Тендер для закупівлі послуг аудиторської перевірки діяльності організації, фінансової звітності та податкового обліку на предмет дотримання вимог законодавства за 2019 рік.

Тендер для закупівлі послуг аудиторської перевірки діяльності організації, фінансової звітності та податкового обліку на предмет дотримання вимог законодавства за 2019 рік.

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» (далі – Організації) оголошує тендер для закупівлі послуг аудиторської перевірки діяльності організації, фінансової звітності  та  податкового обліку на предмет дотримання вимог законодавства  за  2019 рік.

 

Джерело фінансування закупівлі – дана закупівля здійснюється за власні кошти МБФ «УФГЗ».

 

Опис позицій до закупівлі товарів / технічне завдання для робіт та послуг

 

 1. Аудиторська перевірка діяльності організації, фінансової звітності та  податкового обліку на предмет дотримання вимог законодавства  за  2019 рік.

Галузі, що мають бути охоплені: національні стандарти бухгалтерського обліку, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, трудове право, цивільне право, господарське право, фінансове право, діяльність благодійних та інших неприбуткових організацій.

 

Термін надання послуг:

Проведення аудиту: з 21 лютого 2020 року по 31 березня 2020 року.

 

Очікуваний результат робіт та послуг та загальні вимоги

 

 1. Перевірка документообігу діяльності Організації.
 2. Розуміння аудитором характеру та обсягу роботи, який має бути виконаний.
 3. Наявність сертифікованих аудиторів (АПУ, САР, СІРА, IAB), які плануються для залучення до даного завдання.
 4. Наявність досвіду проведення перевірки цільового використання грошових коштів у аудиторів, які плануються для залучення до даного завдання.
 5. Незалежність аудитора та відсутність конфлікту інтересів.
 6. Досвід у проведенні перевірки цільового використання грошових коштів неприбуткових організацій у зовнішнього аудитора, який пропонується для залучення до даного завдання.
 7. Вартість проведення аудиту та готовність до подальших переговорів щодо її зниження; розкриття інформації щодо формування вартості аудиторських послуг.
 8. Аудит має здійснюватися відповідно до міжнародних стандартів, виданих міжнародною федерацією бухгалтерів (IFAC).
 9. Аудиторський висновок має містити думку про те, чи відповідає представлений фінансовий звіт бухгалтерському обліку організації.
 10. Аудитор повинен надати лист з рекомендаціями/Меморандум для аудиту, який повинен містити результати перевірки, зроблені в ході аудиту.
 11. Вся документація, що надаватиметься організації аудиторською компанією, має надаватися українською та англійською мовами в 3 (трьох) екземплярах, та один екземпляр в електронному варіанті.
 12. Аудиторський висновок, Лист з рекомендаціями/Меморандум для аудиту, повинен бути наданий аудиторською компанією не пізніше 31 березня 2020 року.

 

Обов’язкові кваліфікаційні вимоги до постачальника товарів або виконавця робіт та послуг[i] Документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам
Юридична особа за законодавством України Реєстраційні документи:

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

Досвід роботи у сфері надання аудиторських послуг не менше 2 років, що підтверджується документально Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів Аудиторської палати України
Досвід роботи у сфері надання аудиторських послуг благодійним та іншим національним неприбутковим організаціям, в тому числі з питань, пов’язаних з залученням, використанням та моніторингом міжнародної технічної допомоги в Україні за останні три роки.

 

Інформаційні, рекомендаційні листи
Загальна організаційна спроможність організації-учасниці конкурсних торгів виконувати комплексні проекти, в тому числі наявність достатньої, для своєчасного надання аудиторських висновків та листів керівництву, кількості кваліфікованого персоналу, фахівців та професіоналів для виконання даного завдання. Інформаційний лист
Наявність внутрішніх процедур, що регулюють забезпечення якості виконання завдань, перевірених національним контролюючим професійним органом. Інформаційний лист, інші підтверджуючі документи
Надання резюме співробітників заявника, що будуть залучатися до участі у наданні послуг Резюме
Заявка підготовлена з урахуванням потреб організації, в т.ч. із зазначенням типу перевірки, яка пропонується, з посиланням на відповідні МСА Цінова (комерційна) пропозиція, інформаційний лист

 

[i] Невідповідність хоча б одній з кваліфікаційних вимог тендерної пропозиції учасника призводить до автоматичної повної дискваліфікації такої тендерної пропозиції.

 

Критерії оцінки тендерних пропозицій, які відповідатимуть обов’язковим технічним та кваліфікаційним вимогам, та їх вагові коефіцієнти:

 


Критерії оцінки[i] Ваговий коефіцієнт Документи, які підтверджують відповідність критерію
1.                     Вартість пропонованих аудиторських послуг 60% Цінова (комерційна) пропозиція
2.                     Професійна кваліфікація зовнішнього аудитора, який пропонується для залучення до даного завдання, підтверджена відповідними діючими сертифікатами, 20% Резюме аудиторів, копії сертифікатів
3.                     Досвід роботи в проведенні перевірок 20% Інформаційний лист

 

Правила оформлення тендерної пропозиції учасника:

 1. Учасники мають подавати пропозиції лише у електронному вигляді.

 

 1. Надані копії документів мають бути розбірливими та якісними.

 

 1. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.

 

 1. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 30 календарних днів з дати розкриття тендерних пропозицій. Якщо строк не зазначений, він вважатиметься 30 днів.

 

 1. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання тендерних пропозицій, то така тендерна пропозиція не розглядається.

 

 1. До участі у оцінці тендерних пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення та формі Тендерної пропозиції.

 

Кінцевий термін подачі документів для участі у тендері – 19 лютого 2020 року до 18-00 за Київським часом.

Всі учасники конкурсу будуть проінформовані про його результати 20 лютого  2020 року  до 18-00 за Київським часом.

 

Документи слід подавати на електронну пошту Tetiana.Alve@healthright.org

За додатковою інформацією прохання звертатися:

Телефон організації +38(044)278-23-58; +380939816996

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор виконавчий

Міжнародного благодійного фонду

«Українська фундація громадського здоров’я»

 

Скіпальська Г.Б. ______________________

Новини & Події

Читати всі

Пошук по сайту