та нових мобільних бригад, які надають консультаційні, психологічні та соціальні послуги в Донецькій та Луганській областях.
 2. Надання професійної допомоги спеціалістам мобільних бригад з метою поліпшення якості їхньої роботи та профілактики емоційного вигорання.
 3. Набуття вміння аналізувати найбільш типові помилки та складності, з якими стикаються спеціалісти в процесі консультування, розвиток здатності до рефлексії та самоспостереження.
 4. Розвиток у спеціалістів прагнення до самовдосконалення, систематичного професійного зростання на усіх етапах становлення фахівця, формування установки на пріоритет якості у наданні послуг.

 

В ході проведення супервізій взаємодія супервізора та мобільної бригади буде спрямована на:

 1. Аналіз кваліфікаційного та психологічного стану спеціаліста з подальшим визначенням сильних сторін.
 2. Складання алгоритму взаємодії, проведення корекційної роботи психолога із постраждалою від ґендерно зумовленого та/або домашнього насильства.
 3. Надання спеціалісту психологічного інструментарію підтримки постраждалої жінки та постраждалого чоловіка окремо.
 4. Надання діагностичного та корекційного інструментарію для практичної роботи мобільної бригади.
 5. Аналіз наданих психологічних послуг та динаміки корекції клієнта через домашні завдання для спеціалістів мобільних бригад.
 6. Аналіз випадків ҐЗН з подальшими рекомендаціями та результатів динаміки процесу взаємодії жертви та агресора.
 7. Адаптування спеціалістів до надання послуг в дистанційному режимі.
 8. Консультування спеціалістів мобільних бригад психіатром щодо розуміння різних станів жертви та агресора при виїздах мобільних бригад.
 9. Консультування щодо проведення он-лайн та телефонних консультацій в умовах карантину.
 10. Методи самодопомоги та відновлення для спеціалістів мобільних бригад.

 

 

Період проведення супервізій: 01 лютого – 31 липня 2021 року.

 

Тривалість 1 супервізійної консультації  – 2 години.

 

Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг, які:

 1. Мають успішний досвід проведення заходів на території України.
 2. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 3. Не є платниками ПДВ.

Загальні вимоги до супервізорів (має включати наступні пункти):

 1. Супервізор повинен мати повну вищу освіту  відповідного напряму підготовки (психологія, соціальна робота).  Можуть бути додаткові напрями підготовки.
 2. Стаж роботи супервізора за фахом не менше 5 років, у тому числі за професією практичного психолога не менше 3-х років, бажано у тій сфері роботи, в якій здійснюється супервізія; або мати досвід проведення супервізії в будь-якій сфері соціальної роботи.
 3. Супервізор обов’язково повинен пройти базову підготовку щодо ведення процесу супервізії відповідно до специфіки організації та персоналу, для якого проводиться супервізія.
 4. Супервізор повинен пройти постбазову підготовку щодо роботи у тій галузі практичної психологічної, соціальної роботи та відповідних методів втручання, в якій працює супервізант.
 5. Супервізор використовує нові розробки та методики діагностики, психокорекційної і психолого-профілактичної роботи.
 6. Проходження спеціальних курсів або сертифікатних програм з супервізії та наявність встановленої мінімальної кількості навчальних годин.
 7. Дотримується Етичного кодексу психолога.
 8. Дотримується конфіденційності.
 9. Супервізор зобов’язаний допомагати проходити супервізію, критично осмислювати свою роботу і, в той же час, визнавати клінічну відповідальність супервізанта.
 10. Супервізори спільно з супервізантами зобов’язані використовувати час супервізії з найбільшою віддачею для супервізанта і його клієнта.
 11. Супервізор зобов’язаний визнавати особисту цінність і гідність супервізантів та їх клієнтів, з повагою ставитися до особливостей поведінки, обумовлених походженням, соціальним становищем, расою, віком, переконаннями, сексуальною орієнтацією і фізичної недієздатністю. Роботасупервізора включає в себе усвідомлення будь-яких проявів дискримінації, які можуть виникнути між супервізованим і його клієнтами або між супервізором і супервізованим.
 12. Супервізори зобов’язані вжити заходів у випадку, якщо вони бачать, що практика проходження супервізії не узгоджується з Етичним Кодексом (перш за все, обговорити це з супервізантом, а якщо цього недостатньо, то повідомити керівництво УФГЗ).

 

Надавачем послуг буде забезпечено наступний зміст та адміністрування процесу організації та проведення супервізій:

 1. Супервізійні онлайн консультування: 72 групових двогодинних консультувань тривалістю 144 години для 12 мобільних бригад та 48 групових двогодинних консультувань тривалістю 96 години для 8 муніципальних мобільних бригад.
 2. Онлайн підтримка мобільних бригад: Viber, Mail, SMS безкоштовно.
 3. Повне адміністрування процесу організацій та проведення супервізій, в т.ч.:
 • Складання планів та графіків супервізійних консультацій;
 • Сповіщення мобільних бригад та контроль за отриманням ними інформації;
 • Ведення документації.
 1. Звітність: підготовка щомісячних звітів про проведені супервізії для керівництва УФГЗ та донорів, партнерів, розробка рекомендацій для покращення роботи спеціалістів мобільних бригад, участь в робочих зустрічах з керівництвом та персоналом проєкту – мінімум 1 зустріч в місяць.

 

Оплата послуг здійснюється відповідно до підписаного Договору з надавачем послуг, після підписання Акту виконаних робіт та Звіту про виконані роботи та включає в себе оподаткування.

Інформація про роботу з супервізованим може бути використана для публікації або виступу виключно з дозволу супервізанта  та УФГЗ із повним дотриманням анонімності.

Прохання до зацікавлених в участі та співпраці з МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» в рамках зазначеної ініціативи, надсилати пропозиції на адресу anna.saienko@healthright.org до 17.02.2021 року

Контактна особа – Анна Саєнко.