Конкурс малих грантів у межах проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в України»

Конкурс малих грантів у межах проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в України»

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» оголошує конкурс малих грантів в рамках проекту «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в України», який фінансує Фонд народонаселення ООН в Україні. МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» впроваджує соціальну складову даного проекту. 

Інформація про замовника:

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації, з особливим фокусом на жінок та підлітків.

Інформація про проект:

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» реалізується в 12 регіонах України, а саме: Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Херсонська області, та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.  Проект спрямований на посилення національної системи попередження та реагування на ґендерно зумовлене насильство на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення умов, в яких більшість постраждалих від ґендерно зумовленого насильства зверталися б по допомогу та мали доступ до якісних послуг з особливою увагою на постраждалих, сприяючи поширенню ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві.

У рамках проекту планується підтримка створення притулків (цілодобового перебування) та центрів денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього, насильства в регіонах реалізації проекту.

Організація функціонування притулків та денних центрів здійснюватиметься в рамках Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», прийнятого 07.12.2017 року. Статтею 6 цього Закону визначено, що суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі, є спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб.

До цих служб, зокрема, належать  притулки для постраждалих осіб, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, а також заклади та установи, призначені виключно для постраждалих осіб та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі.

Проект реалізується в партнерстві та за підтримки Фонду народонаселення ООН в Україні.

Географія проекту: Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Херсонська, та на підконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей.

Терміни реалізації проекту: січень 2018 ­– березень 2019.

У межах проекту проводиться конкурс малих грантів.

Вимоги до організацій-учасниць конкурсу:

До участі у конкурсі запрошуються недержавні громадські об’єднання та благодійні фонди, що мають практичний досвід роботи (не менше 3-х років) у сфері профілактики насильства, надання соціально-психологічних послуг постраждалим від ґендерно зумовленого, у тому числі, домашнього насильства, в регіонах реалізації проекту.

Регіони, які можуть брати участь у конкурсі:  Одеська, Херсонська області та підконтрольна уряду України територія Луганської області.

Фінансування:

Максимальна сума одного гранту –  2 100 000  гривень.

Проекти, які подаються на конкурс, повинні бути спрямованими на створення притулків (цілодобового перебування) та центрів денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього насильства, зокрема:

 • Створення функціональної системи реагування  на випадки насильства, надання кваліфікованої допомоги постраждалим від ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього насильства; моделі дієвого перенаправлення клієнтів, відпрацювання методики «ведення випадку»;
 • Ремонт приміщення для притулків та центрів денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього насильства;
 • Закупівля обладнання та технічного забезпечення для створених притулків та центрів денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього насильства;
 • Утримання новостворених притулків та центрів денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього насильства (оплата послуг фахівців, утримання притулку/денного центру, підтримка клієнтів).

При подачі заявки обов’язково мають бути вказані:

 • Площа та кількість кімнат можливого приміщення для створення притулку (цілодобового перебування), центру денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, в т.ч. домашнього насильства;
 • Максимальна кількість клієнтів в період одночасного перебування в притулку (цілодобового перебування) та центрі денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, в т. ч. домашнього насильства;
 • Максимально можливий термін перебування, супроводу та реабілітаційної роботи в притулку та центрі денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, в т.ч. домашнього насильства;
 • Необхідний штат спеціалістів, які планується, що будуть надавати соціально-психологічні послуги в притулку та центрі денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, в т.ч. домашнього насильства;
 • Опис приміщення, яке є в наявності, та його статус (власність громадської організації, комунальна власність, договір оренди чи суборенди, позички і т.д.) або опис приміщення, яке планується використати. Наявність підтверджуючих документів різного характеру щодо гарантій надання цього приміщення для створення притулку чи денного центру. Наявність гарантійних листів від місцевої влади або інших власників приміщення щодо передачі його у безоплатне користування та гарантії надалі взяти на місцеве фінансування.
 • Орієнтовна кількість клієнтів, які отримають послуги за рік.

Тривалість проектів: грудень 2018 року – березень 2019 року.

Вимоги до оформлення проектних пропозицій:

Заявки на конкурс подаються українською мовою за формою, що додається. Заявка має включати описову частину та бюджет.

Форма аплікаційної заявки

Документи, які мають бути долучені до аплікаційної форми: 

 • копія статуту апліканта;
 • копія документа про державну реєстрацію апліканта; копія рішення про внесення до Реєстру неприбуткових організацій апліката; копії балансів станом на 31.12.15 р., 31.12.16 р., 31.12.17 р.;
 • документи, які підтверджують право власності або право користування приміщенням для притулку (цілодобового перебування) чи центру денного перебування для постраждалих від ґендерно зумовленого, у т.ч. домашнього насильства;
 • опис діяльності організації за останні три роки у сфері діяльності проекту, що подається на конкурс, з додаванням Інтернет-посилань, що демонструють таку діяльність (до 2-х сторінок);
 • кошторис на проведення ремонтних робіт та кошторис АВК;
 • рекомендаційний лист/листи підтримки від державних установ та/чи організацій, з якими аплікат співпрацює в рамках діяльності, дотичної до теми проекту.

Порядок проведення конкурсу:

Заявки приймаються до 18.00  04 грудня 2018 року.

06 грудня 2018 року командою та експертами проекту проводитиметься відбір проектів, що отримають фінансування.

Додаткова інформація:

Апліканти переможці будуть повідомлені про результати розгляду заявок електронною поштою.

Причини відхилення заявок не повідомляються.

Матеріали, подані на конкурс, не повертаються.

Заявки, оформлені з порушенням зазначених вимог, розглядатися не будуть.

Заявки (описова частина та бюджет) і скан-копії додаткових документів  (з переліку) слід надсилати електронною поштою на наступну адресу:  Tetiana.Alve@healthright.org, у темі листа просимо зазначати наступне: «Конкурс малих грантів, ________ (назва організації, що бере участь у  конкурсі)».

Контактні особи:

Ольга Веселовська, Вікторія Яловська, тел. (044) 279-70- 92, 479-64-92.