Унікальність просвітницько-профілактичної програми тренінгових занять для підлітків «Сходинки до здоров’я»

Унікальність просвітницько-профілактичної програми тренінгових занять для підлітків «Сходинки до здоров’я»

Результати дослідження МБФ «СНІД Фонд Схід-Захід» (AFEW-Україна) в рамках програми «Підлітки поза увагою: поліпшення доступу до інтегрованих ВІЛ-сервісних послуг для вразливих підлітків в Україні», свідчать:

  1. Що середній вік першої спроби вживання наркотиків серед українських підлітків – 14,6 років, при цьому більшість з них не вважає споживання неін’єкційних наркотиків наркоманією.
  2. При цьому більшість центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з регіонів, які брали участь у досліджені (а це 32 населені пункти з 7 областей України) не спрямовані безпосередньо на допомогу дітям та підліткам, які вживають наркотики; приблизно у кожному третьому населеному пункті проєкту немає наркологів навіть для дорослих; у 20 з 32 населених пунктів навіть у центральних районних лікарнях немає можливості отримати допомогу щодо ІПСШ.
  3. Середній вік сексуального дебюту українських підлітків – 14,9 років, при цьому завжди під час сексу використовують презервативи тільки 49,6% підлітків, а 14,7 % дівчат мали досвід вагітності.
  4. Водночас кваліфікації шкільних психологів (чи психологів професійного ліцею, вечірньої школи, технікуму тощо) не завжди достатньо для надання допомоги підліткам.

Так, і профілактичні програми, які впроваджують на основі традиційних освітніх підходів, не сприяють засвоєнню знань підлітками та молоддю. Адже здебільшого реалізація таких програм не передбачає активного залучення учасників до навчального процесу, ігнорує необхідність відпрацьовувати практично отримані знання та їхнього позитивного закріплення.

Саме тому особливої актуальності набуває просвітницько-профілактична програма тренінгових занять «Сходинки до здоров’я» (далі – «Сходинки»), яку розробила організація «Право на здоров’я» (HealthRight International). Риса, яка відрізняє «Сходинки» від багатьох інших програм, – це проведення інтерактивних тренінгових занять, які дозволяють учасникам отримати не лише необхідну інформацію, а й також корисні навички.

«Сходинки» – це спеціально розроблений комплекс заходів, який спрямований на попередження та подолання конкретної соціальної проблеми або декількох пов’язаних між собою проблем. Така мета реалізується шляхом підвищення рівня поінформованості, а також розвитку відповідних умінь та навичок в учасників Програми. Основна цільова аудиторія «Сходинок» – молодь від 14 до 24 років, яка опинилася у складних життєвих обставинах або практикує різні форми ризикованої поведінки.

Програма складається з десяти тематичних занять. Змістовні інформаційні блоки та практичні вправи дозволяють не лише інформувати підлітків про різноманітні аспекти здорового способу життя, але й сприяють зміні їхнього уявлення про здоров’я, формуванню важливих життєвих цінностей, вмінню приймати відповідальні рішення.

Також участь у Програмі дозволяє молоді оцінити її власні ризики інфікування ВІЛ, а також змінити своє ставлення до людей, які живуть з ВІЛ-позитивним статусом.

Так, мета програми – сприяти усвідомленню учасниками цінностей здоров’я та здорового способу життя, його впливу на добробут людини, важливості відповідальної поведінки, а також вироблення навичок свідомого прийняття важливих життєвих рішень у молоді.

Унікальність «Сходинок» – це орієнтованість тренінгів не тільки на первинну профілактику ризикованої поведінки підлітків, а також на вторинну та третинну соціальну профілактику – індивідуальну та групову.

Наші спеціалісти проводять тренінгові заняття з урахуванням попереднього досвіду ризикованої поведінки їх учасників, їхньої поінформованості на тему, а також віку та вмотивованості до зміни поведінки. Так, кожне тренінгове заняття адаптоване до потреб його цільової аудиторії.

«Сходинки» створюють можливості для розвитку особистості підлітка, підвищення його соціально-психологічної компетентності, формування активної соціальної позиції, впровадження змін у власному житті, глибшого пізнання себе та інших, корекції особистісних якостей та вмінь, зняття бар’єрів, які заважають реальним та продуктивним діям, і врешті опановування індивідуалізованими прийомами міжособистісної взаємодії для підвищення її ефективності.

Під час занять учасникам пропонують опановувати навички відповідальної та безпечної поведінки. Автори Програми ґрунтувалися на думці, що для цього потрібно забезпечити три основні умови:

  • мотивування учасників і формування у них позитивного ставлення до нової діяльності;
  • формування системи уявлень учасників;
  • формування вмінь учасників.

Перша умова пов’язана з необхідністю сформувати в учасників занять бажання опановувати нову діяльність, віднайти в ній сенс для себе, усвідомити її цінність.

Друга умова покликана забезпечити глибинну роботу з уявленнями учасників щодо різноманітних явищ, яким присвячені заняття. Тут важливо врахувати різницю між знаннями та уявленнями. Уявлення – це засвоєна інформація про світ, яку людина використовує для розуміння світу, та на основі якої вона будує свою поведінку. Уявлення не є точними і чітко визначеними, але вони можуть впливати на людське життя набагато сильніше, аніж засвоєні знання, які не стали переконаннями.

Третя умова – зміна поведінки або формування позитивної безпечної поведінки – йдеться про здатність людини керувати застосуванням уявлень, ставлень та навичок, які вона має, відповідно до кожної конкретної ситуації.

Отже, під час розробки тренінгових занять автори ґрунтувалися на думці, що для зміни поведінки їх учасники мають:

  • хотіти це робити;
  • знати, як це робити;
  • уміти це робити.

Програма «Сходинки» покликана забезпечити зазначені умови, створити сприятливу атмосферу для набуття життєво важливих навичок безпечної поведінки, прийняття відповідальних рішень, і врешті сприяти зміні поведінки підлітків.