ВАКАНСІЯ КОНСУЛЬТАНТА/КООРДИНАТОРА З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ВАКАНСІЯ КОНСУЛЬТАНТА/КООРДИНАТОРА З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Українська фундація громадського здоров`я оголошує конкурс на вакансію консультанта/координатора з питань підвищення потенціалу громадських організацій.

Підпорядковується: Виконавчому директору, національному координатору проекту

Зайнятість: повна (40 годин на тиждень)

Оплата: за результатами співбесіди

Місто роботи: Київ

Дедлайн — 21 липня 2021 р.

1.       ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНОГО ПАРТНЕРА

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) – благодійна організація, заснована міжнародною організацією «Право на здоров’я» (HealthRight International) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво-важливої допомоги незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року. З 2011 року УФГЗ та «Право на здоров’я» запроваджують в Україні проекти, спрямовані на профілактику ґендерно зумовленого та домашнього насильства; сприяння розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних послуг і послуг реабілітації для потерпілих від насильства жінок та чоловіків, які вчинили насильство.

2.       ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОЄКТ

Проект «Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні» спрямований на посилення національної системи попередження та реагування на ґендерно зумовлене насильство на загальнодержавному та регіональному рівнях для забезпечення умов в яких більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства зверталися б по допомогу та мали доступ до якісних послуг з особливою увагою на потерпілих, сприяючи поширенню ідеї «нульової» терпимості до насильства в суспільстві.

Проект та його імплементація спрямовані на досягнення трьох взаємопов’язаних цілей:

 • Подальший розвиток соціального та інституційного середовища, що сприятиме досягненню «нульової» терпимості до насильства та викорінення насильства по відношенню до жінок в Україні;
 • Забезпечення умов для того, щоб більшість потерпілих від ґендерно зумовленого насильства мали доступ до якісних послуг орієнтованих на потерпілих;
 • Сприяння розбудові сильної державної участі (з боку Уряду України) в існуючому механізмі та програмах реагування на ґендерно зумовлене насильство для забезпечення сталості послуг.

Компонент «Гендерно-чутлива екстрена допомога з подолання наслідків кризи СОVID-19 та посилення гендерної рівності в Україні» за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення та фінансової підтримки Європейського союзу спрямовано на: зниження негативних економічних, соціальних, психологічних наслідків пандемії COVID-19 для здоров’я та безпеки жінок та дівчат в Україні шляхом розширення можливостей місцевих НГО з надання і підтримки ефективних послуг із запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство.

Окремою складовою компоненту є проведення дослідження щодо аналізу впливу COVID-19 на соціально-психологічну допомогу та підтримку кризових категорій населення в умовах COVID-19, у т.ч. з питань протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, а також охоплення послугами, які надаються населенню громадянським суспільством. Також дослідження має на меті визначити прогалини у наданні послуг та перспективи і умови для виконання соціального замовлення НГО в регіонах проекту.

Географія: 12 регіонів України.

Донор: Фонд ООН у галузі народонаселення.

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ КОНСУЛЬТАНТА/КООРДИНАТОРА РОБОТИ З ПИТАНЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Термін надання послуг: включно по березень 2022 р.

Донор: Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Зайнятість: повна.

Основні цілі:

Координація реалізації компоненту з питань підвищення потенціалу громадських організацій у проекті Фонду ООН у галузі народонаселення.

Основні функції:

 1. Загальна координація компоненту проекту відповідно до затвердженого донором імплементаційного плану та бюджету проекту;
 2. Підготовка плану реалізації проекту в частині підвищення потенціалу громадських організацій, а саме оцінок, процедур, рекомендацій для громадських організацій, у т.ч., з метою підвищення їхнього потенціалу, а також технічна підтримка надання субгрантів громадським організаціям (надалі – субгрантерами).
 3. Ведення субгрантів щодо створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб, інших напрямків діяльності з метою надання допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, в умовах пандемії Covid-19.
 4. Консультування та координація супроводження реалізації субгрантів, зокрема:
 • щодо організації та забезпечення функціонування спеціалізованих служб;
 • ведення документації;
 • використання методик роботи УФГЗ з клієнтами, методики «ведення випадку клієнта», постраждалого від насильства;
 • використання Комплексної Програми корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатами (14-18 років) та жінками, які пережили насильство або належать до групи ризику;
 • з питань міжвідомчої взаємодії, налагодження співпраці з суб’єктами соціальної роботи, які працюють з постраждалими від домашнього насильства у місті локації спеціалізованої служби;
 • ведення документації по субгранту (договори, статутні документи, листування, планування роботи по реалізації субгранту);
 • надання субгрантерам та громадським організаціям організаційно-правової та методичної підтримки з питань побудови сталої моделі міжсекторальної взаємодії, налагодження роботи та надання допомоги постраждалим в умовах пандемії Covid-19.
 1. Підтримка зворотнього зв’язку з субгрантерами (ділове листування, скайп-консультування, телефонне консультування).
 2. Аналіз діяльності субгрантерів та підготовка звітів УФГЗ щодо субгрантерських проектів та інших питань (щомісячно, щоквартально).
 3. Організація та проведення навчальних заходів (тренінгів) для субгрантерських організацій, надавачів соціальних послуг, представників громадських організацій.
 4. Організація та проведення моніторингових візитів. Підготовка звітів та рекомендацій за результатами моніторингових візитів. Підготовка звітів УФГЗ про моніторингові візити (щоквартально).
 5. Підготовка та участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань запобігання та протидії домашньому насильству і діяльності спеціалізованих служб.
 6. Участь у робочих групах, засіданнях, Координаційних радах тощо з питань, що стосуються запобігання та протидії домашньому насильству і діяльності спеціалізованих служб.
 7. Моніторинг громадських організацій та вивчення їх спроможності щодо реалізації грантів та субгрантів, виконання соціального замовлення.
 8. Моніторингові візити та робочі зустрічі з субгрантерами, громадськими організаціями та учасниками проекту, а також в регіони, де планується створити спеціалізовані служби або розвивати систему надання послуг постраждалим від домашнього насильства.
 9. Організація круглих столів, обговорень (підтримка зворотнього зв’язку з учасниками, представниками регіонів та Мінсоцполітики, розроблення та узгодження програми заходу, підготовка списків учасників та матеріалів). Аналіз застосування матеріалів, розроблених під час круглих столів.

Інші функції:

 1. Написання оголошень щодо заходів реалізації проекту та підготовка інформації для тендерів в частині створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб та з питань реалізації компоненту підвищення потенціалу громадських організацій.
 2. Листування з державними установами, партнерами проекту, субгрантерами, громадськими організаціями.
 3. Участь у робочих зустрічах, сабкластерах, круглих столах, конференціях, тренінгах з протидії насильству щодо жінок, з метою представлення та популяризації роботи спеціалізованих служб для постраждалих від насильства.

Звітування:

 1. Підготовка звіту та заповнення гугл-таблиці щодо прогресу виконання проекту, ризиків та викликів за формою ФН ООН (щомісяця).
 2. Підготовка звітів та рекомендацій за результатами проведених моніторингових візитів (щоквартально).
 3. Підготовка звітів та рекомендацій за результатами проведених тренінгів та вебінарів (щоквартально).
 4. Підготовка звітів, рекомендацій за результатами проведення круглих столів та інших заходів (щоквартально).
 5. Підготовка узагальнених звітів/аналітики та внесення пропозицій щодо роботи спеціалізованих служб, стану реалізації проекту, виконання запланованих активностей та ризиків, аналізу он-лайн таблиці роботи притулків, денних центрів, кризових кімнат для УФГЗ, засновника УФГЗ, Фонду ООН у галузі народонаселення, а також за результатами проведених вебінарів та тренінгів, моніторингових візитів, адвокаційних заходів (щоквартально).

Вимоги:

 • Вища освіта в соціальній сфері, юридичній сфері, громадському здоров’ї, громадському адмініструванні.
 • Мінімум 3 роки досвіду роботи в міжнародних проектах технічної допомоги з фокусом на допомозі сім’ям, дітям, жінкам.
 • Досвід менеджменту проектів з ООН структурами, ЄС.
 • Вільне володіння англійською мовою вітається.

Як податись:

Кандидати, які відповідають вимогам повинні надсилати резюме та супровідний лист АНГЛІЙСЬКОЮ (!) мовою із зазначенням посади на Olga.Veselovska@healthright.org (тема листа “ Coordinator – [your name]”) до 21 липня 2021 року.