Оголошуємо пошук консультанта на проведення гендерного аналізу документів, які регулюють державну політику у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку та впровадження моделі діяльності поліції, орієнтованої на потреби громади, та громадської безпеки.

Оголошуємо пошук консультанта на проведення гендерного аналізу документів, які регулюють державну політику у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку та впровадження моделі діяльності поліції, орієнтованої на потреби громади, та громадської безпеки.

Організація та проведення дослідження буде здійснюватися в рамках проекту «Сприяння безпеці громади та запобіганню гендерно обумовленому насильству у громадських місцях на сході Україні», який впроваджується Українською фундацією громадського здоров’я в рамках проектів Структури ООН Жінки  на сході України за фінансування урядів Норвегії та Данії, а також Об’єднаної програми ООН Жінки, Програми розвитку ООН, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Фонду народонаселення ООН “Підтримка Євросоюзу на Сході України – відновлення, встановлення миру та управління”, що фінансується Європейським Союзом.

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ/СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

Інформація про проект:

Проект спрямований на мобілізацію жінок, дівчат, чоловіків та хлопців на рівні громад з метою просування шанобливих ненасильницьких відносин, забезпечення гендерної рівності, безпеки  жінок в громадських місцях та зміцнення потенціалу правоохоронних органів у запобіганні гендерно обумовленому насильству. Проект реалізується в трьох областях України (Донецька, Запорізька, Луганська), на рівні 29 окремих об’єднаних територіальних громад.

Мета роботи консультанта:

Вибір консультанта – постачальника послуг у сфері організації та проведення досліджень.

Період надання послуг:

З 25 липня 2019 року по 25 вересня 2019 року.

Послуги:

  1. Розробка методології гендерного аналізу за погодження із замовником.
  2. Визначення статусу ряду нормативних документів МВС, які регулюють державну політику у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку та впровадження моделі діяльності поліції, орієнтованої на потреби громади, та громадської безпеки [1], та узгодження з замовником списку документів та інструментів обраних для аналізу.
  3. Проведення аналізу документів враховуючи гендерні аспекти.
  4. Підготовка аналітичного звіту з рекомендаціями стосовно необхідних змін у законодавчих та стратегічних документах і змін/розробки нових нормативно-правових документів (українською та англійською мовами).

 Загальні умови участі у тендері: 

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг – фізичні особи-підприємці, які:

  1. Мають юридичну, соціологічну або іншу дотичну освіту.
  2. Володіють англійською мовою.
  3. Офіційно зареєстровані та діють на території України.
  4. Не є платниками ПДВ.

Зацікавлених в участі у тендері запрошуємо надіслати до 10 липня 2019 р.  на адресу Halyna.Skipalska@healthright.org резюме та мотиваційний лист. В темі листа потрібно зазначити: Гендерний аналіз.

  1. Проект Стратегії розвитку Національної поліції на період до 2023 року

https://www.npu.gov.ua/assets/userfiles/files/proekt-npa/2019.04.08_Strategiya_NPU_do_2023.pdf

Закон України Про Національну поліцію від 2 липня 2015 року № 580-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

Закон України «Про національну безпеку України» від 21.06.2018 № 2469-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#n296

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ» № 507 від 22.05.2019

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-oglyadu-t220519