Конкурс на локального експерта із питань досвіду організації ефективної взаємодії поліції, місцевої влади та громади у вирішенні проблем безпеки, запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству, у тому числі сексуальному насильству та сексуальних домагань, у приватному та публічному просторі стосовно жінок та дівчат на місцевому рівні

Конкурс на локального експерта із питань досвіду організації ефективної взаємодії поліції, місцевої влади та громади у вирішенні проблем безпеки, запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству, у тому числі сексуальному насильству та сексуальних домагань, у приватному та публічному просторі стосовно жінок та дівчат на місцевому рівні

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для локального експерта із питань досвіду організації ефективної взаємодії поліції, місцевої влади та громади у вирішенні проблем безпеки, запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству, у тому числі сексуальному насильству та  сексуальних домагань, у приватному та публічному просторі стосовно жінок та дівчат на місцевому рівні

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Технічне завдання розроблено в рамках проекту  «Сприяння безпеці громад та запобігання насильству в громадських місцях у східній Україні», який реалізовується в рамках Програми ООН із відновлення та розбудови миру, яку реалізовують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО), у партнерстві з Міжнародним благодійним фондом «Українська фундація громадського здоров’я».

 

Інформація про проект: 

 

З метою просування ґендерної рівності, розвінчування стереотипів, захисту жінок та чоловіків від ґендерно зумовленого та домашнього насильства, у тому числі сексуального насильства та сексуальних домагань, у приватному та публічному просторі Української фундацією громадського здоров’я реалізується проект  «Сприяння безпеці громад та запобігання насильству в громадських місцях у східній Україні», який спрямований на:

 • мобілізацію жінок, дівчат, чоловіків і хлопчиків на рівні громади на користь шанобливих ненасильницьких стосунків, ґендерної рівності та безпеки у громадських місцях;
 • підвищення спроможності правоохоронних органів у Луганській, Донецькій та Запорізькій областях щодо профілактики ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього, насильства;
 • надання допомоги регіональним та місцевим органам місцевого самоврядування та державним органам влади щодо створення ґендерно-орієнтованих програм та бюджетів.

 

Проект впроваджується у трьох регіонах Східної України: Луганській, Донецькій, та Запорізькій областях у 29 цільових громадах:

 

Луганська область: Привілля, Лозно-Олександрівка, Сватове, Старобільськ, Шульгинка, Рубіжне, Северодонецьк, Новоайдар, Щастя, Станиця Луганська, Гірське, Золоте;

 

Донецька область: Новодонецьке, Олександрівка, Соледар, Сіверськ, Званівка, Торецьк, Очеретине, Красногорівка, Курахове, Ольгинка, Волноваха, Хлібодарівка;

 

Запорізька область: Біленьке, Комишуваха, Остриківка, Комиш-Зоря, Гірсівка.

 

Компоненти проекту, які запроваджуються Українською фундацією громадського здоров’я:

 

 1. Пілотування методології «Безпечні міста та безпечні громадські простори» у м. Рубіжне Луганської області.

 

 1. Розробка та проведення інформаційно-адвокаційної кампанії для заохочення шанобливих і ненасильницьких стосунків між жінками та чоловіками, дівчатами та хлопчиками у громадських та приватних місцях у цільових громадах.

 

 1. Посилення спроможності правоохоронних органів ефективно взаємодіяти з регіональними/ місцевими органами влади та жіночими групами для запобігання та реагування на випадки ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього, насильства у співпраці з Міністерством внутрішніх справ.

 

Актуальність

 

Незважаючи на значний прогрес, досягнутий у попередні роки, Україна все ще стикається з різними проблемами у сфері ґендерної нерівності та ліквідації всіх форм дискримінації та насильства щодо жінок. Слабкість верховенства права, низька спроможність інституційних механізмів забезпечення гендерної рівності, низький рівень підзвітності та виділення ресурсів для запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству ще більше поглиблюють існуючі уразливості.

 

Насильство проти жінок є перешкодою для досягнення рівності, розвитку і миру. Порушення прав і основних свобод жінок є проявом історично нерівних владних відносин між чоловіками і жінками.

 

Домінуючі патріархальні норми та стійкі стереотипи щодо ролі жінок і чоловіків в українському суспільстві обмежують участь жінок у процесах реформ, відновлення та розбудови миру.

 

 

Протягом останніх років Україна взяла курс на ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська конвенція)[1]. У першу чергу, постало питання про приведення у відповідність із положеннями Конвенції національного законодавства у сфері запобігання та протидії насильству.

 

Так,  на даний момент набули чинності Закони України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні»[2], «Про запобігання та протидію домашньому насильству»[3],  Закон України „Про Національну поліцію”[4] тощо.

 

Внесено зміни до Кодексу законів про працю України; Кодексу України про адміністративні правопорушення; Цивільно-процесуального кодексу України тощо.

 

Зазначені законодавчі зміни дозволяють практично реалізовувати основні положення Стамбульської Конвенції.

 

Протягом 2018 року відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»  було прийнято низку підзаконних актів. Одним із важливих актів є Порядок взаємодії державних органів та установ з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії  домашньому насильству і насильству за ознакою статі» від 22.08.2018р. №658[5].

 

Постановою передбачено запровадження дієвого механізму виявлення фактів вчинення насильства та реагування на них місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, органами Національної поліції, закладами освіти та охорони здоров’я, службами для постраждалих осіб. Також буде здійснюватися інформаційний обмін між суб’єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії насильству та моніторинг реалізації таких заходів.

 

Основною метою запровадження порядку взаємодії є узгодження заходів реагування на випадки насильства та надання дієвої допомоги постраждалим особам, що реалізуються різними суб’єктами, розроблення та виконання програм для кривдників та постраждалих осіб.

 

Зазначені законодавчі акти вимагають від органів державної влади та органів місцевого самоврядування переосмислення своєї ролі у процесі забезпечення їх виконання та спрямування управлінських рішень на здійснення якісної профілактичної роботи із запобігання насильству; створення системи соціально-психологічних послуг та прийняття ґендерно-інклюзивних програм на регіональному та місцевому рівнях.

 

Разом із тим очевидним є той факт, що саме об’єднання зусиль органів правопорядку і безпеки із регіональними/місцевими органами влади та жіночими групами покращить  загальну спроможність ефективно запобігати та протидіяти випадкам ґендерно зумовленому та домашньому насильству на регіональному та місцевому рівнях, особливо у Донецькій, Луганській, а також у Запорізькій областях.

 

 

Особливо нагальними названі потреби є в умовах децентралізації влади та об’єднання громад. У процесі зміни адміністративно-територіального устрою відбувається набуття об’єднаними територіальними громадами та відповідно їхніми органами місцевого самоврядування нових повноважень та відповідальності, перерозподіляються бюджетні надходження та самостійно плануються витрати на покриття потреб громади. Важливі управлінські процеси перебувають у динаміці та вимагають серйозної підтримки.

 

У ході цієї реформи особливо актуальним є питання забезпечення якісного та безперебійного функціонування системи соціального захисту населення, зокрема у напрямі запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству.

 

Тому у зв’язку із продовженням реформи децентралізації, реформи поліції особливо важливим завданням у роботі з громадами та поліцією є об’єднання зусиль та напрацювання дієвих механізмів взаємодії у формулюванні актуальних ініціатив представників органів місцевого самоврядування, поліції, активістів у запобіганні ґендерно зумовленого та домашнього насильства, у тому числі сексуального насильства та сексуальних домагань, к приватному та публічному просторі  на місцевому рівні щодо:

 • формування свідомості населення, інформування та просвіта, зокрема з питань ґендерно зумовленого та домашнього насильства, у тому числі сексуального насильства та сексуальних домагань, як складової безпечного життя громадян, зокрема жінок;
 • забезпечення спільної діяльності поліції з жителями та жительками громад щодо визначення потреб щодо безпеки в громадах, особливо жінок та дівчат, які відносяться до вразливих груп населення (люди з інвалідністю, люди, які живуть з ВІЛ, внутрішньо переміщені особи, люди літнього віку, молодь, одинокі матері та ін.) в регіонах, які постраждали від конфлікту;
 • сприяння залученню громадськості до захисту правопорядку та безпеки громади (відкритий діалог за принципом «community policing»; укріплення міжсекторальних зв’язків поліції із органами місцевої влади, провайдерами соціальних послуг, групами самодопомоги, мобільними бригадами соціально-психологічної допомоги; створення спільних з поліцією патрулів для виявлення проблем та реагування на них, визначення потреб у безпеці на рівні громади );
 • об’єднання зусиль громадськості, представників органів державної влади та місцевого самоврядування для виявлення, обговорення та пошуку шляхів вирішення проблем, пов’язаних із запобіганням та протидією ґендерно зумовленому та домашньому насильству та усунення факторів, що негативно впливають на стан безпеки жінок на місцевому рівні, а також залучення усіх зацікавлених сторін до формування ґендерно-інклюзивних планів, програм, бюджетів для покращення безпеки у громаді.
 • просування та укріплення культури діалогу між жінками та чоловіками, дівчатами та хлопцями, шанобливих стосунків, різноманіття та миру в громадах.

 

У зв’язку із вищесказаним з метою пошуку оптимальних інноваційних механізмів організації ефективної взаємодії поліції та громади у вирішенні проблем безпеки, запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству, у тому числі сексуальному насильству та  сексуальних домагань, у приватному та публічному просторі стосовно жінок та дівчат, на місцевому рівні,  існує необхідність дослідити кращі приклади міжнародної практики з цього питання.

 

Описані практики стануть основою напрацювання власне українських підходів у забезпеченні вищеописаної роботи на місцевому рівні.

 

 

ІІ. МЕТА ТА ОБСЯГ ЗАВДАННЯ

 

Мета залучення експерта:

 

Локальний ескперт у співпраці з міжнародним експертом бере участь у написанні дослідженя та збору належної інформації з міжнародної практики щодо організації ефективної взаємодії поліції, органів місцевого самоврядування та громади у вирішенні проблем безпеки, запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству, у тому числі сексуальному насильству та  сексуальних домагань, у приватному та публічному просторі стосовно жінок та дівчат, на місцевому рівні, а також приклади втручань у взаємодію між поліцією, місцевою владою та громадою з жіночими групами (як між поліцією та громадою, так і між поліцією, місцевою владою та громадою), які успішно впроваджується в інших країнах;

 

Завдання:

 

 1. Аналітичний огляд українського законодавства, нормативно-правових актів та практик у сфері громадської діяльності з особливим акцентом на реагування на гендерне зумовлене насильство на рівні громади.

 

 1. У співпраці з міжнародним експертом провести дослідження та зібрати щонайменше 10 прикладів міжнародної практики щодо організації ефективної взаємодії поліції, органів місцевого самоврядування та громади у вирішенні проблем безпеки, запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству, у тому числі сексуальному насильству та сексуальних домагань, у приватному та публічному просторі стосовно жінок та дівчат, на місцевому рівні, наводячи конкретні приклади взаємодії у співробітництві між поліцією, місцевою владою та громадою (як між поліцією та громадою, так і між поліцією, місцевою владою та громадою), які успішно впроваджується в інших країнах;

 

 1. Надати загальні рекомендації щодо використання описаних міжнародних практик або їх елементів в налагодженні ефективної взаємодії територіальних підрозділів поліції у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях із органами місцевого самоврядування та громадськістю у пілотних громадах проєкту, а також адаптувати наведені приклади до законодавства України.

 

Надати підсумковий звіт, який міститиме щонайменше 10 прикладів міжнародної практики щодо взаємодії поліції, державних органів та громадськості у вирішенні проблем безпеки, запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству, у тому числі сексуальному насильству та  сексуальних домагань, у приватному та публічному просторі стосовно жінок та дівчат, на місцевому рівні та рекомендації щодо їх впровадження та адаптації до українського контексту.

 

ІІІ. Графік виконання завдання

 

 

 

Завдання Термін виконання
1.       11 Аналітичний оглад українського законодавства, нормативно-правових актів та практик у сфері громадської діяльності з особливим акцентом на реагування на гендерне зумовлене насильство на рівні громади.

 

24 серпня 2020
1. Перший варіант дослідження, яке містить щонайменше 10 прикладів міжнародної практики щодо організації ефективної взаємодії поліції, органів місцевого самоврядування та громади у вирішенні проблем безпеки, запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству, у тому числі сексуальному насильству та  сексуальних домагань, у приватному та публічному просторі стосовно жінок та дівчат, на місцевому рівні, наводячи конкретні приклади взаємодії у співробітництві між поліцією, місцевою владою та громадою (як між поліцією та громадою, так і між поліцією, місцевою владою та громадою), які успішно впроваджується в інших країнах;  

07 вересня 2020

2. Другий варіант дослідження, яке містить щонайменше 10 прикладів міжнародної практики щодо організації ефективної взаємодії поліції, органів місцевого самоврядування та громади у вирішенні проблем безпеки, запобігання та протидії ґендерно зумовленому та домашньому насильству, у тому числі сексуальному насильству та  сексуальних домагань, у приватному та публічному просторі стосовно жінок та дівчат, на місцевому рівні, наводячи конкретні приклади взаємодії у співробітництві між поліцією, місцевою владою та громадою (як між поліцією та громадою, так і між поліцією, місцевою владою та громадою), які успішно впроваджується в інших країнах;    21 вересня 2020
3. Фінальна версія дослідження з врахованими коментарями від УФГЗ та ООН Жінки 31 вересня 2020

 

 

Дослідження та рекомендації мають бути подані у паперовому та електронному вигляді координатору даного дослідження від Української фундації громадського здоров’я.

 

 

Діяльність експерта буде здійснюватися протягом 17 серпня – 31 вересня 2020 року.

 

 

 1. Часові рамки

Початок контракту: 17.08.2020

Закінчення контракту: 31.09.2020

 

 1. Оплати

Оплати будуть здійснені на таких умовах:

50% – за умови, що UFPH приймає 1 завдання згідно графіку;

50% – за умови UFPH приймають 3 завдання згідно графіку;

 

 1. Досвід роботи та кваліфікаційні вимоги
 • Освіта: як мінімум, ступінь магістра або його еквівалент у галузі права або соціальних наук;
 • Щонайменше 4 роки релевантного професійного досвіду в галузі охорони правопорядку та захисту прав людини, гендерної рівності та ґендерно зумовленого насильства;
 • Щонайменше 5-річний досвід у сфері запобігання ГЗН/ДН та роботи з національними та міжнародними організаціями.
 • Володіння мовами: Професійне володіння українською, англійською мовами – середнє.
 • Досвід розбудови потенціалу працівників правоохоронних органів, зокрема, у розробці та впровадженні навчальних програм для працівників міліції, та досвід роботи з Міністерством внутрішніх справ, Національним управлінням поліції (буде перевагою).

 

Компетенція:

 • Здатність виконувати аналітичні та дослідницькі роботи,
 • Відмінні навички підготовки проєктів
 • Своєчасно надавати результати своє роботи;
 • Відмінні навички міжособистісного спілкування;
 • Здоровий глузд, ментальна зрілість для створення позитивного робочого середовища;
 • Сильні навички аналізу, координації та фасилітації;
 • Впевнений користувач пакетів офісних програм.

 

 

 1.  УПРАВЛІННЯ ТА КООРДИНАЦІЯ

 

Роботою експерта керує координатор проєкту МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» Юлія Боса, яка погоджує всі заходи, передбачені цим технічним завданням, приймає та безпосередньо координує роботу експерта.

Просимо надсилати свої резюме з супровідним листом до 17 серпня 2020 р. на адресу julia.bosa@healthright.org

У супровідному листі вкажіть, які подібні дослідження ви вже робили, відповідний професійний досвід, очікуваний розмір винагороди.

Контактна особа: Боса Юлія

(+38 067 214 18 42)

[1] Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція) –  https://rm.coe.int/1680096e45

[2] Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні» – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15

[3] Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19

[4] Закон України „Про Національну поліцію” – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19

[5] Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії  домашньому насильству і насильству за ознакою статі» від 22.08.2018р. №658 – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/658-2018-%D0%BF