МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує конкурс щодо надання послуг з розробки, створення та наповнення програмного забезпечення інформаційної системи «Мапа допомоги»

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує конкурс щодо надання послуг з розробки, створення та наповнення програмного забезпечення інформаційної системи «Мапа допомоги»

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво-важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та «Право на здоров’я» запроваджують в Україні проєкти, спрямовані на профілактику ґендерно зумовленого та домашнього насильства; сприяння розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

Інформація про проєкт:

Проєкт «Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання насильству за ознакою статі» спрямований на посилення національної системи попередження та реагування на ґендерно зумовлене насильство на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення умов, в яких більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства зверталися б по допомогу та мали доступ до якісних послуг з особливою увагою на потерпілих, сприяючи поширенню ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві.

Проєкт реалізується в 24 регіонах, спрямований на розширення охоплення послугами, та доступності до соціально-психологічних послуг постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

Мета: обрати постачальника послуг з розробки, створення та наповнення програмного забезпечення інформаційної системи «Мапа допомоги», яка допоможе покращити доступ осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі до психологічних, соціальних послуг гарантованих в рамках  реалізації державної політики у сфері  запобігання та протидії домашньому насильству.

Загальні відомості: Очікується, що постачальник послуг розробить онлайн карту послуг, яка  містить контактні дані муніципальних та державних установ, організацій, які надають послуги особам, постраждалим від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також контакти відповідних осіб.

Онлайн карта відображає дані про послуги для осіб, постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, з зазначенням назви організації/установи, виду  загальної або спеціалізованої служби підтримки постраждалих осіб, короткого переліку послуг даної спеціалізованої служби підтримки, які надаються, адресою (окрім притулків для постраждалих та центрів/кризових кімнат, які надають послуги з тимчасового перебування), контактним номером телефону та  контактною особою.

Користувачам повинен надаватись швидкий доступ до інформації щодо:

– суб’єктів, які надають послуги;

– спеціалізованих послуг підтримки постраждалих осіб;

– інших послуг.

Дані про послуги повинні фільтруватись за категоріями:

 1. За територіальним розрізом:
 • Області;
 • Району;
 • Міста;
 • ОТГ;
 1. За розрізом спеціалізованих послуг для постраждалих осіб:

2.1. Загальні служби підтримки постраждалих осіб, які, у тому числі, надають допомогу постраждалим особам:

1) центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

2) притулки для дітей;

3) центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

4) соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);

5) центри соціально-психологічної допомоги;

6) територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

7) інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.

2.2. Спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб:

 • мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі;
 • денні центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;
 • притулки для постраждалих осіб;
 • центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб;
 • спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;
 • заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі.
 • кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей (гарячі лінії).

ВАЖЛИВО! дані про притулки для постраждалих осіб, а також центри/заклади, де можливе тимчасове перебування осіб, постраждалих від домашнього насильства  та насильства за ознакою статі можуть  відображатися  виключно на рівні районів/ОТГ без вказання адреси та населеного пункту;  для цієї послуги вказується  контактний телефон (точка входу ) за яким можливе перенаправлення постраждалої особи.

Терміни виконання робіт – серпень-вересень 2021

Тендерна пропозиція має містити:

 • Пропозицію розробки, створення та наповнення програмного забезпечення інформаційної системи «Мапа допомоги».
 • Інформація про постачальника (установчі документи, відомості про виконавця, портфоліо замовника щодо виконання аналогічних проєктів).
 • Обґрунтований бюджет (в гривні).

Правила оформлення тендерної пропозиції учасника:

 1. Учасники мають подавати пропозиції лише в електронному вигляді.
 2. Надані копії реєстраційних та інших документів мають бути розбірливими та якісними.
 3. Відповідальність за достовірність наданої інформації в своїй тендерній пропозиції несе учасник.
 4. Строк дії тендерної пропозиції повинен становити не менше 60 календарних днів з дати надання пропозицій. Якщо строк не зазначений, він вважатиметься 60 календарних днів.
 5. У разі, якщо тендерна пропозиція надійшла після спливу кінцевого терміну приймання тендерних пропозицій, то така пропозиція до розгляду не береться.
 6. До участі в оцінці тендерних пропозицій Комітетом із затвердження закупівлі допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього Оголошення та формі Тендерної пропозиції.

Технічне завдання для постачальника з розробки, створення та наповнення програмного забезпечення інформаційної системи «Мапа допомоги» можна завантажити за лінком:

Склад та зміст роботи:

Назва етапу Опис
1. Створити інформаційну систему «Мапа допомоги». Онлайн карта має бути розроблена згідно з технічними завданнями. Затвердження проєкту мапи буде проходити з представниками УФГЗ, UNFPA, Мінсоцполітики.
2. Здійснити тестування  інформаційної системи «Мапа допомоги» та покращити у разі потреби Забезпечити тестування інформаційної системи через залучення фокус-груп та  внесення необхідних покращень до інтерфейсу чи роботи інформаційної системи
3. Передача програмного забезпечення інформаційної системи «Мапа допомоги» на подальшу технічну підтримку Забезпечення перенесення та розгортання серверної частини та API на обладнанні
Мінсоцполітики
4. Підготовка та введення в експлуатацію Проведення процедур придбання товарів, робіт і послуг необхідних для створення інформаційної системи

 

Загальні умови участі у тендері:

До участі в тендері запрошуються постачальники послуг, компанії, фізичні особи підприємці, приватні підприємці, які:

 • Мають успішний досвід у реалізації подібних проектів.
 • Офіційно зареєстровані та діють на території України.
 • Не є платниками ПДВ.
 • Надавачем послуг може бути юридична особа чи фізична особа–підприємець.

Вимоги до кваліфікації постачальника послуг:

УФГЗ шукає постачальника послуг із перевіреним досвідом у розроблені інформаційних систем, онлайн карт або інших проєктів, які містять картування та перелік послуг (приклади раніше розроблених проєктів із описом цілей та результатів).

Постачальник послуг повинен:

 • бути резидентом  або мати юридичне представництво в Україні з відповідною офіційною реєстрацією;
 • працювати в сфері розроблення та впровадження програмного забезпечення не менше 2 років;
 • мати досвід роботи дизайнера (команди), який/яка працювала над візуальною складовою;
 • демонструвати здатність дотримуватися часових рамок та вимірювати результати;
 • володіти українською, російською, по можливості, англійською мовами.

Додаткова інформація:

 • Причини відхилення заявок не повідомляються.
 • Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.
 • Заявки, оформлені з порушенням зазначених вимог, розглядатися не будуть.

Прохання до зацікавлених в участі та співпраці з МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» в рамках зазначеної ініціативи, надсилати свої пропозиції до 02 серпня 2021 року з темою листа «Тендер «Мапа допомоги»»  за наведеними нижче контактами:

Контактна особа: Наталія Цвєткова
Електронна адреса: nataliia.tsvietkova@healthright.org

Пропозиції повинні містити:

 • Інформацію про постачальника (установчі документи, відомості про виконавця, портфоліо замовника щодо виконання аналогічних проєктів).
 • Технічну пропозицію розробки:технічне завдання_Мапа допомоги, створення та наповнення програмного забезпечення інформаційної системи «Мапа допомоги».
 • Обґрунтований бюджет (в гривні).
 • Мова пропозиції українська.
 • Технічна пропозиція та бюджет мають бути підписані відповідним керівником компанії та надіслані окремими файлами  у форматі PDF.

 

Технічне завдання для постачальника з розробки, створення та наповнення програмного забезпечення інформаційної системи «Мапа допомоги»

Мета:  Покращити доступ осіб, які постраждали від домашнього та ґендерно зумовленого  насильства, до  психологічних,  соціальних та інформаційних послуг, а також послуг з супроводу, гарантованих в рамках  реалізації державної політики у сфері  запобігання та протидії домашньому насильству.

Користувачі: Основними користувачами є особи, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, чи стали свідками домашнього насильства та потребують соціально-психологічної допомоги.

Дані карти доступні для фахівців, які працюють в сфері запобігання та протидії домашньому насильству та  насильству за ознакою статі, а також широкому загалу.

 1. Розробка інформаційної системи «Мапа допомоги» (онлайн карти).
 • Функціональні вимоги до онлайн карти
Блок Описова частина
Адміністративно територіальний розподіл Відображення даних на онлайн карті повинно містити усі територіальні одиниці вищого рівня, а саме:

1.       Вінницька область

2.       Волинська область

3.       Дніпропетровська область

4.       Донецька область

5.       Житомирська область

6.       Закарпатська область

7.       Запорізька область

8.       Івано-Франківська область

9.        Київська область

10.    Кіровоградська область

11.   Луганська область

12.   Львівська область

13.   Миколаївська область

14.    Одеська область

15.   Полтавська область

16.    Рівненська область

17.    Сумська область

18.    Тернопільська область

19.   Харківська область

20.   Херсонська область

21.   Хмельницька область

22.   Черкаська область

23.   Чернівецька область

24.   Чернігівська область

25.   Київ

Дані про послуги фільтруються по категоріям:

Відповідальні особи на рівні:

·           області

·           району

·           міста

·           ОТГ

Відображення даних Дані на онлайн карті відображаються за  територіальним  принципом, враховуючи обласний, районний  рівень, а також на  рівні ОТГ, якщо  відповідні послуги доступні.

Після наведення курсору на онлайн карті до тієї чи іншої області, мапа відображає загальні та спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб у відповідному районі, ОТГ, місті якщо дані послуги доступні на цій території.

Інформаційний блок В кожній області відображається розміщення діючих загальних та  спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб за таким розподілом:

·          назва установи;

·          вид послуги;

·          адреса розташування;

·          контакти для зв’язку;

Перелік служб підтримки постраждалих осіб, які можуть відображатися на мапі ВАЖЛИВО! Кожна область, район, ОТГ, місто може мати декілька установ, закладів як загальних служб підтримки постраждалих осіб так спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб.

Загальні служби підтримки постраждалих осіб, які, у тому числі, надають допомогу постраждалим особам:

1) центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

2) притулки для дітей;

3) центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

4) соціально-реабілітаційні центри (дитячі містечка);

5) центри соціально-психологічної допомоги;

6) територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

7) інші заклади, установи та організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам.

Спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб:

1)       мобільні бригади соціально-психологічної допомоги постраждалим особам та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі;

2)       денні центри соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

3)       притулки для постраждалих осіб;

4)       центри медико-соціальної реабілітації постраждалих осіб;

5)       спеціалізовані служби первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі;

6)       заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі.

7)       кол-центр з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей (гарячі лінії).

Застереження У зв’язку з дотриманням безпеки постраждалих осіб та забезпеченням конфіденційності та недопущення дискримінації інформація щодо місця знаходження притулку, центру, закладу, де можливе тимчасове перебування осіб, постраждалих від домашнього насильства  та насильства за ознакою статі  відображається  виключно на рівні районів/ОТГ без вказання адреси та населеного пункту.

Для цієї послуги вказується  контактний телефон (точка входу) за яким можливе перенаправлення постраждалої особи.

Не весь перелік послуг може бути доступним в тій чи іншій адміністративно-територіальній одиниці.

Технічні характеристики та вимоги Основні характеристики:

Дані повинні знаходитись у структурованому вигляді.

Організація даних повинна забезпечувати мінімальну надмірність інформації та максимальну швидкість роботи з нею.

Одночасно мапа допомоги має бути доступною через використання мобільних пристроїв з операційною системою Android та іOS.

Мова: українська

Основна (домашня) сторінка ресурсу відображає дані на карті України за розподілом по областям.

Домашня сторінка також місить закладки, з  переліком всіх доступних послуг за категоріями (див. п. «Перелік служб підтримки постраждалих осіб, які можуть відображатися на мапі»), де інформація про послуги відображається у вигляді списку,  та впорядкована по областям, із вказанням назви установи/організації, виду послуги, контактного телефону та/або контактних осіб.

На кожній з областей різними піктограмами, які символізують послуги,  та у відповідності до територіального розташування зображені послуги (див. п. «Перелік служб підтримки постраждалих осіб, які можуть відображатися на мапі»). При виборі користувачем конкретної області інформація про наявні послуги в конкретній області чи ОТГ, місті відображається випадаючи списком.

Так само, при наведені курсора на піктограму, відображаються назва  установи, вид послуги, адреса (окрім притулків для постраждалих та центрів/закладів, які надають послуги з тимчасового перебування).

При виборі користувачем області,  відкривається окрема вкладка з географічним зображенням області  з розподілом на райони. На рівні районів, так само, як і на рівні областей, користувачу доступна інформація про послуги для постраждалих, їх географічне розташування (на рівні міст та ОТГ). При наведені курсора на піктограму, відображаються назва установи, вид послуги, адреса (окрім притулків для постраждалих та центрів/закладів, які надають послуги з тимчасового перебування).

На карті передбачено можливість пошуку найближчих послуг за принципом населений пункт/район/область. Після ідентифікації населеного пункту користувача, в окремій закладці відкривається географічне зображення області з вказанням районів, піктограмами послуг, та підсвіченими  (виділеними) піктограмами найближчих  доступних послуг.

Карта містить записи щодо щонайменше 350 записів (даних) щодо послуг, з  можливістю пошуку за категорією та географічним розташуванням.

Орієнтовна кількість закладок – до 30.

Програмування карти можливе на базі WordPress, або іншої системи керування вмістом з відкритим кодом.

Діяльність:

Інформаційна система повинна забезпечувати функціонування в режимі 24/7 (24 години на добу 7 днів на тиждень) без необхідності зупинки її роботи для проведення планового регламентного технічного обслуговування.

Користувач за потреби повинен мати можливість отримати прямий доступ до інформації.

Супровід:

У випадку виникнення аварій, відмов технічних засобів з різних причин (у тому числі зникнення напруги), збоїв у роботі загальносистемного програмного забезпечення, інформаційна система повинна відтворити свою працездатність за короткий проміжок часу.

З дня впровадження в експлуатацію програмного забезпечення, постачальник послуги бере на себе гарантійні зобов’язання до кінця бюджетного року, але не менше ніж на період 3 місяців, у разі документально підтвердженої претензії щодо працездатності прикладного програмного забезпечення, яке не пов’язане з розширенням або удосконаленням функціональних властивостей, усунути за власний рахунок всі недоліки та надати Замовнику бездефектну версію прикладного програмного забезпечення інформаційної системи «Мапа допомоги».

 

 1. Вимоги до графічного дизайну інформаційної системи «Мапа допомоги» (онлайн карти).

Графічний інтерфейс в контрастних кольорових рішеннях.

Використання різних піктограм для зображення служб підтримки постраждалих осіб, які можуть відображатися на мапі.

Інформація про послуги відображається випадаючим списком.