Тендер на організацію та проведення супервізійних заходів для членів мобільних бригад у період реалізації проекту в Донецькій та Луганській областях за проектом, спрямованим на протидію насильству щодо жінок, чоловіків, дівчаток та хлопчиків

Тендер на організацію та проведення супервізійних заходів для членів мобільних бригад у період реалізації проекту в Донецькій та Луганській областях за проектом, спрямованим на протидію насильству щодо жінок, чоловіків, дівчаток та хлопчиків

Організація та проведення супервізійних заходів буде здійснюватися в рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми гендерно зумовленого насильства та насильства проти хлопців, дівчат, чоловіків та жінок у східних регіонах України», який фінансує Дитячий фонд ООН в Україні (UNICEF). МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» впроваджує соціальну складову даного проекту. 

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRightInternational) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, ґендерно-обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Інформація про проект:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми гендерно зумовленого насильства та насильства проти хлопців, дівчат, чоловіків та жінок у східних регіонах України» реалізується в 2 регіонах, спрямований на розширення охоплення послугами, та доступності до соціально-психологічних послуг постраждалим від ґендерно зумовленого насильства, насильства стосовно дітей. Проект реалізується в партнерстві та за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (UNICEF).

Терміни реалізації проекту: Березень 2019 – січень 2020

Географія проекту:  Донецька та Луганська області. 

Мета тендеру:

Вибір постачальника послуг з організації та проведення супервізійних заходів, пропозиції якого відповідатимуть вимогам щодо якості МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», які складатимуться з таких завдань:

 1. Розглянути випадки, кейси та надати рекомендації членам мобільних соціально-психологічної допомоги щодо вдосконалення подальшої роботи з постраждалими від ґендерно зумовленого насильства.
 2. Підтримати почуття та емоції фахівців, наснажити на виконання професійних завдань. Підняти професійний ресурс членів мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 3. Отримати зворотній зв’язок від фахівців про досвід роботи у проекті.
 4. Напрацювати пропозиції та рекомендації з удосконалення подальшої роботи з випадками ґендерно зумовленого насильства.

 

Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг, які:

 1. Мають успішний досвід проведення заходів на території України.
 2. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 3. Не є платниками ПДВ.

Загальні вимоги до супервізорів (має включати наступні пункти):

 1. Супервізор повинен мати повну вищу освіту  відповідного напряму підготовки (психологія, соціальна робота).  Можуть бути додаткові напрями підготовки.
 2. Стаж роботи супервізора за фахом не менше 5 років, у тому числі за професією практичного психолога не менше 3-х років, бажано у тій сфері роботи, в якій здійснюється супервізія; або мати досвід проведення супервізії в будь-якій сфері соціальної роботи.
 3. Супервізор обов’язково повинен пройти базову підготовку щодо ведення процесу супервізії відповідно до специфіки організації та персоналу, для якого проводиться супервізія.
 4. Супервізор повинен пройти постбазову підготовку щодо роботи у тій галузі практичної психологічної, соціальної роботи та відповідних методів втручання, в якій працює супервізант.
 5. Супервізор використовує нові розробки та методики діагностики, психокорекційної і психолого-профілактичної роботи.
 6. Дотримується Етичного кодексу психолога.
 7. Дотримується конфіденційності.
 8. Супервізор має мати високу професійну компетентність.
 9. Наявна ліцензія, що дозволяє здійснювати практичну діяльність у тій сфері, де планується проводити супервізію.
 10. Проходження спеціальних курсів або сертифікатних програм з супервізії та наявність встановленої мінімальної кількості навчальних годин.
 11. Супервізор зобов’язаний допомагати проходити супервізію, критично осмислювати свою роботу і, в той же час, визнавати клінічну відповідальність супервізанта.
 12. Супервізори спільно з супервізантами зобов’язані використовувати час супервізії з найбільшою віддачею для супервізанта і його клієнта.
 13. Супервізори зобов’язані провести і зберігати кордони між супервізієюта іншими професійними відносинами, наприклад навчаннямі керівництвом.
 14. Супервізори і супервізантиповинні піклуватися про те, щоб ніякі особисті чи соціальні контакти між ними не мали неблаготворного впливу на ефективність супервізії.
 15. Супервізор не має права проводити супервізію і психоаналітичну терапію для однієї і тієї ж особи в один і той же період часу.
 16. Супервізор не має права використовувати супервізованого під час проходження супервізії у фінансовому, сексуальному, емоційному, чи якомусь іншому аспекті. При наявності між супервізором і супервізантом сексуальних відносин або відносин, які мають односторонню або двосторонню вигоду, що виходять за рамки цілей супервізії, спільна робота має бути негайно припинена, і супервізор не має права давати офіційний висновок про роботу супервізанта.
 17. Супервізор зобов’язаний визнавати особисту цінність і гідність супервізантів та їх клієнтів, з повагою ставитися до особливостей поведінки, обумовлених походженням, соціальним становищем, расою, віком, переконаннями, сексуальною орієнтацією і фізичної недієздатністю. Роботасупервізора включає в себе усвідомлення будь-яких проявів дискримінації, які можуть виникнути між супервізованим і його клієнтами або між супервізором і супервізованим.
 18. Супервізори зобов’язані вжити заходів у випадку, якщо вони бачать, що практика проходження супервізії не узгоджується з Етичним Кодексом (перш за все, обговорити це з супервізантом, а якщо цього недостатньо, то повідомити керівництво УФГЗ).
 19. У випадку, якщо здатність терапевта до роботи порушена внаслідок особистих або емоційних ускладнень, в зв’язку з хворобою, під впливом алкоголю чи наркотиківабо з іншої причини, супервізор зобов’язаний вказати йому на це і переконатися, що необхідні заходи прийняті, а також повідомити керівництво УФГЗ.
 20. Супервізор зобов’язаний вести себе у своїй професійній діяльності таким чином, який не підриває довіри суспільства ні до його роботи в якості супервізора, ні до роботи інших супервізорів.
 21. Якщо супервізор зауважує, що інший супервізор веде себе не належним чином, і цього не вдається вирішити після обговорення з ним його поведінки, він повинен подати скаргу, зберігаючи, при цьому, межі конфіденційності, передбачені процедурою розгляду скарг.
 22. Супервізор зобов’язаний забезпечувати свої емоційні потреби поза ситуації супервізії, не використовуючи для цього супервізатна.

 

Інформація про роботу з супервізованим може бути використана для публікації або виступу виключно з дозволу супервізанта  та УФГЗ із повним дотриманням анонімності.

Прохання до зацікавлених в участі та співпраці з МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» в рамках зазначеної ініціативи, надсилати пропозиції до 1 квітня 2019 року на адресу tetiana.alve@healthright.org, тел.:(044) 279-70-92.

Контактна особа – Тетяна Альве.