Конкурс на закупівлю послуг незалежного зовнішнього аудиту щодо проведення перевірки та підтвердження достовірності фінансової звітності Організації за період з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року

Конкурс на закупівлю послуг незалежного зовнішнього аудиту щодо проведення перевірки та підтвердження достовірності фінансової звітності Організації за період з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує конкурс на закупівлю послуг незалежного зовнішнього аудиту щодо проведення перевірки та підтвердження достовірності фінансової звітності Організації за період з 1 січня 2020 по 31 грудня 2020 року. Аудит має бути проведено у відповідності до Технічного завдання.

 

До участі запрошуються аудиторські компанії, які мають досвід проведення аудиту фінансової звітності неприбуткових організацій, які фінансується міжнародними та вітчизняними донорськими організаціями.

 

Перевага надаватиметься:

 • аудиторським компаніям, співробітники яких мають досвід проведення аудиту неприбуткових організацій.

Дата оголошення про тендер: 22 квітня 2021 року

Термін подання тендерних пропозицій: до 09 травня 2021 року включно.

Правила участі у конкурсі:

Вимоги до кваліфікації підрядника:

1.1. Підрядником для проведення аудиту може бути особа, що відповідає таким критеріям:

 • Аудиторська компанія (аудитор), внесена в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які мають право надавати аудиторські послуги.
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа–підприємець чи співробітник компанії), повинен мати свідоцтво аудитора (серія А), видане Аудиторською палатою України.
 • Аудитор, який буде проводити аудиторську перевірку (фізична особа–підприємець чи співробітник компанії), повинен мати досвід співпраці з організаціями неприбуткового сектору.

Вимоги до підрядника – учасника тендеру:

Учасник тендеру надає організатору наступні документи:

 1. Лист зацікавленості, що містить: назву організації, поштову адресу, телефон, адресу ел.пошти, ім’я та прізвище контактної особи. Лист має також включати заповнення щодо розуміння завдання аудиту, масштаб аудиту, розмежування відповідальності між керівним персоналом Організації та зовнішнім аудитом, кваліфікації аудиторів компанії. Лист зобов’язання подається за підписом керівника аудиторської компанії.
 2. Копія документу, що підтверджує державну реєстрацію;
 3. Копія документу, що підтверджує податковий статус;
 4. Копія Свідоцтва Аудиторської палати України про внесення аудиторської фірми до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності;
 5. Комерційна пропозиція, що включає загальну вартість послуг;
 6. Документи, які підтверджують досвід роботи аудиторської компанії з неприбутковими організаціями.
 7. Рекомендації (якщо є).

Критерії оцінки тендерних пропозицій:

Максимальна кількість балів за всіма критеріями – 100 балів:

Критерій 1 “Кваліфікація аудиторів та визнання компанії” – максимум 35 балів

Критерій 2 “Досвіл роботи з неприбутковими організаціями” – максимум 35 балів

Критерій 3 “Вартість послуг” – максимум 30 балів

Тендерні пропозиції, які не відповідають вимогам технічного завдання до розгляду не приймаються

Тендерні пропозиції повинні залишатися чинними впродовж шістдесяти (60) календарних днів з граничного терміну подання Тендерних пропозицій.

 

Тендерні процедури

Запитання щодо тендеру можна надсилати в електронному вигляді за ел. адресою: viktor.orel@healthright.org

До участі у відборі тендерних пропозицій допускаються тендерні пропозиції, які повністю відповідають умовам цього тендерного оголошення.

Тендерні пропозиції, мають бути чинними та не підлягатимуть внесенню змін з боку учасників тендеру, що їх подали, до повного завершення надання послуг.

Тендерні документи повинні бути складені українською мовою, підписані уповноваженою особою учасника та засвідчені печаткою (за наявності) та надіслані до 23:59 09.05.2021 року у письмовому (електронному, відсканованому) форматі з поміткою “Відкритий тендер на проведення фінансового аудиту діяльності Організації”  на адресу: viktor.orel@healthright.org

 

Всі тендерні пропозиції, отримані організатором після кінцевого терміну їх подання, а саме після 00-00  10.05.2021 року, розгляду не підлягатимуть.

Визначення переможця тендеру, відбудеться шляхом розгляду та перевірки наданих пропозицій  на відповідність умовам конкурсу, викладеним у тендерній документації. Перевага буде надана постачальнику, пропозиція якого відповідатиме зазначеним в тендерному оголошенні критеріям та пропонуватиме найнижчу ціну за умови потрібної кваліфікації постачальника.

Результати тендеру будуть повідомлені організатором учаснику тендеру, який переміг, шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою протягом не більше ніж трьох робочих днів з дати прийняття рішення про визначення переможця.

 

Додаткові застереження:

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) приймає до уваги та погоджується з тим, що організатор тендеру залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.

Учасник цієї загальної процедури (відкритого тендеру) надсилаючи документи для участі у загальній процедурі (відкритому тендері) за цим тендерним оголошенням підтверджує своє розуміння та згоду з тим, що організатор тендеру може відхилити його тендерну пропозицію у випадку, якщо пропозиції інших учасників міститимуть більш вигідні умови, та що організатор тендеру не обмежений у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для нього умовами.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на аудит річної фінансової звітності

І. Введення

Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» має бажання замовити послуги аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності Організації за 2020 рік. Аудиторська перевірка проводиться відповідно до Положень стандартів бухгалтерського обліку ПС(Б)О. Аудит здійснюється зовнішнім незалежним і кваліфікованим аудитором (аудиторською фірмою).

Досвід проведення в неприбуткових організаціях є обов’язковим.

 

ІІ. Цілі і завдання аудиту

 1. Забезпечити висловлення аудиторської думки про достовірність річної фінансової звітності організації, зокрема, про те, що бухгалтерський баланс та звіт про фінансові результати відображають достовірно та у всіх суттєвих аспектах фактичного фінансового становища організації станом на “01” січня 2021 року за результатами операцій за період з “01” січня 2020 по “31” грудня 2020 року.
 2. Узагальнити результати проведення аудиторських процедур стосовно системи внутрішнього контролю Організації та оцінки ризику контролю, навести виявлені під час аудиту значні недоліки, включаючи суттєві недоліки, в тій мірі, в якій вони мають вплив на вираження аудитором думки про фінансову звітність.
 3. Оцінити відповідність діяльності та бухгалтерського обліку Організації до національного законодавства, включаючи податкове законодавство та правила  з регулювання діяльності неурядових організацій.

 

ІІІ. Аудиторські процедури

Аудитор самостійно планує, розробляє та виконує усі необхідні аудиторські процедури, керуючись власним досвідом та ПС(Б)О.

Аудитор самостійно, керуючись власним досвідом та ПС(Б)О встановлює рівні суттєвості та проводить оцінку виявлених ризиків та усіх недоліків.

Організація зобов’язується  надати аудитору доступ до усієї інформації та документів, які стосується діяльності та фінансової звітності Організації  та надати всі необхідні роз’яснення, у тому числі у письмовій формі.

 

ІV. Звітність аудитора

Після завершення перевірки Аудитор повинен надати Звіт аудитора, який містить аудиторську думку, Лист до керівництва Організації, що включатиме висновки та виявлені результати. Перелік результатів перевірки не обмежується обсягом  робіт і аудитор має право звернутися з подальшими питаннями. Звіт аудитора повинен містити подробиці, що стосується аудиту, використання методології та обсягів аудиту та перелік усіх виявлених невідповідностей та недоліків, незалежно від їх суттєвості. Аудитор повинен зробити рекомендації щодо усунення будь-яких виявлених недоліків. Рекомендації повинні бути представлення в пріоритет.  Аудитор повинен провести обговорення усіх моментів, вказаних у Звіті аудитора з керівництвом Організації.

По закінченню аудиту та обговорення з керівництвом Організації всіх моментів, вказаних у Звіті аудитора, який буде містити аудиторську думку  про достовірність річної фінансової звітності Організації та про відповідність системи внутрішнього контролю Організації. Аудиторський Звіт повинен містити посилання на те, що аудит був виконаний кваліфікованим аудитором у відповідності до ПС(Б)О, затверджених Міністерством фінансів України.

Аудиторський Звіт не повинен перевищувати 20 сторінок, написаний українською мовою і потім перекладений на англійську мову.

Аудиторський Звіт подається Організації у двох примірниках кожною мовою, а також надсилається в електронній формі.

 

 1. Строки

Аудит має відбутися з період з “25” по “31” травня 2021 року.

Аудиторський Звіт повинен бути наданий Організації не пізніше 30 червня 2021 року.