Оголошуємо конкурс на посаду координатора проекту

Оголошуємо конкурс на посаду координатора проекту

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує конкурс на посаду координатора проекту із забезпечення роботи 12 мобільних бригад, які працюють в Донецькій та Луганській областях, в рамках реалізації проекту  «Комплексний підхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства та насильства по відношенню до хлопчиків, дівчат, жінок та чоловіків в східних регіонах України», який фінансує Дитячий фонд ООН в Україні (UNICEF).

 

Інформація про замовника: МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійний фонд, заснований міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації.

 

З жовтня 2015 року Українська фундація громадського здоров’я в співпраці з Фондом народонаселення ООН, Міністерством соціальної політики України, місцевими центрами соціальних служб створила та підтримує роботу 39 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у 9 регіонах України (Дніпропетровська, Запорізька, Харківській та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, Київська, Херсонська, Вінницька області та м. Одеса). За роботи з жовтня 2015 року, мобільні бригади виявили та надали допомогу понад 27 000 жінок та членів їх сімей, тільки в 5 Східних регіонах, де реалізувався проект за підтримки Фонду народонаселення ООН.

 

Інформація про проект: Проект «Комплексний підхід до вирішення проблем гендерно зумовленого насильства та насильства по відношенню до хлопчиків, дівчат, жінок та чоловіків в східних регіонах України» впроваджується в Донецькій та Луганській області. Проект, фінансований ЮНІСЕФ спрямований на підтримку діяльності 12 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги Донецької та Луганської області, які надають соціально-психологічні послуги потерпілим від насильства. Основні завдання проекту: 1) забезпечення включення цільової групи діти в роботу мобільних бригад психо-соціальної допомоги, які працюють в Донецькій та Луганській областях; 2) проведення тренінгів та навчань для членів мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та інших надавачів послуг в регіонах проекту щодо надання послуг дітям , які постраждали від насильства; 3) покращити та забезпечити якісне та комплексне надання соціальних послуг місцевими органами дітям, які постраждали від насильства.

 

Зайнятість: 8 год на день, 40 годин на тиждень.

 

Місце роботи: м. Київ.

 

Термін реалізації проекту: 15 березня 2019 р. – 20 січня 2020 р.

 

Основні цілі: загальна координація роботи 12 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги в Донецькій та Луганській областях, відповідно до методик УФГЗ та її засновника HealthRight International (Право на здоров`я), покращення UN IMS форми, планування та забезпечення проведення тренінгів та навчань для надавачів послуг в регіонах проекту, реалізація заходів проекту з метою інституалізації мобільних бригад.

 

Основні функції:

 1. Організація та проведення робочих зустрічей з представниками місцевої влади та партнерських організацій з метою забезпечення роботи мобільних бригад, включення цільової групи діти, а також інституалізації бригад.
 2. Моніторинг місцевих організацій та вивчення їх спроможності щодо надання послуг в рамках проекту в результаті перенаправлення від мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 3. Підготовка та погодження, забезпечення підписання угод з місцевими партнерами (державними та місцевими) для забезпечення роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 4. Забезпечення, спільно з місцевими партнерами, набору нових надавачів соціально-психологічних послуг у члени мобільної бригади соціально-психологічної допомоги (в тому числі проведення інтерв’ю за потреби), у випадку звільнення персоналу.
 5. Оновлення та впровадження системи оцінки ефективності роботи членів мобільних бригад (UN IMS форм) та підготовка і надання рекомендацій донорам, партнерам, керівництву УФГЗ щодо заміни членів мобільних бригад, удосконалення форми.
 6. Підготовка плану реалізації проекту в частині роботи мобільних бригад. Підготовка бюджету проекту в частині роботи мобільних бригад та підвищення їх кваліфікації, закупки обладнання, моніторингу та аналізу роботи бригад, за потреби. Надання пропозицій керівництву та донорам в частині підготовки робочих планів та бюджету, заходів.
 7. Здійснення моніторингових візитів з метою оцінки ефективності роботи мобільних бригад, підготовка звітів та рекомендацій для донорів, партнерів та керівництва УФГЗ на основі проведених візитів.
 8. Координація формування угод щодо надання соціально-психологічних послуг надавачами соціально-психологічних послуг (їх написання, стан виконання, перевірка, візування). Перевірка звітів надавачів послуг щодо забезпечення утримання мобільних бригад соціально-психологічної допомоги у всіх регіонах реалізації проекту.
 9. Консультування та підтримка зворотнього зв’язку з мобільними бригадами щодо планування виїздів, надання соціально-психологічної допомоги, заповнення відповідної звітної документації, охоплення клієнтів послугами.
 10. Координація з ІТ-спеціалістом подання бригадами та заповнення відповідної звітної документації та вхідної он-лайн форми первинної оцінки випадку  членів  мобільних бригад, надання рекомендацій керівництву, партнерам та донорам. Аналіз результатів вхідних он-лайн форм  мобільних бригад соціально-психологічної допомоги з метою забезпечення ефективності та контролю надання соціально-психологічних послуг.
 11. Координація підготовки історій клієнтів, фото членами мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для розміщення в ЗМІ, звітах, чи на вимогу донора. Забезпечення візібіліти проекту.
 12. Координація з супервізорами результатів проведених психологічних супервізій мобільних бригад. Аналіз супервізійних звітів, поданих супервізорами, розробка рекомендацій. Надання рекомендацій партнерам, донорам та керівництву УФГЗ щодо покращення роботи бригад.
 13. Консультування щодо інституалізації мобільних бригад соціально-психологічної допомоги та притулків для жінок, потерпілих від насильства.
 14. Формування технічного завдання та координація здійснення закупівлі обладання для забезпечення мобільних бригад у відповідності до потреб бригад та цілей проекту.
 15. Координація та планування проведення тренінгів та навчань в рамках проекту та інших заходів відповідно до робочого плану проекту.

 

Інші функції:

 1. Написання оголошень щодо заходів реалізації проекту та підготовка інформації для тендерів в частині діяльності мобільних бригад соціально-психологічної допомоги.
 2. Листування з державними установами, партнерами проекту, членами мобільних бригад.

 

Звітування:

 1. Підготовка щомісячних звітів щодо роботи мобільних бригад (якісних, кількісних показників) для УФГЗ та засновника УФГЗ (до 10 числа наступного місяця за звітний період, правлінню УФГЗ щоквартально), донорів.
 2. Підготовка щомісячних звітів та рекомендацій щодо здійснених моніторингових візитів та проаналізованих он-лайн форм, проведених для бригад тренінгів, вебінарів та супервізій (до 10 числа наступного місяця за звітний період).

 

Вимоги:

 • Вища освіта в соціальній сфері, громадському здоров’ї, громадському адмініструванні, юридичній сфері.
 • Мінімум 3 роки досвіду роботи в міжнародних проектах технічної допомоги
 • Досвід менеджменту проектів з ООН структурами, ЄС, або USAID.
 • Вільне володіння англійською мовою.

Резюме англійською мовою просимо надсилати до 8 травня 2019 р. на адресу halyna.skipalska@healthright.org. У супровідному листі вкажіть свою мотивацію, відповідний професійний досвід, очікуваний розмір винагороди.