Конкурс субгрантів для підтримки ініціатив заснування соціального підприємництва

Конкурс субгрантів для підтримки ініціатив заснування соціального підприємництва

Конкурс субгрантів для підтримки ініціатив заснування соціального підприємництва для жінок, які пережили насильство та перебувають у притулках/денних центрах/кризових кімнатах в рамках компоненту «Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання насильству за ознакою статі», що реалізується за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

1.    ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво-важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та «Право на здоров’я» запроваджують в Україні проєкти, спрямовані на профілактику ґендерно зумовленого та домашнього насильства; сприяння розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

2.    ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

Компонент «Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання насильству за ознакою статі» спрямований на посилення національної системи попередження та реагування на ґендерно зумовлене насильство на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення умов, в яких більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства зверталися б по допомогу та мали доступ до якісних послуг з особливою увагою на потерпілих, сприяючи поширенню ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві.

Метою створення «Women Career Hub» є сприяння розвитку професійного потенціалу та фінансової спроможності жінок, постраждалих від домашнього/ґендерно зумовленого насильства, або жінок, які перебувають у групі ризику потрапляння у випадки насильства.

У рамках компоненту пропонуються наступні послуги:

 • Консультації кар’єрних радників/ць щодо здобуття професійних навичок та індивідуальна підтримка в пошуку роботи;
 • Організація професійних курсів для клієнток притулків/денних центрів/кризових кімнат з метою розширення можливостей працевлаштування або започаткування ініціатив, що можуть приносити дохід, стійких і затребуваних в рамках пандемії COVID-19;
 • Підтримка ініціатив соціального підприємництва для жінок, які пережили насильство та перебувають у притулках/денних центрах/кризових кімнатах, створених за фінансової підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення у партнерстві з УФГЗ. Заснування таких соціальних підприємств допоможе створити робочі місця для клієнток, прискорюючи їх відновлення, побудову життя вільного від насильства та подолання травматичного досвіду.

Географія: Вінницька, Львівська, Полтавська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Херсонська, Миколаївська та на підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей.

Донор: Фонд ООН у галузі народонаселення.

У межах проекту проводиться конкурс субгрантів для підтримки ініціатив заснування соціального підприємництва для жінок, які пережили насильство та перебувають у притулках/денних центрах/кризових кімнатах.

Вимоги до організацій-учасниць конкурсу:

До участі у конкурсі запрошуються недержавні громадські об’єднання та благодійні фонди, що мають практичний досвід роботи у сфері профілактики насильства, надання соціально-психологічних послуг постраждалим від ґендерно зумовленого, у тому числі, домашнього насильства, заснування соціального підприємства  в регіонах реалізації проекту.

Регіони, які можуть брати участь у конкурсі:  Вінницька, Львівська, Полтавська, Запорізька, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Херсонська, Миколаївська та на підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей.

Фінансування:

Максимальна сума одного гранту –  1 000 000  гривень.

Проекти, які подаються на конкурс, повинні бути спрямованими на створення соціальних підприємств  з залученням до працевлаштування клієнток притулків (цілодобового перебування) та центрів денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього насильства, зокрема:

 • Започаткування соціального підприємництва на базі спеціалізованих сервісів для осіб, постраждалих від домашнього/ґендерно зумовленого насильства;
 • Закупівля обладнання та технічного забезпечення для створення та запуску соціальних підприємств;
 • Створення дієвої бізнес моделі соціального підприємництва з економічним прогнозом та визначенням точки беззбитковості;
 • Координація та управління новоствореними соціальними підприємства, зокрема в частині працевлаштування клієнток притулків та центрів денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього насильства;
 • Розробку та впровадження маркетингової стратегії та партнерської взаємодії з метою просування послуг та товарів соціального підприємництва.

При подачі заявки, в аплікаційній формі  мають бути вказані:

 • Механізм рефінансування послуг для  постраждалих від домашнього та гендерно-зумовленого насильства з дохідної частини соціального підприємства;
 • Процедура  створення робочих місць, навчання та адаптації клієнток постраждалих від домашнього насильства;
 • Кількість створених робочих місць для постраждалих у рамках діяльності соціального та процедури рекрутингу та адаптації потерпілих від домашнього насильства;
 • Кваліфікація ключових фахівців, яких ви плануєте залучити до діяльності соціального підприємства в межах наданого гранту;
 • Прогноз щодо прибутків і витрат вашого соціального підприємства помісячно і на рік підприємства;
 • Проаналізована потреба у товарах та/або послугах соціального підприємництва;
 • Орієнтовна кількість клієнтів, які отримають послуги за рік.

Тривалість проектів: січень 2021 року – березень 2021 року.

Вимоги до оформлення проектних пропозицій:

Заявки на конкурс подаються українською мовою за формою, що додається. Заявка має включати описову частину та бюджет.

Документи, які мають бути долучені до аплікаційної форми: 

 • копія статуту апліканта;
 • копія документа про державну реєстрацію апліканта; копія рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій апліката;
 • документи, які підтверджують право власності або право користування приміщенням для соціального підприємництва;
 • кошторис на заснування соціального підприємства;
 • рекомендаційний лист/листи підтримки від державних установ та/чи організацій, з якими аплікат співпрацює в рамках діяльності, дотичної до теми проекту.

Порядок проведення конкурсу:

Заявки приймаються до 18.00  29 жовтня 2021 року. 19 січня  2021 року командою та експертами проекту проводитиметься відбір проектів, що отримають фінансування.

Додаткова інформація:

Апліканти переможці будуть повідомлені про результати розгляду заявок електронною поштою.

Причини відхилення заявок не повідомляються.

Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.

Заявки, оформлені з порушенням зазначених вимог, розглядатися не будуть.

Заявки (описова частина та бюджет) і скан-копії додаткових документів    (з переліку) слід надсилати електронною поштою на наступну адресу:  anastasiia.liadneva@healthright.org, у темі листа просимо зазначати наступне: «Конкурс суб-грантів для підтримки заснування соціальних підприємств ________ (назва організації, що бере участь у  конкурсі)».

Контактні особи:

Ольга Веселовська, Анастасія Ляднева-Ірлік, тел. +38 095 732 90 46, +38 044 235 08 64

SE Application Form for Seed FundingBudget_SE

Budget_SE